Пластиковi укоси своїми руками »Економiка та будiвництво

Якщо ви вирiшили зробити пластиковi укоси самi, то краще почати з найдальшої частини вiкна. Вони менш помiтнi i тому першi помилки краще здiйснювати саме на них. Потрiбно визначитися як будуть розташовуватися укоси щодо вiкна. Їх можна встановити як навскiс, так i пiд кутом 90 градусiв. Немає нiякої рiзницi з практичної точки зору, але вiд цього залежатиме крiплення дерев'яного каркаса, на який будуть монтуватися пластиковi укоси. Каркас може бути вертикальний i горизонтальний. На горизонтальний каркас простiше закладати утеплювач, тому краще зупинитися на ньому. Товщина рейки повинна бути приблизно 10 * 20, не бiльше. Рейки крiпляться на бистромонтаж довго 50-100мм до стiни.

Лiтня альтанка своїми руками »Економiка та будiвництво

Лiтня альтанка своїми руками »Економiка та будiвництво

Одним з прикрас дачної дiлянки можуть служити лiтнi альтанки. І чим ажурнi вони виконанi, тим елегантнiше вписуються в мiсцевий ландшафт.
Але альтанка є не тiльки декоративним оформленням садової дiлянки. Це справжня функцiонуюча споруда, що служить для захисту вiд жарких променiв сонця i укриття вiд дощу. Лiтня альтанка своїми руками зводиться легко i швидко. При цьому особливих знань i навичок роботи не вимагає. Адже це буде проста конструкцiя, що включає в себе стiйки-опори i лежачу на них дах.
Тому для початку слiд заготовити прямокутнi бруси (40х80 мм) завдовжки 2-2,5 м. Кiлькiсть таких брусiв слiд розрахувати, виходячи з самої форми лiтньої альтанки. Якщо ви профан в будiвельнiй справi, зупинiть свiй вибiр на класичному варiантi. Шестигранна альтанка, своїми руками зведена, буде непоганим авторським рiшенням. Така конструкцiя є бiльш стiйкою в порiвняннi з iншими варiантами. Та й вiдчуття простору дана форма дає бiльшу.

Особливостi електропроводки в дерев'яному будинку »Все для дачi

Особливостi електропроводки в дерев'яному будинку »Все для дачi Електропроводка - важлива складова електроустановки дерев'яного будинку. Вiд того, наскiльки правильно вона спроектована, змонтована i експлуатується, залежить ступiнь електро-i пожежної житла.

За способом прокладки електропроводка в дерев'яному будинку буває вiдкрита (по будiвельних конструкцiях) i прихована (в порожнинах будiвельних конструкцiй i в самих конструкцiях).

Металочерепиця: плюси i мiнуси »Економiка та будiвництво

Металочерепиця: плюси i мiнуси »Економiка та будiвництво
В даний час покривати дахи можна всiм, чим завгодно. Наприклад, шифером, профнастилом або листами блискучої оцинковки. Цi матерiалiв досить мiцнi i надiйно захищають будинок вiд попадання вологи. Однак за зовнiшнiм виглядом вони виглядають одноманiтно i нудно, але ж естетична сторона важлива. Вирiшити цю проблему зараз можна за допомогою такого матерiалу, як металочерепиця. Це сучасний матерiал, який досить легкий, простий в монтажi, зносостiйкий i естетичний.
Виготовляється металочерепиця на сучасному, високотехнологiчному обладнаннi наступним чином: береться оцинкований лист, штампується, покривається спецiальним захисним шаром i викрашiвается в певний колiр. Покриття спецiальним шаром, а саме шаром з полiмеру, потрiбно для того, щоб продовжити термiн її експлуатацiї, який зараз становить 30 рокiв. Це одне з головних її переваг.
До переваги металочерепицi слiд вiднести i той факт, що її використання не має на увазi додатковi витрати на укладання теплоiзоляцiйних матерiалiв. Крiм цього, металочерепиця не схильна таким дiям, як грибковi покриття i корозiя.

