Дизайн iнтер'єру кухнi


Дизайн iнтер'єру кухнi
У квартирi все має бути прекрасним: i вiтальня, i ванна, i, особливо, кухня »- так можна перефразувати вислiв великого класика. Чим зумовленi цi «страстi по кухнi»?

Наприклад, тим, що, починаючи з епохи комунального спiвiснування, для переважної бiльшостi жителiв нашої неосяжної Батькiвщини кухня перестала бути просто одиницею корисної площi.

На великих комунальних кухнях життя вирувало з тiєю ж iнтенсивнiстю, як i вода в хазяйських чайниках. Тут з'ясовували стосунки, судили i милували, перемивали кiстки, будували один одному пiдступи, а потiм мирилися i святкували.

Свого значення як мiсця основного осередку життя i дiяльностi людей кухня не втратила i в часи хрущовських забудов. Вона лише зменшилася в розмiрах, стала бiльш приватної (в тому сенсi, що стала належати одному господаревi), а, крiм того, з поля для побутових баталiй кухня перетворилася швидше на мiсце зустрiчi друзiв або клуб за iнтересами. На змiну приземленою битовусi прийшли вельми глобальнi теми.

На шестиметрових радянських кухнях обговорювалася внутрiшня i зовнiшня полiтика країни, вирiшувалася доля держави. До речi, багато корифеї кухонного клубного руху твердо переконанi в тому, що якби не було у нас кухонь, то не було б i поетiв-шiстдесятникiв, письменникiв-сiмдесятникiв, рок-музикантiв-вiсiмдесятникiв i навiть баптистiв-п'ятидесятникiв.

У нинiшнi часи кухню приватизували разом з квартирою, передали у спадок, змусили новою технiкою i ... стали любити ще бiльше. Адже саме тут, в оточеннi сiм'ї або найближчих друзiв, за чашкою чаю або з келихом хорошого вина, можна чудово коротати як холоднi зимовi, так i теплi лiтнi вечори. Загалом, виходить, що кухня - головне мiсце в будь-якому будинку, вона - центр маленькiй домашнiй всесвiту. А для того, щоб господарям у цьому просторi завжди було тепло i затишно, кухоннi всесвiт потребує правильному пiдборi iнтер'єру, який, у свою чергу, здатний перетворити кухню в територiю натхнення, енергiї i гармонiї.

Перед тим, як приступити до розробки кухонного iнтер'єру, необхiдно вiдповiсти самому собi на декiлька нескладних запитань. Ви живете один, або у вас велика сiм'я? Ви приймаєте гостей, або ви любите самотнiсть? Ви обiдаєте на кухнi або в окремiй їдальнi? Вiдповiдi допоможуть визначитися з тим, яка саме вам потрiбна кухня. Якщо кухня не призначена для приготування їжi, то її об'єднують з вiтальнею i їдальнею. Така кухня, наприклад, в будинку холостяка або молодий бездiтної сiм'ї, може складатися з мiнiмуму меблiв, практично тiльки з побутової технiки. Зовсiм iнша справа, коли кухня використовується за її прямим призначенням: у нiй готують часто i для всiєї родини. У такiй кухнi все повинно служити максимальнiй зручностi для приготування їжi: рiзноманiтна побутова технiка, посуд, меблi. Тому основний критерiй проектування такої кухнi - функцiональнiсть, i з цiєї точки зору кухню краще iзолювати. Справа в тому, що в процесi приготування їжi, що-небудь може пригорiти або «втекти». Ми-то з вами добре, провiтрили i забули. А м'якi меблi? А килими? А портьєри? Тканини вбирають запахи, як губка. Якщо ви часто готуєте дома, зробiть розсувну перегородку мiж кухонною i вiтальнi зоною - у будь-який момент кухню можна буде вiдiтнути. Крiм того, перегородка - це ще й звуковий екран.

Дизайн iнтер'єру кухнi включає в себе не тiльки її зовнiшнiй вигляд, а ще й розташування всiх елементiв кухонного гарнiтура в мiсцях, де вони будуть максимально зручними для вас та оточуючих. Вибiр кухонних меблiв не так простий. Її дизайн повинен поєднувати в собi компактнiсть, зручнiсть, функцiональнiсть i приємний зовнiшнiй вигляд. Правильне оформлення iнтер'єру також несе господинi побутовий комфорт i широкий простiр для дiй, не залежне вiд реального метражу примiщення.

