«Мокрi» фасаднi системи »Економiка та будiвництво

«Мокрi» фасаднi системи »Економiка та будiвництво

У наш час вапнянi склади, якi ранiше не мали справжнiх конкурентiв в областi обробки фасадiв, майже скрiзь стали змiнюватися невентильованими фасадними системами. Професiйнi будiвельники дали назву вентильованих фасадах «мокрi». Інодi їх називають неконтактними. Такi «мокрi» фасади коштують набагато менше будь-якого вентильованого фасаду, оскiльки одним з найбiльш економних способiв обробки будiвель, є забарвлення або оштукатурювання

Сьогоднi, оштукатуренi фасади є багатошаровою «шубою» зробленої з утеплювача, який прикрiплений до стiни, спецiальної армуючої сiткою, ґрунтовкою i обробної штукатуркою.

Ландшафтний дизайн та озеленення »Економiка та будiвництво

Ландшафтний дизайн та озеленення »Економiка та будiвництво

У наш стрiмкий час, hi-tech технологiй, висотних будiвель i такому стрiмкому темпi життя, кожнiй людинi дуже важливо мати власний невелику дiлянку землi. Приїжджаючи туди, вiн зможе розслабитися вiд постiйних нервових буднiв, вiдпочити душею i тiлом. Ось вже сотнi рокiв всiм вiдомо, що найкращим методом для вiдновлення сил є життя i усамiтнення з природою. Ось чому величезна кiлькiсть людей, якi володiють замiськими будинками, постiйно вдається до допомоги ландшафтних дизайнерiв. Причина в тому, що ландшафтний дизайн, а також озеленення здатнi зробити з кожної дiлянки землi саме незвичайне i чарiвне мiсце з красивими алеями, маленькими струмочками, доглянутими дорiжками i клумбами з рiзними яскравими квiтами.

Електрична тепла пiдлога »Економiка та будiвництво

Електрична тепла пiдлога »Економiка та будiвництво
Тепла пiдлога являє собою вбудовану кабельну систему опалення, яка застосовується у всiх житлових i виробничих примiщеннях. Комфорт i зручнiсть експлуатацiї, а так само економiя електроенергiї при використаннi терморегулятора, є значним показником, який вирiшує, використовувати теплу пiдлогу чи нi.
У порiвняннi зi звичайним центральним опаленням, використання електричних теплих пiдлог дає можливiсть бiльш комфортно i рацiонально розподiляти тепло. У примiщеннях, якi забезпеченi центральним опаленням, створюється тепловий дискомфорт через пiднiмання теплого повiтря до стелi, при цьому у пiдлоги вiн залишається холодним.
Системи же електричних теплих пiдлог створюють оптимальнi температури повiтря не тiльки на рiвнi нiг, а й голови. Крiм цього конвекцiйнi потоки практично вiдсутнi, що не дає можливостi пiднiматися пилу. Цей фактор є важливим для людей, якi схильнi до алергiї на пил або астматикам.

Фундамент для дерев'яного будинку »Економiка та будiвництво

Фундамент для дерев'яного будинку »Економiка та будiвництво
Безумовно, будь-яке будiвництво починається з пристрою фундаменту. Саме фундамент призначений для того, щоб нести всю тяжкiсть конструкцiї на собi i не допустити перекiс будинку або окремих елементiв. Адже можливi перекоси сприяють появi трiщин, а в деяких випадках призводять до повного руйнування. Тому пристрiй фундаменту є основним етапом будiвництва.
Навiть для досить невеликих i легких об'єктiв, наприклад, модульних будинкiв, каркасних будинкiв, потрiбно укладати фундамент серйозно i вiдповiдально. Це ж вiдноситься i до будiвництва дерев'яних будинкiв. Хоча дерев'янi будинки не володiють такою масою, який володiють цеглянi будiвлi, для того щоб вони стояли надiйно i довго потрiбно грамотно спроектувати i розрахувати фундамент.
Справа в тому, що дерево, це гiгроскопiчний матерiал, тому вона здатна забирати з навколишнього середовища вологу. Причому вона може проникати не тiльки в пори матерiалу, але i всередину клiтин, якi дiлилися i формувалися в процесi росту дерева. Вода проникає i залишається в деревi. Це призводить до того, що вага деревини збiльшується, а значить i всiєї конструкцiї. Саме тому варто грамотно розраховувати фундамент для дерев'яного будинку.

