» » Загальнi вимоги щодо безпеки при роботi з абразивним iнструментом

Загальнi вимоги щодо безпеки при роботi з абразивним iнструментом

Загальнi вимоги щодо безпеки при роботi з абразивним iнструментом призначений для обробки металевих, синтетичних (пластик) i мiнеральних матерiалiв (камiнь, гранiт, мармур i т.п.).

При роботi зi шлiфувальним iнструментом дотримуйтесь велику обережнiсть i акуратнiсть. Якщо у вас довге волосся, скрiпiть їх ззаду гумкою або шпилькою.

До розкрiплення або замiни шлiфувального круга вiд'єднайте верстат вiд системи електропостачання.

Не знiмайте захиснi пристосування, що знаходяться на стiнках, стежте, щоб вони завжди знаходилися в належному станi.

Пiсля вiдключення верстата переконайтеся, що вiн повнiстю зупинився, перш нiж залишите його без нагляду.

Перед тим, як користуватися шлiфувальним iнструментом огляньте його на предмет наявностi пошкоджень.

Зберiгайте шлiфувальний iнструмент так, щоб на нього не могла потрапити волога i були виключенi великi коливання температури i механiчнi пошкодження.

Абразиви на пiдкладках не можна зберiгати при температурi понад 18-22 ° C i вiдноснiй вологостi повiтря понад 45-65%.

Не можна використовувати шлiфувальний iнструмент пiсля закiнчення термiну придатностi. Пластмасовi та пов'язанi шелаком продукти зберiгаються не бiльше 3 рокiв;

шлiфувальнi круги з гумовою зв'язкою зберiгаються 5 рокiв; а шлiфувальнi круги, пов'язанi керамiкою - не бiльше 10 рокiв.
26-12-2018, 00:33
797 просмотров
[/group]