Альтанка на дачi своїми руками »Економiка та будiвництво

Альтанка на дачi своїми руками »Економiка та будiвництво
Бiльшiсть дачникiв прикрашають свою присадибну дiлянку затишною i комфортною альтанкою. Дворова або садовi служить не тiльки як укриття вiд дощу, але i є оригiнальним предметом ландшафту, зраджує вiдчуття домашнього затишку. Альтанка - вiдмiнне мiсце для душевних розмов i вiдпочинку.
Перш нiж встановити альтанку необхiдно продумати її розмiр i форму, щоб вона вiдмiнно вписалася в мiсцевiсть. Потрiбно заздалегiдь визначитися з розмiром альтанки для конкретного присадибної дiлянки.
Зазвичай альтанки виготовляють площею 10-20 кв.м. Якщо в альтанку ви хочете помiстити стiл, а навколо нього стiльцi, то вам необхiдно будувати альтанку дiаметром не менше нiж 3,5 м.

Септик Тополя »Економiка та будiвництво

Септик Тополя »Економiка та будiвництво

Очищення стiчних вод - необхiдна процедура, спрямована на збереження екологiї. Забруднення середовища, в якому ми живемо порушення законодавства, в деяких випадках, каране законом.
Очисна споруда септик - це ємнiсть для фiльтрацiї води i подальшого її вiдстоювання. Таким чином, вода очищається механiчним способом i бiологiчним.
септик тополя вiдгуки про який наповненi позитивом - це вiдсутнiсть незручностей через виклику ассенiзаторской машини, комфорт та вiльне використання унiтазу, душа, раковини, побутової технiки.
Пiсля монтажу септика на дiлянцi неможливе створення антисанiтарних умов, неприємний запах не утворюється, стоки не загрожують рослинам i поверхневим водам, порушень флори не фiксується.

Пристрiй пароiзоляцiї покрiвлi приватного будинку »Все для дачi

Пристрiй пароiзоляцiї покрiвлi приватного будинку »Все для дачi Водяна пара, проникаючи з примiщень приватного будинку в конструкцiю мансардної покрiвлi, може випасти у виглядi конденсату i зволожити оздоблювальний матерiал, утеплювач i дерев'янi частини даху.

В результатi обробка прийде в непридатнiсть, утеплювач втратить здатнiсть берегти тепло, а сира деревина почне гнити.

будинок у котеджному селищi

[img=left|будинок у котеджному селищi][/img] Пiсля завершення основного будiвництва, як правило, завершальним етапом є зведення веранди. Перед початком зведення потрiбно провести ретельнi розрахунки для запобiгання можливих помилок i спроектувати веранду до найдрiбнiших деталей.
Для початку слiд задуматися про сполучуванiсть веранди i основної будiвлi. Веранда не повинна вибиватися iз загальної стилiстики будiвлi. Завдяки наявностi веранди в будинку, створюється додатковий вiльний простiр i своєрiдний затишний куточок. Веранда повинна бути виконана максимально якiсно, ??щоб не довелося постiйно придiляти час її ремонту.
Для початку має бути складений проект. Його можуть розробити фахiвцi в тандемi з замовником. У проектi повиннi бути ретельно продуманi всi деталi дизайну i функцiональнi особливостi.

Пiдбираємо покрiвельний матерiал »Економiка та будiвництво

Пiдбираємо покрiвельний матерiал »Економiка та будiвництво
Головним вирiшальним фактором при пiдборi покрiвельного матерiалу є тип споруди. Усi будiвлi подiляються на два типи - каркаснi i капiтальнi.
У зв'язку з тим, що каркаснi конструкцiї не витримують бiльше навантаження, то для влаштування їх даху слiд вживати легкий покрiвельний матерiал. Для покрiвлi таких будiвель можна використовувати ондулiн, м'яку бiтумну покрiвлю, металочерепицю. Данi будови бiльше волiють в Америцi i Канадi.
У Європi ж бiльш популярними вважаються капiтальнi старiння. Для їх покрiвлi можна використовувати важкий покрiвельний матерiал, який має досить багато переваги порiвняно з легким. Данi матерiали мають вiдмiнну тепло- i звукоiзоляцiю. Варто пам'ятати про те, що пiдбирати покрiвельний матерiал, слiд до початку будiвництва, адже не кожна покрiвля пiдiйде для конкретного будови. Кожен покрiвельний матерiал має свої унiкальнi властивостi. Тiльки зваживши всi за i проти ви стиснете пiдiбрати найбiльш вiдповiдний для вашого випадку матерiал.