Першi кроки назустрiч екожiлья »Економiка та будiвництво

Першi кроки назустрiч екожiлья »Економiка та будiвництво
У будинку, ми проводимо бiльшу частину свого часу, i кожен хоче бачити своє житло затишним, теплим, екологiчно нешкiдливим.
Самопочуття i настрiй людини багато в чому залежить вiд навколишньої середовища. Сучаснi квартири комфортнi, але становлять загрозу життю людини. У повiтрi наших квартир накопичується до ста п'ятдесяти видiв хiмiчних випарiв, причому вiдсоток вмiсту шкiдливих речовин всерединi будiвлi в рази вище, нiж зовнi.
Свинець, ртуть, формальдегiд i фенол - це далеко не повний список шкiдливих речовин, якi видiляють будiвельнi матерiали, оздоблювальнi та меблi.
Як убезпечити себе вiд згубного впливу навколишнього середовища i полiпшити мiкроклiмат житла? Вихiд - тренд будiвництва, зведення екологiчного житла. Екодiм - це якiсний будiвельний матерiал, правильний повiтрообмiн, природне освiтлення i захист вiд шкiдливих випромiнювань.
Популярний матерiал для будiвництва екологiчно чистого житла - дерево. Воно доступне за цiною i має величезнi переваги перед iншими матерiалами.

Технологiя будiвництва швидкомонтованих будинкiв »Все для дачi

Технологiя будiвництва швидкомонтованих будинкiв »Все для дачi

Конструкцiї замiських будинкiв бувають рiзнi. Жителям Росiї завжди хотiлося побудувати житло недороге, тепле i швидке за. Таке, наприклад, як будують у Фiнляндiї, Скандинавських країнах чи Канадi, подiбних по клiмату з нашою країною. Будiвництво швидкомонтованих замiських будинкiв там дуже популярно. Це добротнi каркасно-щитовi i дерев'янi конструкцiї, якi в розiбраному виглядi доставляються в будь-яку точку i швидко збираються на земельнiй дiлянцi.

Оформляємо передпокiй »Економiка та будiвництво

Оформляємо передпокiй »Економiка та будiвництво
Передпокiй будь-якого будинку - це, свого роду, його вiзитна картка, вiд стану якої буде зрозумiло стан будинку в цiлому. Крiм того, чистота i затишок в передпокої будуть свiдчити про те, що господиня будинку охайна i працелюбна. Так що, це мiсце в будинку потрiбно взяти пiд особливий i пильний контроль.
Сучаснi передпокої виконанi в абсолютно рiзних формах. Корисна площа їх також рiзниться. Але, тим не менш, зустрiчаються 2 основних види передпокої: тамбур або коридор. Перший варiант являє собою квадратну передпокiй. Другий варiант - подовжений прямокутник.
Інтер'єр передпокою необхiдно оформляти, як раз, залежно вiд її виду. Однак передпокiй тим хороша, що оформити її можна абсолютно по-рiзному, як тiльки Вашої фантазiї буде завгодно. Крiм цього для оформлення пiдiйдуть такi оздоблювальнi матерiали, якi для обробки iнших кiмнат не використовується. Цi позитивнi моменти запросто можуть компенсувати недолiк корисної площi.

Автоматизацiя дому »Економiка та будiвництво


Життя сучасної людини здається немислимою i неповноцiнною без таких, що стали звичними речей, як стiльниковi телефони, кишеньковi комп'ютери, бездротовий зв'язок. Вони мiцно увiйшли не тiльки у виробничi та науковi сфери життя суспiльства, а й у приватну, домашнє життя кожного iндивiдуума.
І цей процес не можна нi прибрати, нi загальмувати, як би цього нам не хотiлося. Суспiльство розвивається гiгантськими темпами, за сценарiєм, продиктованим сучасними реальностями. Передовi iнформацiйнi технологiї входять в наш побут iнодi навiть без нашого особливого на те вiдома i бажання. Звичайна старенька пенсiонерка може з легкiстю змiнити вийшов з ладу праска, на праска з «комп'ютерним iнтелектом», який полегшить їй процес прасування. Не кажучи вже про власникiв автомобiлiв, що попереджають про зiткнення, пилососiв-роботiв, пральних машин, самостiйно обирають програму прання i т.д.
Тому настав час зробити iнтелектуальним i те, що невiддiльне вiд самої людини-господаря, сам його будинок. Як би об'єднати все управлiння дрiбними предметами в одних руках - в руках «iнтелектуального будинку».

Матерiал для мiжкiмнатних дверей »Економiка та будiвництво

Матерiал для мiжкiмнатних дверей »Економiка та будiвництво
В наше життя входять широкою ходою новi технологiї. Дверi виготовляються не тiльки з деревини але i деревостружкових плит.

Дерево - це основний матерiал, з якого можна виготовити дверi. Дерево має запах, фактуру, колiр i це надає мiжкiмнатних дверей оригiнальнiсть, своєрiднiсть, неповторнiсть в будь-якому примiщеннi.

Деревина має ряд переваг:

- Легко обробляється;

- Теплопровiднiсть дуже низька;

- Вiдмiнна звукоiзоляцiя.

