Вимiрювальний i розмiчальний iнструмент

Вимiрювальний i розмiчальний iнструмент Вимiрювальнi iнструменти

1) .

Вона складається з коробки зi стрiчкою з матерiї або металу довжиною 1, 2, 5, 10, 20 i 30 м. Стрiчка має подiлу в метрах, сантиметрах або мiлiметрах.

2) Складнi метри. Їх виготовляють iз пластмаси, металу або деревини. Довжина iнструмента становить 1 або 2 м. Вiн має подiлу в мiлiметрах, сантиметрах i метрах.

Метром вимiрюють не тiльки висоту, довжину i ширину.

Розмiчальнi iнструменти

1) Рейсмус.

Складається з колодки з прямокутним отвором i однiєї-двох рейок з гостро заточеними шпильками на кiнцях.

Рейки закрiплюються за допомогою клина або гвинта. Шпильки на кiнцях рейок прокреслюють розмiчальнi лiнiї на деталi. А якщо потрiбно провести кiлька паралельних лiнiй, то замiсть рейсмуса використовують розмiчальну гребiнку.

2) Двi рейки призначенi для контролю правильностi прямого кута в вiконної, дверної коробки. Якщо дiагоналi протилежних кутiв рiвнi, значить перекосу немає.

3) Циркуль.

Їм проводять дуги або кола.

4) Шнурок.

З його допомогою проводять розмiтку лiнiї великої довжини. Шнурок забарвлюють крейдою, пiсля чого натягнутий шнур вiдтягують вгору в серединi i з силою вiдпускають.

5) Косинець.

Призначений для контролю розмiтки i перевiрки прямих кутiв.

6) Схил.

Призначений для перевiрки правильного вертикального положення. Даний iнструмент складається з тонкого шнура з прив'язаним загостреним грузиком масою 200 г.

7) Кронциркуль i нутромiр. Перший iнструмент служить для перевiрки товщини деталей або дiаметра круглих деталей, другим визначають дiаметр отворiв i ширину гнiзд.

8) Рiвень.

Цим iнструментом перевiряють горизонтальнiсть i вертикальнiсть поверхнi. Являє собою брусок довжиною вiд 30 до 100 см, в який помiщена дугоподiбна скляна трубочка з пiдфарбованою рiдиною (як правило, спиртом) i бульбашкою газу. Якщо сторони бруска рiвня збiгається з горизонтальним або вертикальним положенням бульбашка газу буде знаходитися в центрi мiж двома позначками. А якщо бульбашка змiстився в один з кiнцiв трубки, це говорить про вiдхилення поверхнi вiд горизонталi або вертикалi.

15-09-2017, 05:06
485 просмотров
[/group]