» » Інтер'єрний светодизайн »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Інтер'єрний светодизайн »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Інтер'єрний светодизайн »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Як зiстикувати прийоми i рiшення по свiтловому оформленню, продиктованi архiтектурними особливостями об'єкта, з побажаннями клiєнтiв? Для виконання цих завдань якраз i iснує така професiя як светодiзайнери.

Архiтектура i свiтло нерозривно пов'язанi один з одним, адже коли згасає свiтло дня та архiтектура втрачає свої особливостi, тiльки свiтловий дизайн здатний заповнити колiр, форму i об'єм, дати нове життя архiтектурному об'єкту. Можливiсть створення безлiчi свiтлових рiшень дозволяє вирiшити одночасно функцiональнi, естетичнi i емоцiйнi завдання вiдповiдно до призначення того або iншого примiщення.

Передпокiй

Найголовнiша з особливостей передпокої полягає в тому, що денне свiтло в нiй практично не присутня. І тому, необхiдно створити таке освiтлення, при якому недолiк денного свiтла не вiдчувається. Краще висвiтлення для передпокою - розсiяне свiтло. Вiн створюється за допомогою настiнних свiтильникiв, спрямованих на стелю. У цьому випадку примiщення буде висвiтлюватися вiдбитим вiд стелi свiтлом, пропадуть рiзко окресленi тiнi, вiзуально стiни стануть здаватися вище.

Такий варiант освiтлення не годиться для високих стель. При надто великiй висотi примiщення, щоб вiзуально зменшити висоту стелi можна використовувати настiннi або стельовi свiтильники з регульованим кутом повороту.

При цьому свiтло необхiдно направляти строго на стiни, стеля залишається в тiнi i зорово знижується. Такий же принцип освiтлення можна використовувати, якщо у вас витягнута вузька передпокiй. Велика кiлькiсть свiтла, вiдбитого вiд верхньої частини стiн i частково вiд стелi, вiзуально розширює простiр.

Спальня

У спальнi кращий розсiяне м'яке свiтло, тому не рекомендується використовувати вiдкритi джерела спрямованого свiтла, так як вони створюють глибокi тiнi. Ефект розсiяного свiтла досягається свiтильниками з плафонами i абажурами з матового скла або тканини. Класичний варiант для створення загального освiтлення в спальнi - традицiйний стельовий свiтильник, направляючий свiтловий потiк до стелi та верхньої частини стiн, розташований в центрi кiмнати.

Орiєнтує свiтло в спальнi можна створити за допомогою локальних джерел - торшерiв, бра i високих настiльних ламп, розташованих безпосередньо бiля лiжка. Приємний свiтло можна отримати, рiвномiрно розмiстивши дрiбнi джерела свiтла за карнизами i екранами.

Прихованi вiд очей свiтильники вiдкидають пучки свiтла до стелi, вiд якого вони вiдображаються вниз, розсiюючись в спальнi. Таке освiтлення дозволить при використаннi спрямованих джерел свiтла практично позбутися тiней.

Кухня

Кухня - примiщення, де завжди потрiбно багато свiтла, тому тут доречно використання потужних галогенових свiтильникiв. Для приготування їжi необхiдне яскраве свiтло, тому свiтильники краще розмiстити прямо над робочою поверхнею. Найчастiше освiтлення робочої зони створюється за допомогою вбудованих пiд полицями свiтильниками.

Найоптимальнiший варiант - подовженi лампи, що забезпечують рiвномiрний розподiл свiтла уздовж робочої поверхнi. Якщо в серединi кухнi розмiщена плита, доцiльно обладнати робочу зону грунтовної витяжкою з потужними вбудованими свiтильниками. Разом з верхнiм загальним освiтленням їх буде цiлком достатньо для всiх кухонних робiт.

Загальний свiтло може бути будь-яким, залежно вiд пристрастей: вбудованi стельовi або пiдвiсний одиночний свiтильники, що забезпечують рiвномiрно розподiлене в просторi кухнi свiтло. Свiтло вiд ламп, що висять не повинен бити в очi, тому що розсiюють матовi або металевi абажури в даному випадку є кращим рiшенням.

Висота пiдвiсного свiтильника вибирається залежно вiд бажаного ефекту: високо розташований свiтильник робить стiл урочистим, низький - затишним. Кiлькiсть i потужнiсть джерел спецiально пiдбираються у кожному окремому випадку.

Вiтальня

Сама багатофункцiональна кiмната в будинку - це вiтальня. Тут i працюють, i вiдпочивають, i гостей приймають. Навiть у невеликiй вiтальнi доцiльно роздiлити простiр на зони. Для свiтлового зонування використовують джерела локального свiтла. Тому краще вiдмовитися вiд звичного варiанту єдиного джерела свiтла - багаторiжковi люстри.

Доцiльнiше комбiноване освiтлення, коли загальний верхнє свiтло доповнюється м'яким свiтлом торшера, бра i спецiальних ламп-пiдсвiчувань. Саме такий пiдхiд дозволить створити рiзнi по освiтленостi дiлянки кiмнати. Наприклад, над обiднiм столом доречний бiльш яскраве свiтло, а у крiсла або журнального столика - м'яке свiтло настiльної лампи або торшера.

Ванна

Ванна кiмната тiльки виграє вiд потужного освiтлення - свiтло заiскриться на кахлi та хромi, вiдiб'ється в дзеркалах. Але, прагнучи до краси, не можна забувати про вимоги безпеки, якi з особливою ретельнiстю слiд дотримуватися в системi освiтлення ванної: джерела свiтла неодмiнно повиннi бути захищенi вiд прямого попадання вологи.

Часто освiтлення ванної забезпечується одним-єдиним свiтильником. Такий варiант освiтлення пiдходить бiльше для невеликих примiщень. У просторiй ваннiй кiмнатi для рiвномiрного розподiлу свiтла встановлюють декiлька свiтильникiв. При виборi свiтильникiв враховуйте, що чим бiльше кiлькiсть джерел свiтла, тим нижче може бути їх потужнiсть.

Самi часто використовуванi джерела свiтла у ваннiй кiмнатi - галогеннi свiтильники. У порiвняннi зi звичайними лампами розжарювання галогеннi забезпечують бiльш високу освiтленiсть при тiй же витратi енергiї. Вони можуть бути як вбудованими, так i вiдкритими.

Неповторний ефект створюється у ваннiй кiмнатi при використаннi пiдлогового освiтлення. Таке свiтло вже вiдноситься до розряду додаткового, декоративного.
26-07-2017, 08:04
161 просмотров
[/group]