До iнтер'єру кухнi - особливий пiдхiд!

До iнтер'єру кухнi - особливий пiдхiд!


Кухонний iнтер'єр завжди вимагав до себе особливої ??уваги. Та доводилося шукати оригiнальнi шляхи рiшень цього питання.


Звичайно можна поставитися до цього питання трохи з прохолодою. Особливо не вдаючись в вишуканiсть iнтер'єру кухнi, можна зробити все за принципом: «Освiжили фарби iнтер'єру i добре», що ж, можливий i такий варiант. Ну а якщо все ж включити фантазiю, адже вона - вiрний союзник в пошуку оригiнальних рiшень питань iнтер'єру?
Давайте просто сядемо на кухнi, оглянемо її ще раз, але вже трiшки уважнiше i, закривши очi, починаючи промальовувати подумки один варiант за iншим. У головi в цей час проносяться сотнi варiантiв колiрних поєднань кухонного iнтер'єру, не меншу кiлькiсть варiантiв оформлення стель i стiн .... Тут найголовнiше не заплутатися i не поставити себе в ситуацiю, коли в головi сумбур, а нiчого не придумано, коротше кажучи, «цейтнот».


Значить, потрiбно вчасно зупинити себе в гортаннi сторiнок думок про те, яким ми хочемо бачити цей iнтер'єр.


Найголовнiше правильно визначити, якi кольори займуть мiсце в основi iнтер'єру. Тут давати рада не має сенсу. У кожної людини свiй смак i своє сприйняття побаченого. Найголовнiше, щоб колiрнi тони досягли гармонiї, i тим самим уже iнтер'єр кухнi досягає бiльш нiж половини успiху. На фото прикладi наочно показано рiдкiсне застосування колiрного вiдтiнку, але, як ми бачимо, це анiтрохи не зiпсувало iнтер'єр кухнi. Взагалi, при виборi кольору, потрiбно приймати смiливi, неординарнi рiшення. І тодi успiх при оформленнi iнтер'єру наших осель буде гарантований. Забарвлення повинна бути пiдiбрана так, щоб iнтер'єр був живий i мiг «говорити», а це можна досягти, тiльки за допомогою гармонiї в колiрному рiшеннi iнтер'єру. В iншому випадку, iнтер'єр буде «ньому» i всi працi по його створенню пiдуть нанiвець.


Так що, в цьому питаннi найголовнiше - не допустити промашки, будь-яка осiчка - i все, починай спочатку. А це що означає? Правильно, непередбаченi витрати матерiальних засобiв. А якщо сiмейний бюджет не так вже й багатий? Значить, як уже говорили, сiдаємо на кухнi i, оглянувши її уважнiше ..., думаємо, думаємо i думаємо. Шукаємо оптимальний варiант вирiшення цього питання. А щоб виключити ризик промашки в оформленнi iнтер'єру, то до початку робiт складаємо проект кухнi, в якому буде вже опрацьовано питання оформлення кольори iнтер'єру. Для прикладу краще використовувати готовi проекти з фотографiями iнтер'єру. Так буде легше зорiєнтуватися у виборi кольору i досягнення гармонiї тонiв забарвлення кухнi.


Але так само не можна забувати i про те, що в питаннi iнтер'єру є рiшення i в До iнтер'єру кухнi - особливий пiдхiд! архiтектурному планi. Наприклад, формування стелi. Не просто плоского, а багаторiвневої стелi. Його приклад ми можемо наочно побачити на фотографiях статтi. Але i це не все, звернiть увагу i на опорнi колони. Пишнiсть! Ми не бачимо вже площинi iнтер'єру, вiн об'ємний! А це має велике значення для вiзуального сприйняття iнтер'єру. Адже, якщо подивитися уважно, то можна вiдзначити те, що вся оригiнальнiсть iнтер'єру досягнута за допомогою тiльки двох речей: перше - це колiр (поєднання кольору простежується навiть у пiдсвiчуваннi кухнi) i друге - це стеля, його оригiнальнiсть виконання. І все.


Ми це можемо розглянути на фотографiї i знайти пiдтвердження висловлених припущень.


Є варiант спрощеного створення такого типу стелi. Потрiбнi тiльки рейки i гiпсокартон i ДВП. Процес самого будiвництва, як «беремо ножiвку i вiдпилюємо за розмiром брусок ..., пiсля того, коли готовий каркас, на нього набиваємо ДВП ....» Ми розглядати не будемо. А от коли вже все готово, то тут ми розглянемо варiант обробки стелi - застосування рiдких шпалер для нього.


У чому перевага обробки рiдкими шпалерами, а не фарбування стелi? Раз у нас стелю багаторiвневий i зробленi рiвнi за допомогою гiпсокартону та ДВП, то значить, у нас є i наявнiсть стикiв на поверхнi стелi. Так от, для обробки стелi рiдкими шпалерами, нам не потрiбно додаткової грунтовки i шпаклiвки потоку (пiд забарвлення цi роботи будуть необхiднi, але бажаного результату можуть i не досягти). Адже рiдкi шпалери самостiйно приховують всi нерiвностi (вибоїни, трiщини або ж всi тi ж самi стики аркушiв) якi мають глибину до одного сантиметра! А це те, що нам i потрiбно.


А для додання стелi ще бiльшої об'ємностi, можна використовувати, як ми бачимо на фотографiї, орiганальних розташування освiтлювальних приладiв. А вже обстановка кухнi завдасть остаточний, що пiдкреслює штрих в оформленнi iнтер'єру. Так що, приємного апетиту!


25-11-2017, 14:03
192 просмотров
[/group]