» » Правильне використання рiвня »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Правильне використання рiвня »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Правильне використання рiвня »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва
Якщо Ви професiйний тесляр, землекоп або муляр або ви просто ремонтуєте будинок, то рiвень є одним з iнструментiв, без яких ви працювати не зможете. Рiвень використовується виходячи з його назви. Вiн дозволяє вам з'ясувати, в якому станi перебуває об'єкт - у вертикальному або горизонтальному.
Є безлiч рiзних типiв рiвнiв: водяний, бульбашковий, магнiтний, трубний, лазерний.
Три з них є найпоширенiшими: торпедо, бульбашковий, рiвень "око бика". Торпедо рiвень отримав свою назву через зовнiшностi. Його довге пiдставу iз закругленими пiдставами нагадує торпеду - ракету, яка випущена з пiдводного човна. Рiвнi торпедо зазвичай 6-8 дюймiв у довжину, що робить їх iдеальними для носiння в кишенi. Бульбашковий рiвень є найбiльшим з усiх рiвнiв, зазвичай 4 футiв в довжину. Вiн також може бути в довжину i 2 фути. Рiвень "око бика" не може бути встановлений. Замiсть цього вiн має ремiнець, за допомогою якого вирiвнюється об'єкт. Існує також трубний рiвень, який в принципi працює також.
Правильне використання рiвня »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва
Тепер ви маєте уявлення якi бувають рiвнi. Всi вони мають, принаймнi, одну ємнiсть з бульбашкою (в рiвнi торпеда розташоване цiлих 3 ємностi з бульбашками. Один для горизонталi, iнший для вертикалi - третiй для кута 45 градусiв). Ємностi герметичнi i наповненi пофарбованої рiдиною. Усерединi ємностi постiйно знаходиться мiхур з повiтрям. Коли рiвень лягає на об'єкт або на поверхню, або розмiщують щодо об'єкта або поверхнi, розташування мiхура говорить вам про те, чи є поверхню рiвною. Якщо мiхур розташований на серединi ємностi, то поверхня рiвна. Але якщо мiхур йде на лiву сторону ємностi, це говорить, що об'єкт знаходиться нижче злiва. Якщо ж мiхур розташовується на правiй сторонi, це означає, що об'єкт знаходиться нижче праворуч. Щоб вирiвняти об'єкт вам потрiбно пiдняти одну iз сторiн, щоб мiхур розташувався посерединi герметичнiй ємностi рiвня.

Лазерний рiвень працює зовсiм iнакше, так як використовуються сучаснi технологiї при його роботi. Вiн не мiстить нiяких герметичних ємностей з бульбашками. Замiсть цього лазерний рiвень випромiнює прямий видимий промiнь. Для того щоб вирiвняти поверхню необхiдно щоб точка лазерного променя збiглася з рiвнем. Лазерний рiвень буде блимати до тих пiр, поки об'єкт не знаходиться в горизонтальному положеннi. Таким чином, необхiдно встановити так об'єкт в горизонтальне або вертикальне положення, щоб рiвень не блимав. Коли це станеться - ви вирiвняєте об'єкт.
Правильне використання рiвня »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва
В крайньому випадку, можна перевiрити горизонтальнiсть, поставивши iнший об'єкт на поверхню. Це може бути м'яч для гольфу, тенiсний м'яч або iншу iдеально круглу рiч. Просто покласти його на поверхню. Якщо вiн покотився влiво або вправо - значить поверхня нерiвна. Якщо ж пiд круглий об'єкт потрапить який-небудь смiття, то ви можете i не отримати очiкуваної рiвностi
4-01-2018, 21:45
465 просмотров
[/group]