У сучасному дизайнi iснує кiлька типових варiантiв планування кухнi - однолiнiйна, дворядна, кутова, П-образна i «острiв». Остання являє собою таку планування, при якiй робоча зона - варильна панель, витяжка, а iнодi й мийка - виноситься в центр примiщення. До неї можна пiдiйти з усiх сторiн, що забезпечує повну свободу дiй. Бiля стiн ж залишаються тiльки шафи для начиння. Але варто вiдразу зазначити, що така органiзацiя простору стає можливою лише за наявностi дуже просторого примiщення або при об'єднаннi в одну зону кухнi, їдальнi i вiтальнi. «Острiв» - одна з найпоширенiших тенденцiй в плануваннi квартири-студiї. Мiнiмальна площа примiщення пiд «острiв» становить 15-20 квадратних метрiв. Оптимальна - 50. Крiм «острова» в такому просторi прекрасно виглядатимуть П-образна i дворядна кухнi. На жаль, подiбну розкiш сьогоднi собi можуть дозволити небагато. Для маленького ж примiщення вiдмiнно пiдходять однолiнiйнi або кутовi гарнiтури.

У кожному з перерахованих вище видiв планування є три центри активностi - холодильник, раковина i плита. Це вони складають так званий робочий трикутник. У правильно вирiшену просторi кухнi вiдстанi мiж означеними точками активностi зведенi до мiнiмуму, що дає можливiсть господинi без всяких труднощiв пересуватися всерединi трикутника. Наприклад, нiмцi, вiдомi своєю педантичнiстю i скрупульознiстю протягом довгих рокiв проводили справжнiсiнькi кухоннi дослiдження. Вченi та архiтектори робили дослiди, в результатi яких було встановлено, що, працюючи в неправильно обладнанiй кухнi, господиня за день проходить близько 10 кiлометрiв! Чи не занадто багато марно витрачених сил i часу ?! Таким чином, кухня являє собою арену, де можна спостерiгати "єднiсть i боротьбу» трьох протилежностей - вогню, води i холоду. Кожна з цих стихiй повинна мати хоча б мiнiмум власного простору, але в той же час мiж ними не повинно бути нiяких перешкод, якi створять на вашiй кухнi джерело постiйного роздратування i можуть навiть стати причиною сiмейних скандалiв.

Найбiльш доцiльним вважається розташування робочого мiсця для пiдготовки продуктiв мiж миттям i грубкою. Атмосфера робочого мiсця господинi квартири повинна бути свiжою i привiтною. Свiжi нотки внесуть добре пiдiбранi серветки, рушники i завiси. Бiлий колiр створює враження чистоти i бiльшої освiтленостi, проте кухня, пофарбована зверху донизу в бiле, дiятиме холодно i одноманiтно. Також, в кухнi слiд забезпечити в потрiбнiй мiрi i вiдповiдне природне i штучне освiтлення. Джерело свiтла повинен бути перед або лiворуч вiд працюючого. Неприпустимо, щоб вiн знаходився за його спиною. Що ж стосується штучного освiтлення, то зовсiм не достатнiй загальний свiтильник, розташований в центрi примiщення. Необхiднi окремi свiтильники над робочими мiсцями - мийкою, плитою i робочим шафою.

Наступним завданням пiсля правильної органiзацiї кухонного простору стане вибiр стилю. І, повiрте, тут є з чого вибрати. Так, кухня в стилi мiнiмалiзму буде вiдрiзнятися унiверсальнiстю: нiяких прикрас, надмiрностей, орнаменту та рiзьблення. Улюблений матерiал мiнiмалiста - металевi трубки. До них в пару обробка з довговiчних природних або штучних матерiалiв таких, як: камiнь, дерево, шкiра, пластик, хромована сталь. Родзинка iнтер'єру в їх розташування в просторi, а не в прикрасах. Кольори - бiлий i чорний.

