Облицювання камiна »Все про будiвництво та ремонт

При стикуваннi частин облицювання камiна вiрнiше всього використовувати жаростiйкий цемент або ж сумiшi на його базi.
Облицювання камiна »Все про будiвництво та ремонт
У разi якщо топка знаходиться не зовсiм на близькiй вiдстанi, можливо також застосування полiуретанових або силiконових матерiалiв сполучного властивостi, а крiм того звичайного цементу.

З пiдлогою i стiнкою складовi частини стикуються клоччям або гiпсом для формування.
Для охорони дерев'яних елементiв камiна вiд вогню застосовуються армованi пояси з бетону.
Тi частини облицювання, якi виступають, повиннi мати до стiни надiйне крiплення.

Жоден компонент обробки не повинен контактувати з топкою.

Про твердому паливi »Все про будiвництво та ремонт

Печi садiвникiв i дачникiв опалюються переважно твердим паливом: дровами, торфом, кам'яним вугiллям. Якiсть палива визначається насамперед його теплотою згоряння, тобто кiлькiстю теплоти, що видiляється при згоряннi 1 кг палива. Нижче наведена теплота згоряння (ккал / кг) рiзних видiв твердого палива:
Про твердому паливi »Все про будiвництво та ремонт
Дрова 2800-3300
Торф кусковий 3000
Торф брикетний 4000
Буре вугiлля 4700
Кам'яне вугiлля 5000-7000
Антрацит 7200

Як влаштована пiч »Все про будiвництво та ремонт

Як влаштована пiч »Все про будiвництво та ремонт Корпус чисто опалювальної печi складається тiльки з паливника i димооборотов. У виручених та iнших видах побутових печей можуть ще передбачатися плити, духовки, водогрiйнi коробки i т. П.

Топливник - основна частина печi. Його конструкцiя повинна вiдповiдати таким вимогам: вмiщати необхiдну кiлькiсть палива (не менше 75% всього палива, потрiбного на одну топку); забезпечувати достатнє надходження повiтря до палаючого палива; зберiгати високу температуру в зонi горiння.

Допускаемая теплонапруженiсть обсягу топливника, рiвна 200-250 тис. Ккал / м3. год, визначає його мiнiмальний обсяг. Якщо вiн недостатнiй, не буде забезпечена необхiдна тепловiддача печi. Крiм того, для зручностi кладки розмiри топливника повиннi бути кратнi розмiрам цегли.


ДЕ І начем ПОВИННА СТОЯТИ ПЕЧЬ »Все про будiвництво та ремонт

Розташування печей у примiщеннях, мабуть, одна, на найважливiших проблем. Тут доводиться враховувати часто несумiснi вимоги. Ставити, скажiмо, її у зовнiшньої стiни або в серединi примiщення? У печi, що стоїть посеред кiмнати або бiля внутрiшньої стiни, бiльш ефективна променева тепловiддача, її простiше оглядати i прочищати. Встановивши пiч бiля зовнiшньої стiни, ми бiльш правильно органiзуємо конвенцiйнi потоки повiтря, в результатi чого уздовж пiдлоги в бiк зовнiшньої стiни буде рухатися зiгрiтий в примiщеннi повiтря. Але така установка печi затемнює кiмнату. ДЕ І начем ПОВИННА СТОЯТИ ПЕЧЬ »Все про будiвництво та ремонт

Якщо пiч знаходиться бiля внутрiшньої стiни, то внаслiдок iнверсiї конвекцiйних потокiв, холодне повiтря буде вiд вiкон рухатися уздовж пiдлоги i в такiй кiмнатi буде постiйно «дути по ногах». З цих точок зору здається бiльш вдалим розташування печi в центрi кiмнати. Але тодi i маленька пiч захарастить навiть бiльшу кiмнату. А адже в сучасному iнтер'єрi пiч вже далеко не головна деталь. Та й дрова доведеться носити через усе примiщення.

