» » Пристрiй рулонних пiдлог »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Пристрiй рулонних пiдлог »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Пристрiй рулонних пiдлог »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

При влаштуваннi рулонних пiдлог, очищають стяжку металевим скребком.

 

Пiсля цього видаляють пил i смiття промисловим пилососом, закладають дефекти мiсця i перевiряють горизонтальнiсть стяжки. Потiм наклеюють деревоволокнистi плити на холодних мастиках, по замiряних картками розкрою заготовляють полотнища лiнолеуму, розгортають i витримують їх у примiщеннi, прирiзають полотнища вiдповiдно до конфiгурацiї примiщення, наклеюють рулонний матерiал або укладають насухо весь килим, прирiзають стики i приклеюють кромки (або виробляють зварювання стикiв ), накочують кромки лiнолеуму, влаштовують плiнтуси. Очищення стяжки, її пiдготовку, наклеювання деревоволокнистих плит ведуть аналогiчно ранiше описаним методам.
Необхiдно ретельно проводити пiдготовку i закладення кромки дефектних мiсць, тому що в перiод експлуатацiї пiдлоги стики i нерiвностi проявляться на поверхнi покриття. Для цiєї мети застосовують полiмерцементний розчин i шпаклiвку з добавкою ПВАД.
Полотнища лiнолеуму пiдбирають i заготовляють вiдповiдно розмiру i конфiгурацiї примiщення, розкочують по сухому i чистому пiдставi i витримують у вiльному станi при температурi, що вiдповiдає кожному виду лiнолеуму, але не нижче 10 градусiв тепла, протягом двох дiб до повного вирiвнювання опуклих дiлянок. При необхiдностi на них укладаються мiшки з пiском. Пiсля закiнчення двох дiб пiдлога готова до експлуатацiї.

6-10-2018, 00:24
448 просмотров
[/group]