Як побудувати лазню своїми руками »Економiка та будiвництво

Як побудувати лазню своїми руками »Економiка та будiвництво
Баня - це старе i дуже корисне задоволення. Якщо у вас приватний будинок, баню можна побудувати навiть своїми руками. Для цього вам знадобляться цегла i пiноблок. Але найкраща лазня - дерев'яна!
Для будiвництва дерев'яної лазнi потрiбно знати багато деталей i мати вмiлi руки. Для початку потрiбно вибрати i заготовити матерiали. Головне завдання при будiвництвi дерев'яної лазнi - створити особливий мiкроклiмат лазнi, який повинен бути корисним для здоров'я. Це досягається за допомогою особливих властивостей дерева - природностi, маленькою теплопровiдностi i до повiтрообмiну. При будiвництвi дерев'яної лазнi всi цi кориснi властивостi дерева потрiбно пiдкреслювати.

Що таке перекриття i для чого вони потрiбнi »Економiка та будiвництво

Що таке перекриття i для чого вони потрiбнi »Економiка та будiвництво
Перекриття - це елементи конструкцiї, якi подiляють будiвлю на поверхи. Саме на перекриття йде навантаження їх власної маси, тяжкiсть людей, предметiв iнтер'єру та обладнання, яку вони розподiляють на стiни. Перекриття забезпечують стiйкiсть всiєї будiвлi, виступаючи в ролi дiафрагми жорсткостi.
Перекриттях висувають такi вимоги: необхiдна несуча здатнiсть, жорсткiсть без прогину, високi звуко- i теплоiзоляцiйнi властивостi, нормативна вогнестiйкiсть.
Перекриття класифiкують залежно вiд їх розташування в будiвлi - горищнi, мiжповерховi i цокольнi.
Вибираючи тип перекриття, беруть до уваги конструкцiю будiвлi, навантаження i його призначення. Причому навантаження на мiжповерховi перекриття i цокольнi в рази бiльше, нiж на горищнi. Як правило, в розрахунок беруть середнiй показник навантаження.
Перекриття по виду матерiалу можуть бути дерев'яними або залiзобетонними.

Оздоблювальнi та будiвельнi матерiали вiд компанiї Отекс »Економiка та будiвництво

Оздоблювальнi та будiвельнi матерiали вiд компанiї Отекс »Економiка та будiвництво

Компанiя «Отекс» з 2000 року працює на ринку будiвельно-оздоблювальних матерiалiв. Офiс компанiї знаходиться в Москвi, але працює на всiй територiї Росiї.
Основна дiяльнiсть органiзацiї - пiдвiснi стелi, свiтильники загального освiтлення та пiдлоговi покриття.
Кiлька рокiв тому компанiя почала займатися LED продукцiєю, led свiтильники вiд росiйського виробника лiдирують у спiввiдношеннi цiна-якiсть.
Фахiвцi впевненi, що ринок освiтлювальних приладiв незабаром зазнає значних змiн. Фактори економiки та довкiлля спонукають переходити до енергозберiгаючих рiшень. Свiтлодiоди дозволили створити свiтильники нової конструкцiї, з недосяжними ранiше характеристиками.
Пiдвiснi стелi швидко створюють багаторiвневу або гладку поверхню. Стеля не вимагає додаткової обробки i монтується на будь-якому етапi ремонту. Пiдвiсна стеля встановлюють у спортивних залах, офiсах, басейнах, житлових примiщеннях, їх монтують повсюдно.
Пiдвiсна стеля має привабливий зовнiшнiй вигляд протягом понад пiвстолiття. Ви забудете, що таке трiщини i облуплена фарба.
Пiдвiсна стеля має рiзну фактуру i широкий дiапазон вiдтiнкiв i кольорiв. Зайдiть на сайт компанiї «Отекс» i виберiть модель з повною вiдповiднiстю вашим смаком i перевазi.