Де i як встановити камiн

Де i як встановити камiн

Ви задумали встановити камiн у власному замiському будиночку. Цiлком можливо виявитися, що заради цього вами спроектований окремий камiнний зал, проте припустимо, що все-таки немає. Так як i звичайно ж де краще буде розташувати камiн?

Насправдi, камiн здатний не погано вписати абсолютно в будь-яке примiщення, залежно вiд вашого побажання, можливостей i звичайно ж типу камiна.

Технологiя кладки »Все про будiвництво та ремонт

Технологiя кладки »Все про будiвництво та ремонт

Перед початком кладки рекомендується уточнити правильнiсть розмiщення печi. Для цього вiдповiдно до креслення розкладають насухо спочатку цеглини першого ряду, потiм цеглини одного ряду димової труби. Пiсля цього зi стелi опускають схили на кути димової труби i переконуються, що вiдстань мiж трубою i балками перекриття, а також мiж трубою i кроквами (воно має бути не менше 12 см) достатньо для пристрою горизонтальної протипожежної передiлки.

Прямокутнiсть кутiв першого ряду кладки перевiряють промiром за допомогою шнура вiдстаней по дiагоналi мiж протилежними кутами. Рiзниця мiж цими вiдстанями не повинна перевищувати 5 мм. Взагалi кладка печей вiдрiзняється вiд кладки будiвельних цегляних стiн тим, що кожен ряд печi спочатку викладають насухо, без розчину, попередньо пiдiбраними цеглинами. Цеглини притiсують i пiдганяють один до одного з урахуванням перев'язки швiв. Стесалися поверхнi повиннi бути зверненi назовнi або закритi кладкою.


Матерiали для печей »Все про будiвництво та ремонт

Матерiали для печей »Все про будiвництво та ремонт При пiдборi матерiалiв, необхiдних для будiвництва печi, слiд враховувати їх доступнiсть, вартiсть, мiцнiсть, вогнетривкiсть, коефiцiєнт теплового розширення, стiйкiсть до корозiї i т. П. Найбiльше застосування в пiчному справi знайшли: цегла, глина, пiсок, цемент, щебiнь.

Кладку корпусу печi виконують полнотелим цеглою, виготовленим з глини (червона цегла) або шамоту. Трубу ж краще класти з щiлинного цегли. Розмiр стандартного цегли 250 х 120 х 65 мм. Маса - 3,5-3,8 кг. У 1 м3 суцiльної кладки укладається 380 штук цегли. Використовуваний для кладки печей цегла повинен мати марку на стиск не нижче 100 кг / см2 при щiльностi 1800 кг / м3. Вiдповiдно до ГОСТ 530-80 на цеглу будiвельний звичайний розмiри його можуть вiдхилятися вiд стандартних по довжинi на 5 мм, по ширинi на 4 мм, по висотi на 3 мм. Крiм того, у кожного цегли допускаються вiдбитостi кутiв завглибшки до 10-15 мм, а також трiщини довжиною по постелi до 30 мм на всю товщину цегли (по однiй на кожну ложковую i поперечикову грань).

Кто заботится о безопасности - тот выбирает системы видеонаблюдения

Кто заботится о безопасности - тот выбирает системы видеонаблюденияС чего начать?

Прежде, чем сломя голову бежать и покупать готовое решение, которое посоветовал коллега по работе, внучатая племянница прабабушки или соседский пёс, нужно ясно понимать, что именно Вам нужно.
Какие задачи будет выполнять система? Какую проблему она призвана решить?
В каждом отдельно взятом случае перед системой ставятся определенные задачи. Это либо охранная функция, либо обеспечение контроля, присмотр. Что Вы, как заказчик, хотите получить на выходе от системы? В этом мы сегодня и попробуем разобраться.

Камiни з цегли своїми руками

Камiни з цегли своїми руками

Особливий комфорт i затишок всякому дачному житлу додає камiн. Чи не настiльки актуально яким безпосередньо вiн буде - дорогим дизайнерським творiнням або виготовленим власноруч, з малочисельний витратою грошових коштiв. Основне, щоб камiн давав тепло i вiдображав iндивiдуальнiсть Вашої оселi.

