» » Вибираємо акумуляторний шуруповерт »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Вибираємо акумуляторний шуруповерт »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва

Вибираємо акумуляторний шуруповерт »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва
На що в першу чергу треба звернути увагу:

Зручнiсть для користувача.
Класичнi моделi шуруповертiв мають «пiстолетнi» рукоятки, розташованi ззаду. За них досить зручно триматися при свердлiннi або загортаннi шурупiв, особливо в горизонтальному положеннi. Але щоб утримувати шуруповерт в потрiбному положеннi, доводиться докладати деяке зусилля. Рукоятки, розташованi по центру тяжкостi вироби, - набагато зручнiше. З ними менше втомлюєшся, i точнiсть роботи буває вище. Поверхня рукоятки для бiльшої зручностi зазвичай покрита еластомером або зроблена шорсткою. У деяких моделях передбаченi канали для циркуляцiї повiтря. При роботi таким iнструментом в жарких примiщеннях руки менше пiтнiють. На рукоятках виробiв деяких виробникiв розмiщенi спецiальнi, так званi, гелевi вставки. Вони роблять захоплення бiльш зручним i надiйним i одночасно знижують вiбрацiю, яка передається на руки при роботi. Ця технологiя «пiдглянена» у спортивному iнвентарi.
Регулювання частоти обертання зазвичай здiйснюється натисканням на курок. Кнопка реверсу i блокування курка повинна бути зручно розташована для управлiння пальцями руки, що тримає ручку iнструменту. Механiчний перемикач швидкостей повинен рухатися легко, чiтко фiксуватися в потрiбному положеннi i розташовуватися в зручному мiсцi.

Вибираємо акумуляторний шуруповерт »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва
Фiксацiя змiнного iнструменту.
Практично всi сучаснi шуруповерти оснащенi бистрозажiмнимi патронами з автоматичним блокуванням шпинделя для замiни iнструменту однiєю рукою. Вiдрiзнятися вони можуть максимальним розмiром затискаємо свердел i технологiчними рiшеннями. Можливе використання декiлькох патронiв, кожен з яких перекриває певний дiапазон розмiрiв. Деякi iнструменти дозволяють закрiплювати стандартнi бiти без патрона. Для роботи у важкодоступних мiсцях можуть використовуватися кутовi насадки. Сучаснi технiчнi рiшення дозволяють дуже швидко зняти i замiнити патрон разом з насадкою або свердлом.

Швидкiсть обертання визначає рiд роботи, для якої буде - використовуватися iнструмент. Особливо зручнi в роботi двохшвидкiснi дрилi-шуруповерти. У таких моделях для бiльш рацiонального використання потужностi iнструмента застосовується редуктор. Одна передача дозволяє обертати патрон з бiльшою швидкiстю (для свердлiння), друга - з меншою, але з великим крутним моментом (для роботи в режимi шуруповерта). Регульована швидкiсть, електронне гальмування двигуна i автоматичне блокування шпинделя, реверс, дiапазон зусиль на валу, декiлька ступенiв установки крутного моменту - всi цi можливостi роблять роботу з iнструментом зручною i комфортною. Дуже полегшує роботу майстра регулювання крутного моменту iнструменту.
Наприклад, якщо необхiдно звернути тонкий шуруп, муфту виставляють в перше положення i як тiльки опiр досягне потрiбного рiвня, вал починає прослизати, не даючи механiзму зiрвати шлiци. Системи електронного регулювання зусилля зупиняють обертання при досягненнi заданої навантаження. Поступово змiнюючи налаштування, домагаються оптимальної роботи iнструменту з конкретним матерiалом.
При виборi шуруповерта, необхiдно «поганяти» його на рiзних режимах роботи, на холостому ходу. Якщо рука вiдчує значнi вiбрацiї корпусу i пiдвищений шум, то такий iнструмент купувати не варто.
Деякi з моделей мають незаперечну перевагу перед iншими - систему перфоратора. Ця функцiя значно розширює сферу їх застосування. Щоб свердлити бетон i камiнь, слiд переключити дрель-шуруповерт на низьку швидкiсть. Застосування режиму перфоратора iнодi полегшує розбирання старих гвинтових з'єднань. Але для серйозної роботи в такому режимi я б рекомендував використовувати спецiально призначений для такої роботи iнструмент.

Вибираємо акумуляторний шуруповерт »Вiд гвинта! Поради, секрети, технологiї, матерiали та iнструменти з ремонту та будiвництва
Важливе значення при виборi автономного електроiнструменту має вибiр типу використовуваних акумуляторiв i їх кiлькiсть в комплектi (статтю про акумулятор дивись в журналi «Сам» №1-2010 р). Зняття i установка на мiсце акумулятора - часто вироблена операцiя. Напруга живлення - головний показник потужностi, тобто продуктивностi роботи. Чим бiльше напруга, тим бiльш важку роботу може виконувати iнструмент. Проте зi збiльшенням напруги i ємностi збiльшується i вага iнструменту. Сьогоднi у домашнього майстра часто є не один шуруповерт. Купуючи другий, подiбний за функцiями iнструмент, цiлком можна взяти модель дешевше, не укомплектовану другим акумулятором. Особливо, якщо моделi - однiєї фiрми i з однаковими батареями. Працювати двома, навiть однаковими iнструментами в рiзних режимах набагато зручнiше (одним - свердлити, iншим - закручувати шурупи), нiж постiйно мiняти насадки i режими роботи.

Зручнi «дрiбницi». До таких «дрiбниць» вiдносяться обмежувач глибини свердлiння, свiтлодiодний лiхтар для пiдсвiчування робочої поверхнi, знiмний упор для регулювання глибини загортання, iндикатор заряду батарей, iндикатори напрямку обертання, перегрiву, пилосос, рiдинний рiвень. До таких зручностей вiдноситься i наявнiсть функцiї iмпульсного удару, яка дає швидкий i короткочасний силовий iмпульс у таких ситуацiях, як вивертання застряглих гвинтiв або центрування свердла на гладкiй поверхнi. Зручна i можливiсть фiксувати на корпусi змiннi Пiни i свердла, якщо одна з основних особливостей побутової експлуатацiї полягає в необхiдностi частої замiни насадок.
Ремiнець, фiксатори на одязi, сумка-кобура для iнструменту, скоба на корпусi для носiння саморезоверта на ременi, наявнiсть кейса для зберiгання i перенесення, комплект додаткового оснащення, набiр головок i бiт - зовсiм не зайвi особливостi iнструменту.
26-09-2018, 10:41
255 просмотров
[/group]