» » Регулюючi клапани Danfoss »Дизайн iнтер'єру з родзинкою

Регулюючi клапани Danfoss »Дизайн iнтер'єру з родзинкою

Регулюючi клапани Danfoss »Дизайн iнтер'єру з родзинкою Для нормального функцiонування рiзних трубопроводiв потрiбна велика кiлькiсть запiрної арматури та iнших регулювальних пристроїв, основними з яких є рiзнi клапани. Цi пристрої з рiзними функцiями i призначенням використовуються для стабiльної роботи трубопроводiв в промисловостi, будiвництвi, комунальному господарствi та iнших галузях. Серед продукцiї рiзних виробникiв своєю високою якiстю видiляються , що з'явилися у продажу в нашiй країнi порiвняно недавно, але вже встигли завоювати серед споживачiв довiру своєю якiстю, надiйнiстю i довговiчнiстю.

Продукцiя датської фiрми характеризується широким асортиментом. Клапани можуть використовуватися в якостi запiрної арматури для повного перекриття рiдинного або газового потоку, або запобiжникiв для захисту вiд стрибкiв тиску. Існують зворотнi клапани, що застосовуються для запобiгання зворотного струму рiдин по трубопроводу, розподiльчi та змiшувальнi пристрої. Основним застосуванням клапанiв Danfoss є регулювання дiаметра проходу в регулюючих вузлах трубопроводiв.

Найпоширенiшим варiантом пристрою є регулюючий дросельний клапан, який оснащений мембранної i електричним або сильфонним виконавчим механiзмом. Працюють такi механiзми за допомогою перемiщення затвора (плунжера). За своєю будовою клапани бувають з рiзною кiлькiстю сiдел, клiтинними, трьохходовий i т.д. Продукцiя, що поставляється вiдрiзняється пiдвищеною мiцнiстю i надiйнiстю, виготовляється з латунi або нержавiючої сталi, забезпечується електроприводом, що не вимагає додаткового втручання людини.
24-08-2017, 03:54
136 просмотров
[/group]