Замiна електропроводки в будинку »Все для дачi

Замiна електропроводки в будинку »Все для дачi Якщо у вас на дачi при одночасному включеннi телевiзора, пральної машини i чайника вибиває пробки, то це означає, що потрiбна повна замiна електропроводки в будинку.

Для цього треба буде придбати новi сучаснi дроти, распаячние коробки, розетки, автомати та iншу мелочевку. Самостiйно замiнювати електропроводку в будинку можна тiльки за наявностi достатнього досвiду i спецiальних знань.

Проблеми ландшафтного дизайну »Все для дачi

Проблеми ландшафтного дизайну »Все для дачi

Власники дачних дiлянок, зайнятих їх благоустроєм, часто стикаються з безлiччю питань, якi важко передбачити заздалегiдь. Напевно, всi чули приказку: «Гладко було на паперi, та забули про яри». Розповiмо, якi типовi проблеми ландшафтного дизайну можуть виникнути у господарiв замiської нерухомостi.

Виконання дизайну iнтер'єру »Економiка та будiвництво

Дуже важливо в дизайнi iнтер'єру визначитися з колiрною гамою. Правильний колiр здатний пiдняти настрiй, апетит, лiкувати до 3000 хвороб, як вважають на Сходi. Тому до його вибору треба поставитися вiдповiдально.
Застосування теорiї кольору в оформленнi iнтер'єру
Ця теорiя безпосередньо має вiдношення до оформлення iнтер'єру кожного будинку. Комфортне i здорове iснування в примiщеннi може забезпечити правильний для кожної людини колiр i використання його оптичних змiшень. Це ще один з моментiв забезпечення здорового побуту.

Наприклад, пейзажнi картини старовинних майстрiв складалися нiби з трьох планiв: переднього - коричневого, середнього - зеленого i далекого - синього. Справа в тому, що самi художники вже давно пiдмiтили просторовi властивостi «холодних» i «теплих» тонiв. «Холоднi» вiдтiнки вiзуально вiддаляються вiд глядача, «теплi», навпаки, здаються наближеними. На один i той же колiр можуть впливати сусiднi з ним фарби, вiдкидаючи на нього свої «вiдблиски», роблячи його бiльш «теплим» або бiльш «холодним».
Потрiбно спочатку визначитися з тими квiтами, якi Вас дратують, не дають спокою. Можна взагалi у брати з iнтер'єру червонi, помаранчевi та жовтi кольори, якщо вони вас дратують, але домогтися присутностi «теплих» тонiв iншим способом. Наприклад, зелена пляма буде виглядати «теплим» поруч з блакитним, а блакитне - поруч з синiм.

Замiська нерухомiсть - мрiя чи необхiднiсть? »Економiка та будiвництво

Замiська нерухомiсть - мрiя чи необхiднiсть? »Економiка та будiвництво

Кожна людина, незалежно вiд статусу, роду дiяльностi або iншого критерiю вiдмiнностi, потребує повноцiнного вiдпочинку i вiдновленнi життєвої енергiї. Особливо це стосується мiських жителiв, якi живуть у постiйному хаосi мiських умов i так не часто насолоджуються тишею. Тому кожен другий городянин, навiть той, хто по праву називає себе корiнним мiським жителем, мрiє придбати замiську нерухомiсть. І не обов'язково це має бути багатоповерховий котедж, для багатьох маленький будиночок з невеликим присадибною дiлянкою є межею мрiй.
Але, як вiдомо, попит завжди має вплив на пропозицiю. Тому сьогоднi, замiська нерухомiсть значно зросла в цiнi в порiвняннi з останнiми роками. Проте, не дивлячись на цей факт, люди, втомленi вiд мiської суєти, продовжують здобувати бажану нерухомiсть.

