» » Вибираємо електролобзик »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Вибираємо електролобзик »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Вибираємо електролобзик »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва
Основнi параметри, на якi варто звернути увагу при виборi електролобзика:

Потужнiсть двигуна. Важливий параметр, який в основному визначає максимальну товщину оброблюваного матерiалу i швидкiсть рiзання. Вiд потужностi двигуна залежить i якiсть пропилу. У бiльшостi моделей ефективна потужнiсть електродвигуна встановлюється спецiальним електронним регулятором, який знаходиться, як правило, на рукоятцi iнструменту, як i клавiша включення-виключення.

Наявнiсть функцiї маятникового руху. Дозволяє пiдвищити швидкiсть роботи, а також продовжити термiн служби пильного полотна. При чорновiй обробцi ДСП, фанери або дощок встановлюють максимальну амплiтуду маятникових коливань. При цьому збiльшується вiбрацiя корпусу iнструменту. Для отримання чистого i рiвного рiзу або при розпилi крихких i твердих матерiалiв амплiтуду гойдання встановлюють на «мiнiмум» або зовсiм вiдключають цю функцiю.

Регулювання числа ходiв. Для роботи з деревиною використовується максимальне число робочих ходiв, а для сталi - мiнiмальне. Для роботи з оргстеклом, керамiчною плиткою, кольоровими металами потрiбна iнша величина цього параметра. Чим ширше дiапазон регулювання, тим бiльш унiверсальним буде iнструмент.
Вибираємо електролобзик »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва
У деяких iнструментах швидкiсть можна встановлювати заздалегiдь, а при включеннi iнструменту вiдразу отримати заданий режим. Інший варiант передбачає регулювання швидкостi ступенем натискання на пускову клавiшу. Якщо лобзик буде використовуватися закрiпленим на верстатi «пiл- кой вгору», то бажано мати можливiсть фiксувати вимикач для безперервної роботи.

Можливiсть змiни кута для похилого розпилу. За допомогою цiєї опцiї можна робити пропив пiд певним кутом до поверхнi матерiалу, що значно розширює сферу застосування iнструменту. Дана регулювання може здiйснюватися плавно, за допомогою спецiального ключа. Є лобзики з можливiстю безинструментальной установки пiдошви на фiксований кут.
Вибираємо електролобзик »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Механiзм фiксацiї пилки. Пилки фiксують в посадковому гнiздi за допомогою затискного болта з шестигранною головкою i шлицом пiд викрутку, або спецiального швидкозатискного пристрою. Найпоширенiший вид хвостовика - «бошевский», що має конфiгурацiю хреста. Краще купувати лобзик пiд такi пилки, оскiльки їх можна купити практично в будь-якому iнструментальному магазинi. Якщо пилка фiксується за допомогою болта з головкою пiд шестигранний ключ, то бажано, щоб на корпусi лобзика було передбачено мiсце для зберiгання такого ключа.

«Пiдошва». Якiсть виконання цiєї деталi в чому визначає зручнiсть i точнiсть роботи. Пiдошва може бути як литий (найбiльш бажаний варiант виконання), так i штампованої. Важливою є можливiсть встановлювати в пiдошву протiвоскольний вкладиш, який при правильному виборi параметрiв рiзу i форми полотна дозволяє отримати чистий рез на самому крихкому матерiалi.

Захиснi екрани. Плексiгласовий захисне скло дозволяє краще бачити мiсце рiзання i полiпшити всмоктування або обдув робочої поверхнi.
Вибираємо електролобзик »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Системи обдування i пиловiдсмоктування. Пристрiй обдування пiдвищує якiсть роботи, так як краще видно лiнiю рiзу. Можливiсть пiдключення пилососа зменшує кiлькiсть пилу i тирси на робочому мiсцi i робить роботу бiльш комфортною.

Додаткова оснащення. Напрямнi для випилювання круглих фiгур, паралельнi упори, контейнери або кейси для зберiгання i перенесення iнструменту i оснащення.

Витратнi матерiали. Набiр рiзних полотен та спецiальної мастила.

Іншi дрiбницi. Лiхтарi для пiдсвiчування мiсця рiзу, лазернi «прицiли» для якiсного виконання криволiнiйних рiзiв, пенал для зберiгання пилок, можливiсть фiксувати на корпусi ключ для настройки лобзика i замiнi пилок, знiмнi мережевi шнури
14-01-2018, 16:10
170 просмотров
[/group]