Водозливи »Економiка та будiвництво

Водозливи »Економiка та будiвництво

Важливою деталлю при будiвництвi будинку є турбота про пристрої зливу води: водостiчнi труби, жолоби, водоотбойником i т.д. Скупчення дощових i талих вод на даху може стати причиною її протiкання. Ось водозливи i служать для скидання i вiдведення цих вод в канави.
Водопровiднi труби виконують з оцинкованого залiза, найменше пiддається корозiї. Щоб труба «справлялася» з об'ємом стiкає по нiй вод, необхiдно правильно розрахувати її дiаметр, а потiм пiдiбрати смугу залiза необхiдної ширини з урахуванням припускiв на фальци. Але головне - правильно встановити в трубi водоприймач.
Кiнець же водостiчної труби досвiдченi люди рекомендують опустити в тридцяти вiдерний бочку, встановлену бiля будинку. На бочцi бажано мати кришку-приймач з оцинкованого залiза, в спецiальний отвiр на якiй i входить водостiчна труба. При цьому ви вiдразу ж «вб'єте двох зайцiв»: крiм вiдводу вологи з даху у вас пiд руками буде ще й необхiдний запас «пожежної» води.

Дачнi надвiрнi споруди »Все для дачi

Дачнi надвiрнi споруди »Все для дачi

Добре в спекотний лiтнiй день посидiти в зробленої своїми руками альтанцi на своїй замiськiй дiлянцi. Дачнi надвiрнi споруди завжди були в модi в нашiй країнi. Одне тiльки таку назву як «хозблок" не перекладається, напевно, не на одну мову. Ну i лазня на дiлянцi - теж традицiйна росiйська споруда.

Як правильно зробити пiдвал у будинку »Все для дачi

Як правильно зробити пiдвал у будинку »Все для дачi

Дамо кiлька простих рекомендацiй, як правильно зробити пiдвал у будинку або на дачi.

Як правило, пiдвал у будинку роблять пiд кухнею або передпокою. Якщо рiвень грунтових вод на дачнiй дiлянцi високий, пiдвал краще не робити, оскiльки там, навiть з використанням сучасних гiдроiзоляцiйних матерiалiв, завжди буде сиро.

Пристрiй саморобного септика на дачi »Все для дачi

Пристрiй саморобного септика на дачi »Все для дачi

Очищення каналiзацiйних стокiв - непроста iнженерне завдання. Готовi системи коштують дуже дорого. Але можна обiйтися i без них. Ось як органiзував пристрiй саморобного септика на дачi Михайло Волков з Нижнього Новгорода.

Поради при будiвництвi замiського будинку »Економiка та будiвництво

Поради при будiвництвi замiського будинку »Економiка та будiвництво

Перед початком будiвництва, потрiбно майбутнiй проект обговорити з усiма членами сiм'ї. Уважно розглянути самi рiзнi варiанти i виробити спiльне рiшення. У складений проект, є можливiсть вносити рiзнi змiни, якi необхiдно попередньо узгодити з архiтектором. Пам'ятайте, що ви ведете будiвництво будинку тiльки для себе, тому вiн повинен вас влаштовувати повнiстю.

Щоб було простiше обслуговувати телефоннi мережi i магiстралi використовуються спецiальнi колодязi зв'язку. Даний колодязь зв'язку, абсолютно вiльно може витримати найсильнiшi навантаження, i врятує телефоннi лiнiї. Зверху колодязь має опорне кiльце, а внизу зроблена спецiальна виїмка, призначена для вiдтоку води. Крiм цього, колодязi обладнанi сережками для стикування з укладальним блоком, пiд час прокладання проводiв. Такi колодязi досить зручнi i простi в монтажi. Вони розрахованi на довгi роки експлуатацiї i гарантують повну безпеку проводiв.

Як самому зробити фальшкамiн з цегли »Все для дачi

Як самому зробити фальшкамiн з цегли »Все для дачi

Не в кожному замiському будинку можна побудувати дiючий камiн.

Звичайно, простiше купити малогабаритний фальшкамiн з електричною пiдсвiткою, що iмiтує справжнiй вогонь.