Самим нетяжким i моторним методом заволодiти камiном буде придбання електрокамiна з iмiтуванням вогнi. Електрокамiн позбавить Вас вiд витрат, пов'язаних з побудовою димоходу i вiд потреби заготовляти дрова для розпалювання, хоча з iншої сторони не видасть вiдчути всi чарiвнiсть реального побутового вогнища, з комфортабельно потрiскують виразним вогнем. безпосередньо тому краще витратити потужностi i кошти на облаштування камiна з природним вогнем ....

Рiшення про монтажi камiна

Рiшення про монтажi камiна


У варiантi якщо рiшення про монтажi камiна назрiло вам ще на стадiї спорудження будиночка, то ви маєте можливiсть одночасно провести в стiнi майбутнього будинку канал для димоходу i поставити фундамент, що убезпечить ваш будинок i додасть додатковi можливостi для дизайну.

Вiдразу ж визначте, де вам набагато бiльше всього корисний камiн i звичайно ж врахуйте деякi фактори:

Що сталося з пiччю »Все про будiвництво та ремонт

Інодi при топцi печi спостерiгається поступове ослаблення тяги, паливо горить недостатньо iнтенсивно, а при вiдкритiй топкової дверцятах дим iде в примiщення. Подiбне вiдбувається через засмiчення димоходiв сажею. Пiсля чищення димоходiв тяга вiдновлюється. Що сталося з пiччю »Все про будiвництво та ремонт

Якщо раптово рiзко ослабла тяга, скорiше всього сталося руйнування одного з впутреннiх елементiв печi, що призвело до перекриття димоходу. Мiсце пошкодження визначається вимiром тяги у всiх прочищувальна отворах. Для вiдновлення дефекту необхiдно розбирати частину кладки.

Повна вiдсутнiсть тяга при розпалюваннi свiдчить про скупчення холодного повiтря в димоходах i димарi. Повiтря в трубi можна зiгрiти, спалюючи в прочищувальна отворi пiд трубою папiр i трiски, в результатi чого тяга вiдновиться.

ЯКУ ПЕЧЬ ВИБРАТИ »Все про будiвництво та ремонт

Джерелом теплоти в сiльському або садовому будинку найчастiше є пiч. Вона може виконувати не тiльки опалювальнi функцiї, а й служити для приготування їжi, пiдiгрiву води i прогрiву повiтря в лазнях, саунах, теплицях, застосовуватися для хлiбопечення та копчення продуктiв. Зазвичай для всiх цих цiлей споруджують спецiалiзованi печi. Але дуже часто, особливо у присадибних господарствах, печi роблять комбiнованими, наприклад опалювально-варочпнимi.

Опалення пiч для сiльського забудовника i садiвника повинна бути: простий у спорудженнi та експлуатацiї: безпечною в пожежному вiдношеннi; мiцною i довговiчною.

Звичайно, пiч не пiч, якщо вона не «тягне» i димить пiд час топлення або ж у димовiй трубi її скупчується конденсат. Бажано, щоб при необхiднiй теплоємностi пiч мала мiнiмальнi розмiри.

Печi »Все про будiвництво та ремонт

Печi вимагають постiйного догляду та профiлактичного ремонту.

Два рази на рiк, восени i навеснi, печi i труби очищають вiд сажi, оглядають i закладають всi навiть найдрiбнiшi трiщини, бiлять їх вапном або крейдою.

При необхiдностi змiцнюють або замiнюють окремi зруйнованi цеглини у стiнах, паливниках i димових трубах. Для ремонту печей використовують глиняний розчин, цеглу застосовують червонi, повнотiлi, без трiщин.

Мiсця пiдлягають ремонту, добре змочують водою, наносять i ретельно загладжують глину. Цеглини перед установкою вимочують до повного насичення водою.
Печi »Все про будiвництво та ремонт
У разi утворення конденсату трубу утеплюють, Оштукатуривая известково- гiпсовим розчином на жужiльному пiску.