» » Розставляємо меблi правильно: способи розстановки »Дизайн iнтер'єру з родзинкою

Розставляємо меблi правильно: способи розстановки »Дизайн iнтер'єру з родзинкою

Розставляємо меблi правильно: способи розстановки »Дизайн iнтер'єру з родзинкою У наш час, на вiдмiну вiд недавнього минулого, проблеми придбання меблiв не iснує. Не iснує i проблеми вибору. Навiть за вiдсутностi на даний момент необхiдних грошових коштiв, можна вдатися до допомоги кредитних органiзацiй. Залишена на сайтi банку цiлком може вирiшити це завдання. Насправдi, проблема в правильнiй розстановцi меблiв. Адже не секрет, що гармонiйна розстановка меблiв додасть затишку в кiмнату незалежностi вiд її площi i форми.

Способи розстановки меблiв

Існує декiлька поширених видiв розстановки предметiв меблiв. Умовно їх можна подiлити на симетричний, асиметричний i кругової способи. Крiм того, можна комбiнувати перерахованi вище способи.

Симетричний спосiб

Вiн найбiльш пiдходить до врiвноваженим i спокiйним людям. При цьому способi в центральнiй частинi примiщення розташовують масивнi предмети, наприклад, письмовий стiл, лiжко. А решта предметiв меблiв розмiщуються по сторонах на рiвнiй вiдстанi вiд центральної частини кiмнати.

Асиметричний спосiб

Вiн є найбiльш пiдходящим для кiмнат неправильної форми або для сумiжних примiщень. Меблi, розставлена ??таким способом, особливо ефектно виглядає в квартирах-студiях, при плануваннi мультифункцiональних зон.

Круговий спосiб

Ефективний для обладнання вiталень. Для цього необхiдно видiлити центральну точку в примiщеннi. Саме навколо цiєї точки i розставляють всi предмети меблiв.

І ще один момент, про який ми згадали на початку, не забудьте пiсля подачi заявки, , i тодi придбана i правильно розставленi меблi буде радувати ваших домочадцiв i дивувати гостей.
26-07-2017, 21:09
144 просмотров
[/group]