» » Комфорт має колiр »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Комфорт має колiр »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Комфорт має колiр »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Давно минули тi часи, коли будинок облаштовувався за принципом "що вдалося дiстати". Зараз можна смiливо фантазувати на тему затишку й естетики, i виробники будуть радi задовольнити найвибагливiший смак.

Крiм естетичностi, ламiнат має пристойний термiн придатностi: плiвка прослужить як мiнiмум двадцять рокiв. Звичайно, за умови, що ламiнований профiль був належним чином проведений. З розвитком технологiй якiсть ламiнацiї ПВХ профiлiв неухильно зростає, але цей процес в силу своєї складностi i технологiчностi вимагає особливої ??уваги виробникiв.

Перед ламiнуванням на поверхню профiлю наноситься спецiальний грунт праймер, а потiм профiль направляється в ламiнацiйного установку, де вiдбувається приклеювання акрилової плiвки. Далi вiн проходить цiлу систему валикiв з рiзним ступенем притиснення, завдяки чому плiвка мiцно накочується до поверхнi.

Приклеювання справа така - нiяка перевiрка якостi зайвою не буде. Зазвичай вiдповiднiсть ГОСТам у справi ламiнацiї визначають незалежнi iнститути, якi i видають виробнику вiдповiдний сертифiкат. Але PROPLEX до того ж має власну лабораторiю контролю якостi, в якiй за допомогою розривної машини регулярно оцiнюється мiцнiсть приклеювання ламiнацiйного покриття. І норма тут - багаторазове перевагу норми.

Це неминучий наслiдок австрiйських коренiв PROPLEX, адже австрiйцi кого завгодно перевершать у вимогах до якостi. А виробництво PROPLEX було налагоджено i органiзовано шiсть рокiв тому австрiйськими фахiвцями, якi поставили i запустили обладнання, налагодили технологiї i навчили персонал. І у випадку з ламiнуванням PROPLEX працює виключно за австрiйськими технологiями на австрiйських i нiмецьких матерiалах. І контролює виробництво ламiнованого профiлю вiд початку до кiнця, оскiльки процес ламiнацiї не вiддає пiдрядчикам, а органiзовується у власному цеху.

З таким пiдходом до якостi ремонт наступного разу доведеться робити не в силу зношеностi елементiв iнтер'єру, а просто тому що прийде фантазiя змiнити обстановку - наприклад, колiрну гамму вiкон.
26-02-2018, 04:04
242 просмотров
[/group]