» » Зонування дитячої »Дизайн iнтер'єру з родзинкою

Зонування дитячої »Дизайн iнтер'єру з родзинкою

Зонування дитячої »Дизайн iнтер'єру з родзинкою
Дизайн дитячої кiмнати здатний мати колосальне значення у подальшому розвитку дитини. Вiд того, наскiльки добре i комфортно йому перебувати у власнiй кiмнатi, дуже часто може його бажання ходити на навчання, цiкавитися новими речами i вбирати в себе новi знання. Обов'язково пам'ятайте, що дитяча для дитини значить нiтрохи не менше, нiж для дорослого - квартира в цiлому. Вона є для нього спальнею, iгровий i вiтальнi вiдразу. Звичайно, подiбне примiщення має пропонувати iдеальнi умови i для сну, i для вiдпочинку, i для навчання.

Зонування дитячої »Дизайн iнтер'єру з родзинкою


Щоб дитяча кiмната вiдповiдала всiм списком цих вимог, дизайнери грунтуються на методi зонування, при якому примiщення дiлиться на зони, що мають рiзне функцiональне значення. У бiльшостi випадкiв, це примiщення дiлять на iгрову частину, навчальну частину i зону вiдпочинку.

Зонування дитячої »Дизайн iнтер'єру з родзинкою


З урахуванням того, що безлiч дiтей постiйно норовлять залiзти вище i поглянути на навколишню дiйснiсть зверхньо, ??вiдмiнним варiантом зони вiдпочинку можна вважати двоярусну лiжко. Таким способом також можна звiльнити мiсце, де можна встановити навчальний стiл або органiзувати зону для iгор. Крiм цього, не варто iгнорувати установку в дитячiй кiмнатi спортивного куточка, так як саме фiзичний розвиток є запорукою мiцного здоров'я та правильного розвитку.

Зонування дитячої »Дизайн iнтер'єру з родзинкою


Сучаснi дизайнери досить часто вдаються до методики подиумного подiлу. Дитяча дiлиться навпiл, на однiй частинi встановлюється подiум з висотою 50-60 сантиметрiв. З одного боку до подiуму прилягає ряд ступенiв, з iншого ж залишається маса вiдкритого простору, де зазвичай ставлять лiжко, яке в денний час вiльно ховається пiд подiумом, звiльняю величезну iгрову площу. На подiумi, в бiльшостi випадкiв, монтують навчальне мiсце: тумбочки, полки, невелику шафку. Дана методика змогла стати неймовiрно популярною через те, що передбачає максимально мудре розподiл площi.

Звичайно, завжди необхiдно пам'ятати, що який з варiантiв б ви не вибрали, функцiональнi зони повиннi знаходитися у вiдповiдностi з анатомiчними особливостями дитячого тiла. Предмети в дитячiй кiмнатi мають не тiльки особливi розмiри, але i пропорцiї. Вони повиннi бути максимально простими за формою i бути сконструйованi тiльки з великих деталей. У дитячiй кiмнатi повиннi бути вiдсутнiми гострi кути i рiзнi рiзноманiтнi деталi, поверхнi повиннi бути максимально гладкими.

Зонування дитячої »Дизайн iнтер'єру з родзинкою


Велике значення пiд час облаштування дитячого примiщення має вибiр свiтлового рiшення. При виборi джерел свiтла слiд не забувати про те, що свiтловий спектр дiлиться на синє або жовте свiтiння. Для сприйняття бiльш м'яким вважають жовте свiтло, синiй же вiдрiзняється бiльшою насиченiстю. Вибираючи тип освiтлення, орiєнтуйтеся на те, щоб дати дитинi максимум свiтла для занять i творчостi, але й не зробити кiмнату надто яскравою. Рiзкi перепади в освiтленостi неприпустимi, тому що вони таять загрозу зору i здоров'ю.
26-10-2017, 14:41
462 просмотров
[/group]