» » Про твердому паливi »Все про будiвництво та ремонт

Про твердому паливi »Все про будiвництво та ремонт

Печi садiвникiв i дачникiв опалюються переважно твердим паливом: дровами, торфом, кам'яним вугiллям. Якiсть палива визначається насамперед його теплотою згоряння, тобто кiлькiстю теплоти, що видiляється при згоряннi 1 кг палива. Нижче наведена теплота згоряння (ккал / кг) рiзних видiв твердого палива: [img=left][/img]

Дрова 2800-3300

Торф кусковий 3000

Торф брикетний 4000 [img=left|Про твердому паливi »Все про будiвництво та ремонт][/img]

Буре вугiлля 4700

Кам'яне вугiлля 5000-7000

Антрацит 7200

Теплота згоряння деревини досить помiтно залежить вiд її вологостi. Так, при згоряннi 1 кг сухих соснових дров видiляється 4500 ккал, при вологостi дров 30% - 3250 ккал, при 50% - 2050 ккал.

При валцi вологiсть деревини складає 50-55%. Через 1-2 роки вологiсть при храпненii деревини на вiдкритому повiтрi знижується до 25%, а в теплому примiщеннi - до 15%.

Дрова - екологiчно найбiльш чисте паливо. У деревинi мiститься: сiрки - до 0,02%, азоту - до 0,12%, золи - до до 0,5%.
19-10-2018, 18:16
188 просмотров
[/group]