» » Таун-хаус - новий тип замiської нерухомостi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Таун-хаус - новий тип замiської нерухомостi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Таун-хаус - новий тип замiської нерухомостi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Таун-хауси - це новий тип замiської нерухомостi, який, поступово формуючись, починає користуватися популярнiстю на нашому ринку. Сьогоднi цей тип житла вельми любимо в США i Європi. Якщо ж говорити про Канаду - тут ця нерухомiсть займає цiлих 65% житлового фонду. А ось з'явилися таун-хауси вперше в 19 столiттi в Англiї.

Так чим же вони вiдрiзняються вiд звичайних споруд? Справа в тому, що таун-хауси складаються вiдразу з декiлькох котеджiв, в яких дах i стiни торцевi. Їх можна порiвняти з гармонiйним поєднанням замiського будинку i квартири. Вiдносну приватнiсть забезпечують дiлянки землi з приблизно однаковою площею, призначенi для кожного з власникiв, i окремий вхiд. Класичний таун-хаус являє собою двох - триповерхова житло полуквадратная плану в гаражем, мiсцем для парковки i окремим входом. Найчастiше вiтчизнянi забудовники практикуються таун-хауси в якостi двосекцiйних котеджiв. У таун-хауса звичайно квартири по площi близько 230 кв.метрiв.

До речi, чи знали ви, лiнiя таун-хаусiв присутнiй сьогоднi вже практично у всiх котеджних мiських проектах. Цiна котеджу може змiнюватися. Це залежить вiд низки об'єктивних причин, серед яких, наприклад, обсяг робiт. Як розраховують загальну вартiсть котеджу? При розрахунку береться до уваги 4 основнi чинники - використовуванi матерiали, вартiсть пiдлягає пiд забудову земельної дiлянки, i тип i складнiсть проекту. Гарантiю унiкальностi та неповторностi будинку можуть забезпечити ексклюзивнi i iндивiдуальнi проекти, якi, однак, досить дорогi.

Використовуючи декоративнi, додатковi елементи, сьогоднi можна урiзноманiтнити типовий проект iндивiдуальними деталями. У цьому вам зможуть допомогти попереднi консультацiї фахiвцiв. Однак слiд вiдзначити деякi нюанси.

Естетичний i архiтектурний ансамбль всього мiстечка може бути порушений бажанням видiлитися за допомогою рiзних вигадливих деталей серед своїх сусiдiв. До цього вiдносяться, скажiмо, фасаднi рiшення котеджiв. Розвиток виробництва вiконних конструкцiй допомагає внести значну рiзноманiтнiсть в зовнiшнiй вигляд сучасних котеджних фасадiв. Великi вiкна набувають все бiльшої популярностi з плином часу. А все це завдяки природному гарному освiтленню будинкiв. Значно скоротити втрату тепла примiщення через вiкно допоможуть сучаснi технологiї. А це дає можливiсть створення фасадiв по-новому.

При будiвництвi та проектуваннi котеджних мiстечок сьогоднi вельми популярне використання такої схеми: створення набору типових проектiв з котеджами за площею 100-300 кв.метрiв (цi будинки можна допрацьовувати). Потiм - реалiзацiя проектiв. Реалiзовувати проекти можна двома методами - зводити за технологiями швидкомонтованих будiвель "пiд ключ" кiлька котеджiв, якi призначенi для продажу певної категорiї клiєнтiв. Або ж будувати зi змiнами в типових проектах, а значить - "пiд замовлення".

20-08-2017, 17:50
396 просмотров
[/group]