Початок будiвництво камiна в замiському будинку »Економiка та будiвництво


Вами, як замовником, визначено технiчне завдання для архiтектора, щоб камiн, який Ви хочете, був красивим, безпечним, виконував свої прямi функцiї по прогрiванню i просушування примiщення. Для його виконання i замовник, i архiтектор вже на етапi визначення майбутнього обсягу i планування примiщень повиннi визначитися з мiсцем для розташування камiнного пристрою. Планування розмiрiв пiдходящої кiмнати дозволить правильно розрахувати розмiри топки, оптимальнi для опалення обраного примiщення. Зазвичай камiни встановлюються в мiсцях загального користування, де може зiбратися велика кiлькiсть мешканцiв будинку, запрошенi гостi, наприклад, вiтальня, їдальня. Такi кiмнати, до того ж бiльшої площi, в них не буде вiдчуватися ступiнь зменшення кисню, споживана камiном. Залежно вiд площi примiщення визначають ширину, висоту i глибину топки, так як цi показники впливають на тепловiддачу камiна. Далi вимiряють оптимальне спiввiдношення габаритiв камiна до загального обсягу кiмнати, пiд цi вимiрювання пiдбирають вже деталi зовнiшнього оздоблення порталу та його загальне художнє рiшення. Камiннi топки iснують декiлькох видiв - кам'янi - з вогнетривкої цегли (традицiйна технологiя) i з заливкою iз спецiального бетону. А також з металу - литi з чавуну або скрученi з сталевого листа. На розмiр цегляної топки впливають габарити цегли. Ширина топки розраховується, виходячи з довжини цегли (плюс шви кладок), висота - висота цегли множиться на кiлькiсть рядiв цегляної кладки, враховуючи шви.

Зимове будiвництво дерев'яного зрубу »Економiка та будiвництво

Зимове будiвництво дерев'яного зрубу »Економiка та будiвництво
Сучасне будiвництво дерев'яних зрубiв в цiлому зберегло традицiї Русi. У той же час сучаснi технологiї дозволяють побудувати будинок набагато швидше, якiснiше долговечней i красивiше. Порiвнювати дерев'яний будинок з мiською квартирою все одно, що вiдпочинок в санаторiї i роботи в Сибiру. Це, звичайно ж, жарт, але проживши в дерев'яному будинку з десяток рокiв, ви нi за що його не покинете.
Зведення дерев'яного будинку не накладає жодних обмежень на пору року, на майданчик будiвництва пiдвозяться матерiали i вмiлим будiвельникам не складе великих труднощiв зiбрати з них будинок в будь-який час року, проте найбiльш оптимальним є будiвництво в зимовий перiод.

Водостiчна система »Економiка та будiвництво

Мiдний дах i мiднi водостiчнi системи - таким розкiшним i мiцним матерiалом можуть похвалитися небагато власники будинкiв. Мiдь вiдноситься до елiтних матерiалами, вона дорога i, практично, вiчна. Мiднi водостоки розрахованi на жорсткi умови експлуатацiї, їм не страшна корозiя i сильнi навантаження. З часом мiдь покривається шаром окислiв (патиною) i поступово змiнює колiр, але не втрачає своєї мiцностi. Установка мiдної крiвлi i водозливної системи вимагає справжньої майстерностi i високої квалiфiкацiї.
Таку надiйну систему водовiдведення або покрiвлi забезпечить вам виробник Aquasystem. Мiцнiсть i надiйнiсть мiдних конструкцiй забезпеченi нiмецьким стандартом DIN 18461 i товщиною листiв 0,6мм. Мiднi водовiдвiднi системи Аквасистем мають кiлька видiв i розмiрiв, добре пiдходять для невеликих котеджiв i багатоповерхових будинкiв. Їх часто використовують при вiдновленнi старовинних покрiвель та реставрацiї зливних систем. Це чудовий матерiал, дорогий, надiйний i безпечний для людського органiзму.
З iснуючих водовiдвiдних систем популярними в iндивiдуальному будiвництвi стали пластиковi системи водостокiв. Можна назвати кiлька причин, за якими перевага вiддана саме пластику. По-перше, це невелика вага; по-друге, антикорозiйний матерiал. Додамо гарний естетичний вигляд i рiзноманiтнiсть вiдтiнкiв. Позитивним аспектом можна назвати i досить простий процес установки. Всi кольоровi системи з пластика мають повний набiр елементiв, надiйно закрiплюються i не вимагають ретельного i виснажливого догляду.

