» » Бельгiйський ламiнат Балтерио »Дизайн iнтер'єру з родзинкою

Бельгiйський ламiнат Балтерио »Дизайн iнтер'єру з родзинкою

Бельгiйський ламiнат Балтерио »Дизайн iнтер'єру з родзинкою Компанiя Balterio порiвняно недавно представила ламiнат на ринку будiвельних матерiалiв, але навiть за такий короткий термiн зумiла зайняти впевнену позицiю лiдера, витримуючи конкуренцiю виробникiв зi значним стажем.
Оригiнальнiсть продукцiї забезпечена поєднанням кiлькох сучасних тенденцiй. Це унiверсальний матерiал, який гармонiйно впишеться в рiзнi стилi, використовуванi в будiвництвi.

має ряд переваг:

виробникам вдалося досягти незвичайного результату: малюнок не тiльки справляє незабутнє вiзуальне враження, вiн вiдчутний при безпосередньому зiткненнi;
використання новiтнiх технологiй дозволило надати об'ємнiсть зображенню;
замки Balterio пройшли випробування на довговiчнiсть i мiцнiсть, завдяки їх якостi покриття збереже первiсний якiснi характеристики протягом тривалого перiоду, ймовiрнiсть появи неприємних звукiв, якi так часто супроводжують ламiнат, зведена до мiнiмуму;
рiзноманiтнiсть колiрної гами залучає дизайнерiв, надаючи можливiсть втiлення творчих iдей у ??реальне життя без будь-яких обмежень.
ламiнат Balterio не вимагає спецiалiзованого догляду, досить класичної вологого прибирання;
за зовнiшнiми ознаками вiдрiзнити його вiд паркету пiд силу тiльки фахiвцям, при цьому цiна значно вiдрiзняється.
До того ж цiни ламiнату Balterio на сьогоднiшнiй день значно нижче бiльшостi аналогiв вiдомих компанiй. При цьому вiн гiдно переносить низькi температури, що робить його незамiнним для благоустрою замiських будинкiв.
27-10-2018, 06:16
505 просмотров
[/group]