Як побудувати будинок своєї мрiї »Все для дачi

Як побудувати будинок своєї мрiї »Все для дачi

Намагаючись справити враження на замовника, архiтектори часом демонструють йому гарну композицiю майбутнього будинку, намальовану на ватманi. А коли пiсля будiвлi будинку стає видно всi його недолiки, у проектувальникiв знаходиться виправдання: так хотiв замовник. Зовсiм iнша справа, коли архiтектор будує будинок для себе. Тут вiн продумує все до дрiбниць. З такою ситуацiєю зiткнувся професор архiтектури Ігор Секачев, коли на початку 90-х придбав дiлянку на колишньому болотi. Ось що вiн розповiв.

Керамiчна черепиця - надiйнiсть i довговiчнiсть »Економiка та будiвництво

Керамiчна черепиця - надiйнiсть i довговiчнiсть »Економiка та будiвництво

Керамiчна черепиця - це один з тих покрiвельних матерiалiв, якi вiдмiнно себе зарекомендували. Якiсть i надiйнiсть такої покрiвлi пiдтверджено часом. Вся справа в тому, що керамiчну черепицю почали використовувати в якостi покрiвельного матерiалу багато столiть тому. У порiвняннi з сучасними аналогами, даний матерiал має масу переваг. Одним з таких переваг можна назвати прекрасний естетичний вигляд. Крiм того, не можна не вiдзначити таку властивiсть матерiалу як практичнiсть. Якщо раптом виникне необхiднiсть в замiнi декiлькох листiв, то зробити це значно легше в порiвняннi з iншими покрiвельними матерiалами.

Останнiм часом, в сучасному будiвництвi спостерiгається пiдвищення популярностi зведення так званих фахверкових будiвель. Вони вiдрiзняються наявнiстю дерев'яного каркаса, для виготовлення якого використовується брус з великим перетином.

Але перш нiж приступити до монтажу черепичним даху, необхiдно пам'ятати, що головним його недолiком є ??велика вага. Враховуючи цей факт, слiд зробити дуже мiцну систему крокв.

Современное испытательное оборудование

Испытательные прессы.
Испытательные прессы – это категория испытательных машин, предназначенных для статических испытаний на сжатие стандартных образцов бетонов, кирпича и других строительных материалов в пределах их технических возможностей.

Ландшафтний дизайн - великi рослини »Економiка та будiвництво

Ландшафтний дизайн - великi рослини »Економiка та будiвництво

Великi рослини на дiлянцi можуть, як прикрасити дизайн, так i зiпсувати його, все залежить вiд розмiру i розмiщення вашого саду.
Якщо дiлянка великий i знаходиться в мiстi, то озеленення великими рослинами стане мальовничим шматочком лiсу. На замiськiй дiлянцi висадка велетнiв не рекомендується, оскiльки там вже є зеленi насадження.
Висаджувати дерева краще з листопада по березень, при температурi не нижче десяти градусiв, в цей час рослини не так болiсно переносять пересадку.
Провести перепланування дiлянки i посадити дерева можна i влiтку. Тiльки проводите висадку, застосовуючи дерева iз закритою кореневою конструкцiєю.
Такi дерева вирощують за певною технологiєю, вставляючи в сiтку рабицю або ящики. Найчастiше такi крупномери вирощують в Європi та їх вартiсть висока.

Матерiали для будiвництва житла »Економiка та будiвництво

Матерiали для будiвництва житла »Економiка та будiвництво

Для будiвництва житла застосовується кiлька видiв матерiалiв. Вибiр матерiалiв багато в чому залежить вiд клiматичних умов, грандiозностi проекту, кiлькостi поверхiв, бюджету та iнших нюансiв. Наприклад, глинянi будинки будуються тiльки в теплих регiонах, а от на Уралi в такому будинку можна жити тiльки вiд безвиходi. Для такого будинку необхiдний мiнiмальний бюджет будiвництва. Багатоповерховi будинки нiколи не будуть будувати з дерева, так як воно не витримає навантаження.

Якщо придивитися до iндивiдуальних будинках, то, безумовно, знайдеться "трiйка лiдерiв" серед основних матерiалiв. Тут в основному використовують бетоннi блоки, цегла i дерево. Вибiр даних матерiалiв точно також багато в чому залежить вiд самих рiзних умов. Наприклад, якщо говорити про бетонних блоках, то це бюджетне будiвництво, а будинку з цегли будуть характеризуватися високою вартiстю, так як для забезпечення стiн необхiдним рiвнем теплопровiдностi, їх товщину необхiдно зробити досить великий.

Особливостi будiвництва приватних будинкiв »Все для дачi

Особливостi будiвництва приватних будинкiв »Все для дачi
Зведення приватних будинкiв справа не проста, по силам тiльки професiоналам. Тим не менш, господарям майбутньої нерухомостi теж доводиться «попотiти», контролюючи роботу будiвельникiв. По ходу потрiбно вникати в усi особливостi будiвництва i часом приймати дуже непростi рiшення.

Дизайн кухнi i як збiльшити простiр маленької кухнi »Економiка та будiвництво

Дизайн кухнi i як збiльшити простiр маленької кухнi »Економiка та будiвництво
Існує багато способiв вiзуально розширити маленьку кухню, ось деякi з них:
1. Дуже важливо грамотне освiтлення. Завдяки йому можна зробити кухню просторiшою. Наприклад, яскраво виглядають освiтлювальнi прилади, складенi в особливiй комбiнацiї: шинна система, яка прикрiплена до стiн, зi свiтильниками, що повертаються в рiзнi сторони, а також пiдсвiчування робочої частини кухнi.
2. Сприяють розширенню простору, ламiнат i плитка, якi укладенi по дiагоналi.
3. Якщо вранцi ви дуже швидко снiдаєте i проводите вдома трохи часу, то можна прибрати кухонний стiл, адже вiн займає багато мiсця в примiщеннi. Замiсть нього можна встановити багатофункцiональну барну стiйку.
4. Варто бiльш рацiонально використовувати кухоннi шафи. Для цього краще застосовувати карнизи, сiтки, роздiльники. Чим бiльше кухонного приладдя прибрано, тим стає бiльше мiсця.

