» » Жiночий портрет в iнтер'єрi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Жiночий портрет в iнтер'єрi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Жiночий портрет в iнтер'єрi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн "Жiночий дизайн" з точки зору чоловiка, що займається створенням iнтер'єру, це якщо не кiтч, то щось вельми середнього рiвня в порiвняннi з тим, що робить вiн сам.

Марина Путилiвська - дизайнер

Хоча дiйсно iснує вiдмiннiсть мiж жiночим i чоловiчим пiдходом до створення iнтер'єру. У жiнки всерединi закладено вiдчуття домашнього затишку, комфорту. Вона вдумливо вiдноситься до всього - вiд конструкцiї будинку до кольору який-небудь дрiбної деталi. Чоловiк на бiльшiсть речей, вiд яких залежить вiдчуття комфорту, просто не звертає уваги, i руки не доходять, i нецiкаво. Вiн прагне втiлити в iнтер'єрi свої життєвi амбiцiї, професiйнi iдеї. Коли створюється iнтер'єр виключно для чоловiка, вiн зазвичай буває бiльш яскравим, трохи помпезним, злегка амбiтним, розрахованим бiльше на зовнiшнiй ефект, нiж на внутрiшню гармонiю, часто вже не продуманий в дрiбницях, якi як раз привертають будь-яку жiнку. Жiночий iнтер'єр завжди буде бiльш спокiйним, стриманим, що передбачає спокiйну внутрiшнє життя. Так, подивiться, якi iнтер'єри сьогоднi роблять жiнки! Це не краще або гiрше, нiж роблять чоловiки. Це абсолютно по-iншому. "Жiночий iнтер'єр" завжди уважний до утворення простору, вiн насичений зручними деталями, вiн звернений до того, хто живе в цьому просторi. Спiлкуючись iз замовником, жiнка-дизайнер завжди буде намагатися сприйняти його вiдчуття життя, тому вона уважно вслухається в те, що їй говорять. Чоловiк на її мiсцi майже завжди намагається нав'язати свою думку, мало рахуючись з життєвим досвiдом замовника. Рiзниця мiж чоловiчим i жiночим дизайном вiдображає принципово рiзний пiдхiд до життя. Жiнка намагається адаптуватися до життєвого середовища, чоловiк прагне цю середу завоювати, пiдкорити. При обговореннi замовлення завжди бажана участь дружини. Якщо чоловiк захоче все влаштувати по-своєму, дотримуючись принципу: "Я заробляю грошi, я i розпоряджаюся", - це призведе до непоправних речей, якi ускладнять життя. Жiнку в цьому будинку почне багато дратувати, i своє неусвiдомлене роздратування вона буде виливати на голову чоловiка.

Еля Глянцева - дизайнер

Чомусь у нас в Росiї "жiночий дизайн" звучить майже як образу. Немов само собою зрозумiло: чоловiк здатний створити щось генiальне, а жiнка - тiльки щось приземлене, бiльш посереднє. Насправдi - коли iнтер'єр робить жiнка, вона прораховує на п'ять крокiв вперед. Вона згадує про такi речi, про якi замовник ще не скоро задумається. Наприклад, де скинути пальто, увiйшовши в дiм, i де покласти ключi. Жiночий дизайн - це багато, багато роботи, турботи про замовника та мiнiмальна кiлькiсть амбiцiй. Думаю, у нас в Росiї можна визначити - робив iнтер'єр чоловiк чи жiнка. На заходi - нi.

Чоловiк, що займається оформленням iнтер'єру, може дати завдання робiтникам i прiрву на мiсяць, а з'явившись, сказати, що все не так i треба переробляти. А чи може чоловiк створити виразну декорацiю, придатну для життя? У нього не вистачить терпiння. Та й чи знає вiн, як це робиться? Нерiдко зустрiчається така ситуацiя - архiтектор будує будинок, а заповнювати його залишає iншим. Коли потрапляєш на такий об'єкт, бачиш: так, людина реалiзував свою iдею. Але як потiм примудритися повiсити штору на трикутне вiкно, як тут проходити, а там поставити стiл - хто про це подумав? Як нiби тут передбачалося не жити, а споглядати - як у музеї. Історично склалося, що будинком повинна займатися жiнка. Тiльки жiнка може облаштувати будинок, щоб чоловiк вiдчував себе в ньому як у фортецi. Звичайно, потрiбно залишити йому шанс думати, що це його заслуга. Але все-таки будинок в цiлому - жiноча територiя. У спальнi, кухнi, вiтальнi, навiть в чоловiчому кабiнетi вiдчувається її присутнiсть як флер, аромат парфумiв.

Нарiне Тютчева - архiтектор

Я вважаю, що абсолютна подiл на чоловiчий i жiночий iнтер'єри простежується тiльки в громадських вбиралень. На iншому просторi чоловiки i жiнки прагнуть бути разом, прагнуть до гармонiї, навiть у тих випадках, коли вони це ретельно приховують. В цiлому ж, iнтер'єр - це всього-на-всього картинка побуту, що несе в собi риси часу, культури, нацiональностi, цивiлiзацiї i безлiчi iнших вiдтiнкiв. Жоден з цих параметрiв не є прерогативою тiльки жiнок або тiльки чоловiкiв. З точки зору професiйного виконання, iнтер'єр, як творча робота, може бути вдалим чи невдалим. І абсолютно неважливо, хто є автором бездарного iнтер'єру - чоловiк чи жiнка, хоча завжди буває цiкаво, хто ж автор талановитого твору.
Джерело: Портал Stroyportal.ru
14-02-2018, 22:31
157 просмотров
[/group]