» » Інженернi вишукування i топографiчна зйомка »Економiка та будiвництво

Інженернi вишукування i топографiчна зйомка »Економiка та будiвництво

Інженерно-геологiчнi вишукування необхiднi для визначення головних характеристик i рiзновидiв грунту на дiлянцi i складу i рiвня грунтових вод. Проводиться бурiння i беруться проби грунту i води (зазвичай для замiського будинку потрiбно вiд 2 до 6 свердловин рiзної глибини, що залежить вiд площi будiвлi та складу ґрунтiв), проводяться лабораторнi випробування i складається кiнцевий звiт, що мiстить кiнцевi рекомендацiями щодо можливого типу фундаментiв, придатних для данiй мiсцевостi i профiлактичних заходiв щодо їх захисту.

Тут законну силу матимуть тiльки висновки i висновки тих органiзацiй, якi мають лiцензiю на проведення офiцiйних робiт в данiй мiсцевостi.

У даної дiлянки також дослiджуються геологiчнi особливостi. Наприклад, без цього не можна вирiшити чи можна робити в будiвлi пiдвальне i цокольне примiщення чи нi, або з-за високого рiвня пiдземних вод вони будуть постiйно пiдтоплюються або взагалi стояти затопленим. Якщо в тутешнiх ґрунтах переважають «пливуни», то потрiбно будувати або на пальових фундаментах (якi самi по собi дуже дорогi), або не будувати взагалi i вiдмовитися вiд даної дiлянки, якщо немає дуже вагомої причини його придбати. Геологiчна експертиза допоможе визначити оптимальне мiсцезнаходження об'єктiв на дiльницi, куди вивести водопровiд i каналiзацiю, а де взагалi не варто нiчого зводити. Тобто проведення таких дослiджень покаже майбутньому власнику дiлянки бiльше плюсiв чи мiнусiв у його майбутнього володiння.

Топозйомка (топогеодезичнi вишукування) замовляється для визначення оптимального розташування виїзду-в'їзду. Вона покаже який - пiвнiчний або пiвденний виїзд буде на данiй дiлянцi оптимальнiше, виходячи з рельєфу мiсцевостi, розташування вже наявної рослинностi. Тут необхiдний ретельний i продуманий пiдхiд, так як самий прегарний проект може «померти» на данiй мiсцi, i, навпаки, провальний на перший погляд проект пiдiйде iдеально i буде дуже зручний i з економiчної i обивательської точки зору.

І топозйомка, i геологiчна експертиза, само собою, проводяться до покупки дiлянки та вибору типу котеджу, на них не варто економити.

Неможливо ось так «на око», не знаючи складу грунтiв, рiвня пiдземних вод, визначити оптимальну конструкцiю, поверховiсть майбутнього будинку, можливiсть зведення в ньому пiдвалу i цокольного поверху. Перепад висот на дiлянцi, що не точно зафiксований, призводить до додаткових фiнансових витрат замовника на вирiвнювання територiї, водовiдведення, благоустрiй. Тому, щоб не виходити з посилу, що «скупий платить двiчi», i залучаються професiйнi органiзацiї, i їх висновки надалi аналiзуються архiтектором i будiвельниками.

Найменше головного болю господар дiлянки має, коли набуває його у котеджному селищi, де всi нагальнi проблеми вирiшуються вчасно i централiзовано. На жаль, варiант покупки не завжди є таким i доводиться самим замовляти топографiчну зйомку мiсцевостi 1: 500 або 1: 200 (для складного рельєфу), для можливостi подальшого благоустрою. Топозйомка вiдразу замовляється в цифровому форматi для простої її обробки в сучасних умовах. Якщо власнику пощастило i на дiлянцi багато дерев, якi представляють цiннiсть або їх просто необхiдно зберегти, замовляється подеревная зйомка, де точно пишуть якi i де породи дерев або зелених насаджень розташованi. Такий ретельний i розумний пiдхiд дасть можливiсть правильно розташувати будiвлю по светоосвещенностi, пейзажу, вирахувати ухили майданчикiв та пiд'їздiв до дiлянки, мiсця пiдключення до електромереж, знати протипожежнi розриви мiж будiвлями. може багато сказати про систему водовiдведення мiста в цiлому. Звичайно ж пiдключення до системи водопостачання та водовiдведення потрiбно узгодити з мiсцевим ЖЕКом. Всi технiчнi тонкощi, будь то каналiзацiя, телефонiзацiя, електро-, водопостачання та iн. Краще вирiшувати заздалегiдь на етапi проектування, а не на етапах будiвництва, що заощадить масу грошей i нервiв. Також розгляд всiх технiчних «складнощiв» дiлянки на етапi купiвлi-продажу дуже може вплинути на кiнцеву цiну в бiк її зменшення.

Всi технiчнi дослiдження та отриманi звiти по них, дають уявлення про можливу глибинi майбутнього фундаменту, матерiалi зовнiшнiх стiн, як буде розташований будинок, якi матерiали погодити в подальшому до приобретаемому по каталогу або замовляється iндивiдуально основного проекту.
14-02-2018, 17:00
145 просмотров
[/group]