» » Вiдповiднiсть дитячих лiжечок стандартам »Дизайн iнтер'єру з родзинкою

Вiдповiднiсть дитячих лiжечок стандартам »Дизайн iнтер'єру з родзинкою

Вiдповiднiсть дитячих лiжечок стандартам »Дизайн iнтер'єру з родзинкою 1. Коли ви купуєте дитяче лiжечко, подумайте не тiльки про її дизайн, а й про те, щоб вона була зроблена якомога бiльш безпечно для дитини. У першу чергу, звичайно, варто думати про безпеку, а тiльки потiм про стиль i моду. Уникайте таких лiжечок, у яких є рiзнi декоративнi вирiзи, гострi кути i деталi, зробленi або пофарбованi на основi свинцю.

2. Щоб запобiгти потраплянню голови або нiг дитини мiж рейок, iснують стандарти i багато iнших вимiрiв з безпеки, якi повиннi бути виконанi виробником при виготовленнi дитячих лiжок. Можете перевiрити, вiдстань мiж кожною планкою повинно бути не бiльше, нiж банку содової (приблизно 6,0325). Пiсля 1974 дизайн лiжок змiнився i до всiх дитячих лiжечок стали застосовуватися цi стандарти, що означає, що покупцi повиннi уникати використовувати лiжка, виготовленi ранiше.

3. Ви також повиннi звернути увагу на висоту поручнiв, вимiряну починаючи вiд матраца. Коли ваша дитина виросла, став на матрац i виявився вищим, нiж на три чвертi, в порiвняннi з висотою перил, то це означає, що настав час, щоб припинити використання дитячого лiжечка. Зазвичай, коли вашим дiтям близько двох рокiв або вони почали ходити i бiгати, дитяче лiжечко вже не може їх бiльше утримувати i її потрiбно змiнити.

4. В даний час ви можете легко отримати : м'яку або сiтчасту, або який-небудь iнший тип дитячого лiжечка, яка виглядає зручною. Однак, це не дає вам гарантiї безпеки; деякi виробники не вважають потрiбною опцiєю, хоча вони не враховують, що може виникнути ризик задухи. Якщо ви використовуєте або зацiкавленi в отриманнi одного з варiантiв лiжок, описаних вище, переконайтеся, що панель тонше, нiж 0,6 см, а отвiр сiтки набагато менше, нiж найменша кнопка.

5. Нарештi, iнформацiя в допомогу батькам: щоб купити правильнi i безпечнi дитячi продукти, завжди пам'ятайте, що потрiбно звернути увагу на їхнi сертифiкати безпеки. Якщо магазин з продажу будь-яких дитячих лiжечок, яких потребує ваша дитина, будь то маленька дитяче лiжечко або велика збiрна лiжечко, сертифiкований в Асоцiацiї виробникiв товарiв для неповнолiтнiх (JPMA), то це безпечно для дитини.
Вiдповiднiсть дитячих лiжечок стандартам »Дизайн iнтер'єру з родзинкою

Прикладом безпеки може служити те, як JPMA запечатує продукти, щоб ви зрозумiли, що вони вiдповiдають усiм стандартам безпеки.
Менеджери та спiвробiтники з радiстю проконсультують Вас з усiх питань вибору лiжок.
19-09-2017, 09:46
152 просмотров
[/group]