» » Облицювання камiна »Все про будiвництво та ремонт

Облицювання камiна »Все про будiвництво та ремонт

При стикуваннi частин облицювання камiна вiрнiше всього використовувати жаростiйкий цемент або ж сумiшi на його базi.
Облицювання камiна »Все про будiвництво та ремонт
У разi якщо топка знаходиться не зовсiм на близькiй вiдстанi, можливо також застосування полiуретанових або силiконових матерiалiв сполучного властивостi, а крiм того звичайного цементу.

З пiдлогою i стiнкою складовi частини стикуються клоччям або гiпсом для формування.
Для охорони дерев'яних елементiв камiна вiд вогню застосовуються армованi пояси з бетону.
Тi частини облицювання, якi виступають, повиннi мати до стiни надiйне крiплення.

Жоден компонент обробки не повинен контактувати з топкою.

Кожух камiна, як i власне обробка, можуть приєднуватися лише до товстої стiни бiльше 10 см, вона повинна бути iзольована вiд топки за допомогою особливого матерiалу.

Стiна, необхiдна для горючих стiнок, невеликих за вагою, повинна бути зроблена з Термомiцнiстi матерiалу. Кожух камiна робиться з вогнетривкого речовини.

Головним чином для його виконання застосовують плити з гiспокартонних, що володiють пiдвищеною вогнестiйкiстю. Такi плити закрiплюються до каркаса, профiль якого виконаний з металу.
Облицювання камiна »Все про будiвництво та ремонт
При цьому усерединi кожух повинен бути особливим чином iзольований. Крiм цього, внутрiшня частина кожуха потребує захисному неспаленому екранi, який ставиться приблизно в 0,3 м вiд стелi.

У процесi обробки короба небажано використання шпалер, дерева або фарби, так як цi матерiали є легко займистими.

Крiм того пiд впливом великої температури вони здатнi мiняти колiр i випускати неприємнi шкiдливi запахи.
15-11-2018, 06:15
183 просмотров
[/group]