Фасад »Економiка та будiвництво

По фасаду замiського будинку можна визначити, якi в ньому живуть господарi, так як фасад - це обличчя всього будинку. І хоча гостi потiм заходять до хати, все одно дуже часто перше враження вiд «обличчя» будинку залишається вiрним i на його внутрiшньому облаштуваннi.
До зовнiшньої обробку замiського будинку пред'являється дуже багато вимог. При цьому декоративнi її функцiї хоч i важливi, але значно вiдступають на заднiй план у порiвняннi з тим, як вона вiдповiдає вимогам пожежної безпеки i зносостiйкостi. Зовнiшня обробка будинку повинна пiддаватися мiнiмального впливу атмосферних опадiв, так як в холодний перiод намерзає на фасадi волога викликає руйнування покриття.
У стародавнi часи в старовинних будiвлях взагалi обходилися без зовнiшньої обробки, коли зводили замки i вежi з каменю - матерiалу самого по собi мiцного i красивого. Бувають такi рiшення i в сучасних будiвлях, але мiнус великий в тому, що таке будiвництво обходиться значно дорожче. Тому в сучасному будiвництвi бiльше комбiнують за принципом - цiна - якiсть. А фасад обробляють матерiалами красивими i практичними.

Наприклад, застосовуючи технологiя «ИЗОДОМ» можна використовувати самi рiзнi варiанти зовнiшньої обробки стiн. На будь-який смак i гаманець. Полiмернi штукатурки, фасаднi панелi, полiмернi штукатурки. Традицiйнi використовуванi облицювальнi матерiали: камiнь, цегла, плитку, штукатурку.
За способом крiплення до несучих стiн всi цi матерiали дiлять на двi групи: тi, що крiпляться на цементно-клейову основу i тi, що закрiплюють механiчним способом, наприклад, фасаднi панелi i сайдинг.
24-08-2017, 06:20
149 просмотров
[/group]