Склiння вiкон без рам »Економiка та будiвництво

Склiння вiкон без рам »Економiка та будiвництво
Фахiвцi з Фiнляндiї вважають, що дизайн вiкна повинен вiдповiдати всiм критерiям естетики. Нова технологiя склiння лоджiй i балконiв незвичайна для нашого населення. І це тому, що вона не передбачає собою утеплення цих зон, а лише допомагає вкрити її вiд негоди i попадання бруду. Конструкцiя при цьому виглядає абсолютно легкою i простою. Для її виробництва використовується дуже мiцне загартоване скло (товщиною до 8 мм). Якiсть скла дозволяє витримати будь-який удар. Крiм того, воно має вiдмiннi звукоiзоляцiйнi властивостi. У порiвняння зi звичайними склопакетами, таке скло зменшує рiвень шуму на 10 дБ, тодi як звичайне - на 30 дБ.
Алюмiнiєвий профiль, який закрiплює «безрамну» конструкцiю, крiпиться по периметру скла. Нижня частина профiлю є направляючої i злегка виступає, а верхня частина - вона ж несуча з вбудованими роликовими опорами, якi забезпечують рухливiсть скла.

Застосування панелей МДФ »Економiка та будiвництво

Застосування панелей МДФ »Економiка та будiвництво
Панелi МДФ широко застосовуються при створеннi iнтер'єрiв жител, офiсiв, а так також примiщень в меблевому виробництвi З фанерованних плит виробляються лiжка, комоди, тумби, шафи. Крiм цього, вони застосовуються для обробки стiн, мiжкiмнатних дверей, перегородок. Плити мають товщину в 16 мм використовуються як матерiал для виготовлення об'ємних панелей. При цьому готовий продукт володiє пiдвищеним рiвнем теплоiзоляцiї, а також звукоiзоляцiї, що актуально в ресторанах, клубах i т.д.
Переваги панелей МДФ.
1. Мiцнiсть. Даний матерiал не поступається по своїй мiцностi натуральної деревини, тому може бути використаний для створення декоративних i функцiональних конструкцiй.
2. Вологостiйкiсть. Щiльнiсть плит, їх внутрiшня структура, а також зовнiшнє захисне покриття дозволяє пiдвищити показники вологостiйкостi, що дозволяє проводити вологе прибирання. Але застосування МДФ панелей в басейнах i ванних не рекомендується.
3. Декоративнiсть. Можливiсть обробки рiзними матерiалами, а також поєднання рiзних способiв обробки, дозволяють отримати цiкавi малюнки для створення ексклюзивних i цiкавих iнтер'єрiв.

Ремонт стелi за допомогою гiпсокартону »Економiка та будiвництво

Ремонт стелi за допомогою гiпсокартону »Економiка та будiвництво
Задумавши провести ремонтнi роботи, варто придiлити особливу увагу стелях, так як вони дуже важливi. Для обробки стель iснує величезна кiлькiсть матерiалiв, якi мають свої недолiки i достоїнства. Досить популярним видом обробки стель є застосування гiпсокартону. Такий матерiал досить просто монтується i коштує вiдносно дешево.
Завдяки простотi монтажу можна заощадити грошi на будiвельникiв i провести всi роботи пов'язанi з обробкою стелi своїми силами. Наприклад, встановити натяжнi стелi або нанести вирiвнює сумiш на стелю практично не можливо без застосування спецiального iнструменту i особливих навичок. На багато легше зробити обробку за допомогою пiдвiсної стелi iз застосуванням гiпсокартону.
Якщо уважно вивчити питання монтажу такої стельової системи, то можна зрозумiти, що дана робота по плечу практично будь-якому чоловiку. Знадобляться стандартнi iнструменти, такi як: шуруповерт, викрутка, дриль, рiвень i шпатель. Такi iнструменти є у кожного господаря в будинку.
Насамперед монтується решетування. Вона робиться з металевого профiлю. Спочатку монтується направляючий профiль по периметру примiщення, з вiдступом вiд поверхнi стелi, необхiдного для установки свiтильникiв i iнших комунiкацiй. Далi до пiдготовленого направляючим профiлем монтується робочий профiль.

