Механiзований iнструмент

Механiзований iнструмент

Механiзованi ручнi iнструменти широко використовуються в будiвельному виробництвi. Вони застосовуються для механiзацiї теслярських, столярних, паркетних, малярних, штукатурних, санiтарно-технiчних та iнших робiт, для обробки громiздких i важких деталей, при монтажi металоконструкцiй, для бурiння в мiцних грунтах, для обробки каменю i т. П.

Застосування механiзованого iнструменту в порiвняннi з роботою вручну в 6-10 разiв пiдвищує продуктивнiсть працi. Виключно велика ефективнiсть його впровадження. Зазвичай за рiк витрати на його придбання окупаються п'ять разiв.

На сьогоднiшнiй день ринок пропонує механiзований iнструмент рiзного призначення у великiй кiлькостi. Конструкцiя i експлуатацiйнi показники iнструменту безперервно покращуються, пiдвищується його надiйнiсть i довговiчнiсть, збiльшується потужнiсть при менших габаритах i вазi, знижується рiвень вiбрацiї i шуму. В будiвельне виробництво безперервно впроваджуються новi бiльш досконалi i високоефективнi механiзованi iнструменти.

За родом застосовуваної енергiї механiзованi iнструменти подiляються на електрифiкованi, пневматичнi та iнструменти з двигунами внутрiшнього згоряння.

Електрифiкований i пневматичний iнструменти за своїми експлуатацiйними показниками - вазi, габаритам, зручностi i надiйностi є приблизно рiвноцiнними. Однак для робiт, пов'язаних з використанням iнструменту ударної дiї (молотки, трамбiвки, бетоноломи та iн.), Перевагу вiддавали пневматичним.

Промисловiсть випускає зразки електричного ударного iнструменту, якi володiють достатньою надiйнiстю i довговiчнiстю, а за своїми експлуатацiйними показниками майже рiвноцiннi пневматичним.

Інструменти з двигунами внутрiшнього згоряння складнi у виконаннi й вiдносно дорогi i тому рiдко застосовуються в будiвництвi. Цiнним якiстю цих iнструментiв є автономнiсть дiї, що дозволяє використовувати їх в таких умовах, в яких електричний або пневматичний iнструмент застосувати важко, наприклад шпалобойка для колiйних робiт.
18-08-2017, 06:24
258 просмотров
[/group]