Проект будинку »Економiка та будiвництво

Зазвичай планований до придбання проект будинку попередньо перед будiвництвом i здiйсненням оздоблювальних робiт проглядається на комп'ютерi на спецiалiзованих програмах.

Обов'язково проведення вiдповiдальної i ретельної звiрки вiдповiдно до сучасних вимог i нормативiв. Потрiбно перевiрити чи пiдходить даний проект для будiвництва в даних клiматичних умовах, де розташовується куплений дiлянку. Чи пiдходять певнi конструктиви i товщина зовнiшнiх стiн для мiсцевої клiматичної зони, який матерiал вибирати для стiн, покрiвлi, вiкон. Якщо проект розроблено до 1997 року, тобто до виходу нових теплотехнiчних нормативiв, то потрiбно провести бiльш ретельну коригування до сучасних стандартiв.

Потрiбно пам'ятати, що покупка дiлянки, а потiм i типового проекту котеджу, це не привiд одразу наганяти на дiлянку будiвельникiв i вкладати грошi в матерiал, описаний у проектi. Кожен типовий проект призначений для iдеальної мiсцевостi, якiй не є, куплений дiлянку. Потрiбно його перевiрити i доопрацювати до конкретного мiсця. Адже iнакше будинок буде не придатним для життя, похмурим, без свiтла, з промоклим пiдвалом, стояв дибки дiлянкою.

Захист вiд обвалення »Економiка та будiвництво

Захист вiд обвалення »Економiка та будiвництво

Серйозною загрозою при появi пожежi може бути обвалення будiвлi пiд дiєю критичних температур. У зв'язку з цим до матерiалiв, якi застосовуються при будiвництвi несучих i спецiальних огороджувальних конструкцiй, пред'являються особливi вимоги.
Одним з основних аспектiв захисту будiвлi вiд пожежi i можливого обвалення, є негорючiсть теплоiзоляцiйних матерiалiв, якi застосовуються для створення багатошарової конструкцiї стiн. Наприклад, теплоiзоляцiйнi матерiали, зробленi на основi пiнополiстиролу, мають температуру займання мiнiмально 220 ° C i максимально 380 ° C. Такi показники серйозно обмежують їх використання в примiщеннях.

Як самому побудувати хозблок »Все для дачi

Як самому побудувати хозблок »Все для дачi
«Зазвичай на 6 сотках розмiщують лише найнеобхiднiшi споруди. Ось i у нас довгий час крiм будинку на дiлянцi були тiльки сарай та туалет. Коли прийшла пора оновити будови, засумнiвалися, подужаємо чи споруду хозблока самостiйно?

Фiнська сауна в дусi традицiй »Економiка та будiвництво

Фiнська сауна в дусi традицiй »Економiка та будiвництво


Будiвництво справжньої фiнської сауни, втiм, як i справжньої росiйської лазнi, має свої вiковi традицiї, i в першу чергу вони стосуються внутрiшньої обробки. На своїй батькiвщинi сауна - це невеликий дерев'яний будиночок в мальовничому мiстечку бiля води, i для внутрiшньої обробки в нiй завжди застосовувалося тiльки натуральне дерево. Якщо ви вирiшили побудувати сауну власноруч, то вам не слiд вiдступати вiд традицiй.

Основним i найбiльш вдалим матерiалом для внутрiшньої обробки можна вважати вагонку, яку виготовляють з рiзних деревних порiд. Температура в саунi, як вiдомо, зашкалює за 100 - 120 градусiв, тому використовувати потрiбно тiльки деревину з невисокою теплоємнiстю.

Розмiщення будiвель на садовiй дiлянцi »Все для дачi

Розмiщення будiвель на садовiй дiлянцi »Все для дачi

Розмiщення будiвель на садовiй дiлянцi незвичайної форми змушує своїх власникiв поламати голову над тим, де поставити будинок та iншi дачнi будiвлi, де розмiстити сад, город, квiтник.

Тепер уявiть такий варiант: садову дiлянку трикутної форми на розвилцi двох вулиць, який дiстався в садiвничому товариствi Володимиру Васильєву з пiдмосковного Подольська. Послухаємо його розповiдь.

Внутрiшнє оздоблення будинкiв, побудованих за технологiєю «Изодом» »Економiка та будiвництво

Таку обробку замiських котеджiв i будинкiв, виконаних за технологiєю «ИЗОДОМ» дiлять на чорнову i чистову. Велика перевага цього проекту полягає в тому, що пiсля зведення несучих стiн на внутрiшнiй сторонi знаходиться досить рiвний шар утеплювача з пiнополiстиролу, де можна «втопити» труби тепло-, водопостачання та iнших комунiкацiй.

Для цього достатньо розпеченим гострим металевим предметом або ножем зробити в цьому шарi з пiнополiстиролу канавки заданої ширини i глибини. До виступаючим назовнi фланцiв труб приєднати радiатори опалення або кран водоснабженiя.Так ж у стiнi ховається i проводка, укладена в гнучкому металевому кожусi. І все монтаж закiнчений. Видно тiльки необхiднi зовнiшнi частини комунiкацiй, всi нутрощi з легкiстю, без додаткового штрабленiя захованi вiд очей. І естетично i функцiонально.
игры android.читы.онлайн фильмы.рецепты.minecraft моды.торрент игры