Типи керамiчної плитки »Економiка та будiвництво

Типи керамiчної плитки »Економiка та будiвництво
Керамiчна плитка цей вирiб, зроблене з глини, кварцового пiску, а також iнших натуральних компонентiв. Створюється вона шляхом випалу пiд впливом дуже високої температури. Існує кiлька видiв керамiчної плитки: для обробки зовнiшнiх i внутрiшнiх поверхонь.
Крiм цього, плитка буває рiзних типiв, серед яких можна видiлити основнi:
1. Плитка бiкотурра.
2. Клiнкерна.
3. Майолiка.
4. коттофорте.
5. Котто.
6. Монопорза.
Залежно вiд здатностi плитки вбирати вологу, вона може бути пористою або щiльною. Пориста плитка вiдмiнно пiдходить для обробки внутрiшнiх примiщень з невисокою вологiстю. Для обробки зовнiшнiх поверхонь потрiбно використовувати щiльну плитку.
Залежно вiд виробника вартiсть плитки можна сильно рiзниця.
Бiкотурра виконується подвiйним випалюванням, покривається емаллю. До складу такої сировинної сумiшi входить глина червона. Така плитка не вiдрiзняється високими показниками мiцностi в порiвняннi з iншими видами.

Проект одноповерхового будинку з мансардою та гаражем »Все для дачi

Проект одноповерхового будинку з мансардою та гаражем »Все для дачi

Побудувати будинок з мансардою вигiднiше, нiж одноповерховий. На дiлянцi вiн займає ту ж площу, але при однакових затратах на фундамент i дах корисної площi для проживання виходить бiльше. Собiвартiсть одного квадратного метра знижується i при цьому збiльшується кiлькiсть кiмнат у будинку i є можливiсть прилаштувати гараж. А ще, використання схилiв даху пiд стiни внутрiшнiх примiщень надає житлу особливий затишок.

Встановлення вiкон i дверей в будинку з бруса »Економiка та будiвництво

Встановлення вiкон i дверей в будинку з бруса »Економiка та будiвництво

Пiсля того як змонтована крiвля i сталася усадка зрубу, можна виконувати внутрiшню обробку. Так як з плином часу, вiдбувається усадка зрубу, то при установцi вiкон i дверей потрiбно дотримуватися кiлькох правил.

Дерев'яний будинок, в будь-якому випадку, продовжує з плином часу дуже повiльну усадку. Ця обставина накладає характернi зобов'язання при монтажi вiкна i дверного отвору. Потрiбно враховувати те, що при прорiзуваннi, скажiмо, дверного отвору, проводиться розрiзання дерев'яної стiни практично повнiстю, отже, iснує ризик, що може виникнути деформацiя стiни i як наслiдок, "вилазити" з неї, колод.

Щоб не вiдбувалися подiбнi вищеперелiченi неприємностi, пiд час монтажу вiкон i дверей в такому дерев'яному зрубi виконують своєрiдну обсаду дверних i вiконних прорiзiв. Дана операцiя отримала назву "окосячка". Технологiя виконання обсади вiконних i дверних прорiзiв, повинна виконуватися в певному порядку.

Пристрiй забору з паркану »Все для дачi

Пристрiй забору з паркану »Все для дачi

Дерев'яний паркан з паркану екологiчний i чудово вписується в замiський ландшафт будь дачi.

игры android.читы.онлайн фильмы.рецепты.minecraft моды.торрент игры