Господарськi будiвлi »Економiка та будiвництво

Господарськi будiвлi »Економiка та будiвництво
Важливим елементом на приватнiй дiлянцi є господарський двiр. Сюди можна вiднести всi побутовi споруди (сараї, лазня, гараж, туалет тощо). Це можуть бути як окремо стоять будови, так i об'єднанi пiд один дах (наприклад, сарай для iнвентарю може бути поєднаний з курником).
Розмiщення господарської частини двору - важливий момент при плануваннi дiлянки. Визначившись з його цiльовим призначенням (дача або житлова садиба), необхiдно розбити дiлянку на функцiональнi зони. В першу чергу визначте, де буде знаходитися житлова будiвля. Потiм слiд вирiшити, якi пiдсобнi примiщення можна згрупувати з будинком. Як правило, гараж є необ'емлемой частиною житлового будинку i з'єднаний з ним внутрiшнiм проходом. Можна визначити перший поверх будинку пiд гараж, лазню, кухню, комору (пiд рiзнi дрiбницi). Житловi примiщення тодi, природно, будуть перебувати на другому поверсi.

Настiннi газовi котли »Економiка та будiвництво

Настiннi газовi котли »Економiка та будiвництво

Настiннi газовi котли за своєю конструкцiєю та функцiональним можливостям можуть сильно варiюватися мiж собою. Вони можуть мати один або додатковий другий контур, вiдкриту чи закриту пальник, а часом навiть i виносної теплообмiнник, який спостерiгається в бойлерах непрямого нагрiву.

Якщо потрiбно одночасно роздобути опалення i гарячу воду, розумно звернути увагу на гранично компактнi версiї настiнних газових котлiв, якi оснащуються закритими пальниками. Для вступу повiтря безпосередньо в камеру згоряння є гнучкий повiтропровiд, а для видалення продуктiв згоряння використовується перевiрений модульований (вiн може самостiйно збiльшувати або знижувати кiлькiсть обертiв ротора) вентилятор укупi з гнучким коаксiальним димоходом, який цiнний тим, що його можна повернути в будь-яку зручну сторону.

Утеплення фасаду будiвлi »Економiка та будiвництво

Утеплення фасаду будiвлi »Економiка та будiвництво
Утеплення фасаду будiвлi вiдiграє вирiшальну роль в економiї тепло- i енергоресурсiв примiщення. Найбiльшу популярнiсть придбав «мокрий фасад». Мокрий спосiб дозволяє утеплювати будiвлi будь-якої поверховостi i самих рiзних призначень, при будiвництвi нових та реконструкцiї старих будiвель.
Шар теплоiзоляцiї складається з самого утеплювача - базальтової вати або пiнопласту. Крiплення утеплювача до основи здiйснюється за допомогою клейової сумiшi i дюбелiв. Головною умовою для теплозбереження є захист шару вiд зовнiшнiх атмосферних опадiв i впливiв.
Захист являють собою - армувальний шар, що складається з армуючої фасадної склосiтки i клейової сумiшi. Цей шар допоможе надати теплоiзоляцiї несучу здатнiсть.
игры android.читы.онлайн фильмы.рецепты.minecraft моды.торрент игры