» » Ландшафтний дизайн »Економiка та будiвництво

Ландшафтний дизайн »Економiка та будiвництво

Заможнi люди, якi зробили успiшнi кроки в життi i мають пристойнi дiлянки, хочуть, звичайно, влаштувати на цих дiлянках приємний для погляду i викликає позитивнi емоцiї дизайн. Так як послуга ландшафтного дизайнера стає все бiльш затребуваною замовниками, виникає все бiльше фiрм, якi надають подiбнi послуги, але професiоналiв, якi знають всi нюанси i тонкощi цiєї роботи i ставлять iнтереси замовника на чiльне мiсце, одиницi.

Ландшафт є природною площиною, тому мiняти його потрiбно обережно, з любов'ю, так, щоб не нашкодити природi, пiдкреслити її особливостi i догодити побажанням людини, яка користується благами, що дiсталися йому вiд багатств тiєї мiсцевостi, де вiн проживає. Будь то планування саду або водного парку, японського саду каменiв або вишуканої ротонди, всi цi прекраснi елементи повиннi органiчно вписуватися в природну природне середовище, яка повинна увiбрати їх i пiдтвердити, що вони є її частиною. В iншому випадку ландшафт буде виглядати занадто штучно, його планування буде надуманою i неприродною, жити поруч з таким iнтер'єром буде неприємно не тiльки мешканцям, але i їх сусiдам.
Комплекс робiт, проведений з урахуванням побажань замовника i дбайливого ставлення до природи, з творчою iскрою, яка не залишає жодного сумнiву в професiоналiзмi дизайнера, зможе створити справжнє рукотворне диво, що вписується в пейзаж i не псує загальне враження вiд цього втручання, адже людина повинна бачити, а не вторгатися як агресор, який переслiдує природу.
Ландшафт повиннi створювати люди, для яких таке проектування буде в радiсть, вони повиннi розумiти важливiсть своєї роботи, яка несе в собi креативний заряд величезної сили, здатний додати мiсцю певнi емоцiї. І тiльки вiд ступеня вiддачi сил дизайнером буде залежати, позитивним чи стане враження вiд ландшафту або вiн стане дратувати погляд невиразнiстю або, навпаки, зайвої яскравiстю фарб, що в рiвнiй мiрi повинен уникати справжнiй художник, поважаючий своє мистецтво дизайнера.
Благоустрiй територiї, її озеленення повиннi пiдкреслювати природнi особливостi мiсцевостi, її сильнi сторони i особливi риси, що дозволяють визначити iндивiдуальнiсть, приховую при цьому дрiбнi недолiки, дозволяючи зосередитися на найбiльш цiкавих i гiдних елементах ландшафту.
10-12-2017, 12:08
158 просмотров
[/group]