» » Облицювання камiнiв »Дизайн iнтер'єру з родзинкою

Облицювання камiнiв »Дизайн iнтер'єру з родзинкою

Облицювання камiнiв »Дизайн iнтер'єру з родзинкою Всi зведенi в примiщеннi камiни необхiдно облицьовувати. Ця є копiткої i складною роботою, також вважається не менш вiдповiдальною, нiж весь процес по зведенню самого камiна. Якщо вам хочеться у себе вдома мати функцiональний i гарний камiн, то не потрiбно економити на хорошому матерiалi i професiйному майстра, який буде виконувати свою роботу якiсно.

Камiнне облицювання починається з вибору загального малюнка i пiдбору необхiдного матерiалу. У цьому етапi роботи обов'язково присутнiсть замовника, так як тiльки вiн зможе пояснити майстру всi свої побажання з приводу зовнiшнього вигляду камiна. Для облицювання камiна пiдходять:

* Черепашник,
* Пористий камiнь,
* Вогнетривка (шамотна) цегла,
* Дикий (природний) камiнь,
* Метал,
* Дерево,
* Загартоване, жаростойкое скло,
* Гранiт i мармур,
* Кахлi.

Самими якiсними i поширеними матерiалами для облицювання камiна вважаються мармур i гранiт. Такий вибiр матерiалу для облицювання буде доцiльний не тiльки з естетичної точки зору, але i з-за експлуатацiйних характеристик цих каменiв. Виробляти облицювання камiна гранiтом або мармуром - значить робити на багато десятилiть, тому що зовнiшнiй вигляд цих каменiв не змiнюватиметься з часом. Також при облицюваннi камiнiв каменем, важливим моментом буде розробка дизайну. У даному процесi присутнiй величезна тiсний зв'язок з пiдiбраним матерiалом, так як з одного можна виготовляти декоративнi елементи маленьких розмiрiв, а другий настiльки крихкий, що можуть утворитися мiкротрiщини. Такi мiкротрiщини можуть з часом призвести до руйнування загального елемента.

У даному процесi з вибору матерiалу зможе допомогти досвiдчений муляр, для якого оздоблення є професiйною сферою дiяльностi.
21-09-2018, 23:50
215 просмотров
[/group]