» » Технологiя кладки »Все про будiвництво та ремонт

Технологiя кладки »Все про будiвництво та ремонт

Перед початком кладки рекомендується уточнити правильнiсть розмiщення печi. Для цього вiдповiдно до креслення розкладають насухо спочатку цеглини першого ряду, потiм цеглини одного ряду димової труби. Пiсля цього зi стелi опускають схили на кути димової труби i переконуються, що вiдстань мiж трубою i балками перекриття, а також мiж трубою i кроквами (воно має бути не менше 12 см) достатньо для пристрою горизонтальної протипожежної передiлки.

Прямокутнiсть кутiв першого ряду кладки перевiряють промiром за допомогою шнура вiдстаней по дiагоналi мiж протилежними кутами. Рiзниця мiж цими вiдстанями не повинна перевищувати 5 мм. Взагалi кладка печей вiдрiзняється вiд кладки будiвельних цегляних стiн тим, що кожен ряд печi спочатку викладають насухо, без розчину, попередньо пiдiбраними цеглинами. Цеглини притiсують i пiдганяють один до одного з урахуванням перев'язки швiв. Стесалися поверхнi повиннi бути зверненi назовнi або закритi кладкою.

Кладку починають з кутових цегл, суворо стежачи, щоб вони були на одному рiвнi. Це досягається за допомогою правила i рiвня. Потiм викладають цеглини зовнiшнього ряду (периметра) i, нарештi, середину.

При футеровке топливника вогнетривкою цеглою не слiд його перев'язувати зi звичайними цеглинами зовнiшньої кладки. Якщо виконати футеровку таким чином важко, то простiше топливник викласти цiлком з вогнетривкого або тугоплавкого цегли.

Перед укладанням червона цегла протягом 5-10 секунд витримують у водi (поки не перестануть видiлятися бульбашки повiтря). Тугоплавкий цегла перед укладанням тiльки обполiскують водою вiд пилу. Розчин зазвичай розстеляють правою рукою, цеглу укладають - лiвої. І вертикальнi i горизонтальнi шви повиннi бути повнiстю заповненi розчином. Товщина швiв мiнiмальна - 3-5 мм.

Кладка кутiв ведеться строго але схилу. Для полегшення кладки по кутах можуть бути встановленi рейки або сталевi куточки. Печi постiйного перетину зручно викладати, користуючись рухомою опалубкою.

Перев'язка швiв кладки обов'язкова в кожному ряду на 1/2 цегли або, як виняток, на 1/2 цегли. Викладений ряд завжди слiд перевiрити на горизонтальнiсть, а стiнки i кути - на вертикальнiсть.

Гладкiсть внутрiшнiх поверхонь - одна з основних умов хорошої роботи печi. Для цього цеглу укладають так, щоб вiн був звернений усередину каналу або топливника тiльки цiлої гранню: тесанi i околот гранi ведуть до швидкого руйнування цегли. Крiм того, у жодному разi не можна вирiвнювати поверхнi димоходiв промазкой їх глиняним розчином, так як глина в цьому випадку швидко вiдшаровується, засмiчуючи димоходи. Гладкiсть поверхнi досягається в основному ретельнiстю кладки. Протирання ж стiнок димоходiв ганчiркою, змоченою в глиняному розчинi, яку проводять через кожнi 4-5 рядiв, забезпечує тiльки закладення дрiбних вибоїн на поверхнi цегли i загладжування швiв.

Кладку печi ведуть строго по рядах, приступаючи до чергового ряду тiльки пiсля закiнчення попереднього.

Рамки топкових дверцят закрiплюють за допомогою наклепанной па них лапок зi смугової сталi товщиною 3 мм - кламерiв, якi заводять в шов кладки i заливають розчином. Кламмери можуть бути замiненi джгутами з вiдпаленого дроту. Затулковi та iншi дверки, а також духовi шафи прикрiплюються до кладки сталевий отожженной дротом дiаметром 2 мм (рис. 13).

Технологiя кладки »Все про будiвництво та ремонт

Рис. 13. Крiплення кламерiв до рамки топкової дверки: 1 - дверцята; 2 - рамка; 3 - кламерами

Технологiя кладки »Все про будiвництво та ремонт
Враховуючи, що коефiцiєнт теплового розширення металу бiльше, нiж цегляної кладки, мiж рамками топкових дверцят i кладкою передбачають ущiльнення з азбестового шнура завтовшки 5 мм.

Рис. 14. Перекриття топкової дверки: а - напуском; 6 - «в замок»; в - клиноподiбним цеглою

Верхню рамку топкових дверцят або духовки використовувати як опору для кладки цегли можна. У якiсть опори можна застосувати чавунну смужку, але краще зробити перемичку з цегли напуском, «в замок» або влаштувати клiнчатих перекриття (рис. 14).

11-02-2018, 20:24
633 просмотров
[/group]