Але не поспiшайте до магазину за покупкою, завжди є можливiсть самому зробити фальшкамiн з цегли, який буде мало вiдрiзнятися вiд справжнього.

Укоси i з чим їх їдять »Економiка та будiвництво

Укiс - внутрiшня частина отвору. Ранiше обробка укосiв увазi лише замазування їх розчином i штукатурку, але тепер, коли з'явилися високоякiснi пластиковi матерiали стали популярнi пластиковi укоси.
У рiзних будинках глибина i висота вiконного отвору дуже рiзна, вiд цього i залежить те, якої ширини повинен бути укiс. Рiдко, але трапляються випадки, коли установка укосiв не потрiбна, оскiльки вiкно розташовується впритул до стiни.
Укоси дуже важливi, оскiльки вони закривають отвори i щiлини, через якi буде дути вiтер, тобто при неписьменної їх установцi пластиковi вiкна стають непотрiбними, крiм цього укоси захищають монтажну пiну вiд руйнування i зберiгають тепло в квартирi.

Ремонт алюмiнiєвих i пластикових вiкон. »Економiка та будiвництво

Ремонт алюмiнiєвих i пластикових вiкон. »Економiка та будiвництво
Встановлюючи в квартирi алюмiнiєвi або пластиковi вiкна, не слiд сподiватися, що вони зможуть багато рокiв працювати без ремонту. Нерiдко, вже через один - два роки з'являються дефекти укосiв i пiдвiконь, ручка вимагає прикладати все бiльшi зусиль для закривання. Можна, звичайно, спробувати самостiйно вирiшити проблеми найпростiшими доступними методами - заклеїти, затикати i т. П. Але це в кращому випадку тимчасове рiшення. Якщо ж, наприклад, вiкно взагалi не закривається, або розбите скло (а на вулицi - зима) - то самому, швидше за все, не вдасться отримати бажаний результат. У той же час правильний ремонт пластикового або алюмiнiєвого вiкна, в бiльшостi випадкiв, зможе усунути несправностi. Цiлком можливо, що потрiбно, наприклад, просто мастило i регулювання фурнiтури, або замiна ущiльнювачiв. У будь-якому випадку краще рiшення - звернутися до послуг майстра - професiонала. Спецiалiст з ремонту вiкон швидко i якiсно проведе будь-якi необхiднi роботи, вiд регулювання механiчної частини, до замiни склопакета.

Вентильованi фасади будинкiв »Економiка та будiвництво

Вентильованi фасади будинкiв »Економiка та будiвництво
З кожним столiттям людство все набирає обертiв у розвитку. Доказом цього є вихiд на перший план значущостi соцiального статусу, духовного багатства i зовнiшнього вигляду. Напевно, саме тому вже давно на планетi iснують музика, живопис, скульптура, архiтектура i iнше мистецтво. Але наука ж теж не стоїть на мiсцi, i зараз сучасний проект будiвлi мегаполiсу просто зобов'язаний поєднати в собi iнновацiйнi технологiї та прийнятний зовнiшнiй вигляд. Одним з найбiльш успiшних рiшень, отримали значне поширення, є вентильованi фасади. Без них неможливо уявити жодну вулицю мегаполiсу, гда є хоч один магазин, офiс, готель або будь адмiнiстративну будiвлю. Гiдним прикладом виробника навiсних вентильованих фасадiв будинкiв може служити європейська фiрма METEHE, що випускає сталевi фасади товщиною 1мм

Як влаштувати рулонний газон »Все для дачi

Як влаштувати рулонний газон »Все для дачi

У теплий лiтнiй день так i хочеться прогулятися по травi босонiж, влаштувати пiкнiк на зеленiй галявинi, а то й зiграти на нiй з дiтьми у волейбол. Але якщо газон на вашiй дачi посаджений недавно з пiкнiками та iграми доведеться почекати. До утворення щiльного витримує навантаження дерну повинне пройти не менше двох рокiв. Але можна так довго не чекати, якщо влаштувати рулонний газон.

игры android.читы.онлайн фильмы.рецепты.minecraft моды.торрент игры