Головний принцип бароко - вразити гостя розкiшшю i пишнiстю. Складнi химернi елементи в обробцi, вигнутi нiжки меблiв. На пiдлозi плитка пiд камiнь або паркет. Рiзьбленi або розписнi панелi на стiнах або шпалери з дрiбним витиеватим вiзерунком. Мiсце є всьому: фрескам, живописi, скульптурi, подiбнi прикраси заповнюють кожен сантиметр поверхнi. Колiр - золотий.

Hi-tech. У цьому випадку ваша кухня бiльше повинна бути схожа на заводський цех, нiж на частину житлового примiщення. Всi сантехнiчнi та опалювальнi елементи: труби, арматуру, крани i т. П. - Назовнi! Улюбленi матерiали - бетон, скло, сталь. Кольори - металiк, всi вiдтiнки сiрого, бiлий.

Шанувальникам схiдних традицiй пiдiйде iнтер'єр в японському стилi. Вiн вiдрiзняється вишуканiстю оздоблення з акцентом на один-два предмети, розташованих з великою продуманiстю. Стiни i дверi в такому iнтер'єрi розсувнi. На пiдлозi - татамi, циновки з соломи. Меблiв майже немає, столики низькi, на них виставлений фарфор або набори пiал з паличками для їжi. Простi площинi, натуральна природна фактура. Багато природного свiтла. Кольори - бiлi та кремовi з чорними i червоними акцентами, особливо в натуральних тканинах. Елементи декору - зеленi рослини.

Але, незважаючи на стильове розмаїття, на думку багатьох дизайнерiв, найбiльш пiдходящим стилем для кухнi, як самої сiмейної частинi будинку, є стиль кантрi. Вiн справляє враження простоти, домашнього затишку i являє собою таку собi збiрну солянку з народних мистецтв рiзних країн Європи. Цей стиль з'явився у перших американських колонiстiв, якi везли з собою з-за океану домашнє начиння i обмiнювалися нею. Тому тут ви можете робити все своїми руками: мережива, трафаретнi розписи, скатертини та серветки з клаптикiв. Загалом, все, що прийде в голову! Меблi проста i невибаглива: громiздкi буфети i скринi, стiльцi з плетеними сидiннями, а iнодi навiть лави. Кольори - природнi, а яскравi з'являються тiльки спалахами в обробцi. Можна також зробити iкебану з польових квiтiв, яка, також вдало впишеться в «сiльську» обстановку. Любителям рюшiв i бантикiв, безсумнiвно, сподобаються бiлоснiжна мереживна скатертина на столi - мережива i квiти, чудово гармонують i доповнюють один одного.

Прагнучи до стильової гармонiї, не варто забувати про такi невiд'ємних деталях сучасного кухонного iнтер'єру, як побутова технiка. У цьому сенсi сьогоднiшня кухня найчастiше саме «просунуте» примiщення в будинку. Чого тут тiльки немає! Загалом, натисни на кнопку - отримаєш результат i нiяких проблем. До речi, не варто думати, що кухня в класичному стилi або в стилi кантрi не може бути оснащена за останнiм словом технiки. При виборi плити, холодильника i посудомийної машини, має сенс продумати, наскiльки органiчно вони впишуться в загальне дизайнерське рiшення iнтер'єру кухнi. Наприклад, в кантрi-кухнi навiть витяжка може бути обшита дерев'яним коробом пiд колiр меблiв.

А бувають i такi цiкавi варiанти, коли в класичну кухню встановлюється обладнання hi-tech. Але у випадку такого смiливого змiшання стилiв все-таки краще звернутися за порадою до професiонала. Крiм того, пiдбираючи кухонне обладнання, не намагайтеся перевершити розмiри власного гаманця. Радостi вам це не принесе. Дати повноцiнне життя «серцю вашого будинку» здатна не тiльки технiка класу люкс. Воно буде ритмiчно битися i за допомогою технологiй середнього i економ-класу. Проаналiзуйте свiй уклад життя i, залежно вiд цього, складiть перелiк необхiдних вам технiчних функцiй. Тим бiльше, що затишок i зручнiсть на кухнi визначаються не ступенем її «навороченностi», а вмiнням вдало розпланувати простiр i знайти родзинку в декорi.

19-12-2018, 14:08
1044 просмотров
[/group]