Деревина має i недолiк. Вона добре поглинає вологу. І тому вироби з дерева можуть змiнюватися в розмiрах. Це можна уникнути. Треба покрити вироби, в нашому випадку мiжкiмнатнi дверi, спецiальним водонепроникною фарбою або лаком.

М'яка покрiвля. Причини популярностi »Економiка та будiвництво

М'яка покрiвля. Причини популярностi »Економiка та будiвництво

На сьогоднiшнiй день одним з популярних матерiалiв, використовуваних як покрiвельне покриття, є м'яка покрiвля. Серед споживачiв вона також вiдома як гнучка або бiтумна черепиця. Цей сучасний матерiал володiє численними достоїнствами, в тому числi, гнучкiстю i еластичнiстю.
М'яку покрiвлю роблять у виглядi невеликих пластин (гонтiв) рiзної конфiгурацiї. Гонти можуть бути у виглядi ромба, прямокутника, овалу та iнших форм, що дозволяє застосовувати всiлякi рiшення при дизайнерському оформленнi даху.
В якостi пiдстави для покрiвлi використовується стеклохолст, на обидвi сторони якого попередньо заливається першокласний бiтум. Для додання покрiвлi потрiбного кольору на зовнiшню поверхню гонту наноситься кам'яна присипка. Зворотний бiк покривається клейким шаром iз запобiжною плiвкою з полiетилену.
Природне вплив сонячних променiв призводить до спiкання м'якої покрiвлi. В результатi покриття перетворюється в цiльну поверхню, надiйно захищаючи будинок вiд протiкання, а вiдсутнiсть металевих компонентiв у складi запобiгає шум даху пiд час проливного дощу або граду.

З чого i як будують приватнi будинки за кордоном »Все для дачi

З чого i як будують приватнi будинки за кордоном »Все для дачi

Архiтектурний стиль замiського домобудiвництва зараз надзвичайно рiзноманiтний. Багато господарiв замiської нерухомостi зводять на своїх дiлянках житловi будови всiляких стилiв. Котеджнi селища навколо великих мiст вiдрiзняються новизною дизайнерських рiшень, якi часто взятi з Європи. А з чого i як будують приватнi будинки за кордоном? Наведемо кiлька прикладiв.

Створення мощеною дорiжки »Економiка та будiвництво

Створення мощеною дорiжки »Економiка та будiвництво Будь-який власник приватного будинку мрiє про естетичнi i зручних дорiжках на своїй дiлянцi, що не заростають i не провалюються.
Почати будiвництво мощеною дорiжки оптимально на початку травня, поки погода тепла i досить суха. Осiнь i рання весна для цього мало пiдходять: волога в грунтi або заморозки можуть зiпсувати якiсть роботи.
Для початку слiд завершити необхiднi землянi роботи, провести комунiкацiї на дiлянцi, щоб не пошкодити майбутню дорiжку.
Прокладка дорiжок, як в принципi, i всi iншi будiвельнi роботи, повинна проводитися за встановленим проектом. Можна створити його самостiйно або звернутися до фахiвця. Дизайнери враховують всi побажання замовникiв. Дорiжки можуть бути як прямолiнiйними, так i мати звивисту форму, яка пiдiйде до складної архiтектурi. Основна дорiжка, зазвичай, ширше iнших.

Будiвництво дерев'яних лазень пiд ключ

Будiвництво дерев'яних лазень пiд ключ

Дерев'яна лазня - чудове доповнення вашої дiлянки, територiї замiського будинку. Сучасний розвиток технологiй в областi будiвництва дозволяє проектувати лазнi з урахуванням переваг замовникiв i використанням високоякiсних матерiалiв.


Багато компанiй проводять будiвництво лазень пiд ключ. Це унiкальна можливiсть отримати готове i обладнане примiщення, не витрачаючи власний час на проектування, пiдбiр матерiалiв та будiвництво. Професiонали швидко i якiсно реалiзують всi роботи, пов'язанi з будiвництвом.


Всi етапи, з яких складається будiвництво пiд ключ починається з проекту, який повинен бути затверджений. Для будiвництва лазнi застосовують колоди, що мають iдеальну форму цилiндра, зруб, брус дикий i профiльований, а також брус клеєний. Чому ж саме дерево є основою будiвництва лазень? Натуральний матерiал сприяє повiтрообмiну, а присутнiсть в деревинi фiтонцидiв i рiзних смол благотворно впливає на органiзм людини, сприяючи його оздоровленню. Крiм цього, дерево має хорошi фiзичнi властивостi, якi полягають у його теплопровiдностi. Якщо подивитися з боку будiвництва, то i тут дерево є чудовим матерiалiв, так як зруби i колоди легко збирається, а це значно скорочує час складання.

игры android.читы.онлайн фильмы.рецепты.minecraft моды.торрент игры