» » Вибiр проекту i фундаменту »Економiка та будiвництво

Вибiр проекту i фундаменту »Економiка та будiвництво

Проект дерев'яного будинку повинен вiдображати не тiльки зовнiшнiй вигляд i вигляд Вашого будинку, але i мати розумну внутрiшнє планування: оптимальна кiлькiсть i розташування мiсць загального користування, мiсць вiдпочинку та iн. Можна пiти рiзними шляхами. Перший шлях i найпростiший - використовувати готовий типовий проект, один iз пропонованих будiвельною фiрмою до реалiзацiї. Цi проекти багаторазово реалiзуються, вони випробуванi на практицi, в них дотриманi всiх норми i стандарти домобудiвництва. Можна типовий проект злегка пiдiгнати пiд iндивiдуальнi особливостi дiлянки i бажання Замовника. Другий шлях - замовити iндивiдуальний проект будинку. Такий проект складається тiльки виходячи їх особистих побажань i потреб Замовника. Якщо до готового проекту вже додається кошторис, то на кожен iндивiдуальний проект кошторис доводиться складати окремо. На складання такої кошторис iндивiдуального будинку потрiбно значно бiльше часу i фiнансових витрат, оскiльки доводиться прораховувати вартiсть всiх її частин. На цьому тлi готовi типовi проекти вибирати бiльш привабливо. Вони унiверсальнi: так як перевiренi часом, надiйнi, бiльш економiчнi i швидкi в зведеннi.


Вибiр фундаменту

Оскiльки дерев'янi будинки трохи важать, тому в будiвництвi середнiх типових будинкiв закладають неглибокий, але надiйний стрiчковий фундамент. А для сезонних будиночкiв, якi використовуються тiльки влiтку, може бути застосований стовпчастий фундамент. І тiльки у випадку слабкого або рухомого грунту будується стрiчково-фундамент палi, а якщо складний варiант грунту, то закладається грунтовний плитний фундамент. Адже такий фундамент найдорожчий за цiною, так як розташовується пiд усiм.


Вибiр покрiвлi та оздоблення будинку

Оскiльки будь-якого дерев'яного будинку пiсля складання необхiдно трохи вiдстоятися, так як вiдбувається природна усадка стiн, то всi роботи з оздоблення примiщень та встановлення покрiвлi на деякий час переносяться. Адже зовнiшня обробка i настил покрiвлi будинку - це завершальний i показовий етап в дерев'яному будiвництвi. Такi роботи доручають особливо досвiдченим майстрам, оскiльки вiд настилу даху залежить цiлiснiсть i функцiональнiсть всього будинку. Не варто економити на якостi оздоблювальних матерiалiв, комунiкацiй, стелях, сходах, вiкнах, дверях. Нерозумно, вибравши вiдносно дорогий варiант будинку, зiпсувати його дешевою обробкою. Не варто також економити на професiйних майстрiв, якi будуть виконувати цi роботи. Вся така псевдо економiя негативно позначиться як на термiнах будiвництва, так i на якостi i будинку, в якому доведеться потiм не жити, а мучитися. Адже красивий зручний будинок - це Ваша фортеця на довгi роки.
19-08-2017, 07:46
153 просмотров
[/group]