» » Система фасадної iзоляцiї Bau Gut »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Система фасадної iзоляцiї Bau Gut »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Система фасадної iзоляцiї Bau Gut »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Система фасадної iзоляцiї Bau Gut

У сучасному будiвництвi при утепленнi будинкiв i споруд застосовуються рiзнi види систем фасадного утеплення, одними iз завдань є рiшення, спрямованi на скорочення теплових втрат, скорочення споживання енергетичних ресурсiв.

Вiд професiйного пристрою системи фасадного утеплення залежить її довговiчнiсть i надiйнiсть i тому проблема вибору системи актуальна для кожного будiвельного об'єкта. Якiсне, довговiчне i, головне, комплексне рiшення пропонує система фасадного утеплення вiд ТМ Ваи Gut.Технологiчнi особливостi
Конструкцiю системи фасадного утеплення з зовнiшнiм оздобленням штука-турками, шпаклiвками також називають «мокрим фасадом». Утеплення фасадiв мокрим способом один з найпопулярнiших методiв утеплення в будiвництвi - його застосовують як у приватному, так i у висотному будiвництвi, при будiвництвi нових та реконструкцiї старих будiвель.

Пристрiй мокрих фасадiв увазi створення багатошарової конструкцiї, в якiй кожен елемент виконує свої особливi функцiї. Послiдовнiсть робiт при цьому наступна: на зовнiшню стiну наноситься клейова сумiш, закрiплюється утеплювач (ППС, MB i т.д.).

Пiсля схоплювання клею утеплювач механiчно фiксується за допомогою дюбелiв, потiм наноситься армуючий шар з стеклосеткой на який, пiсля його висихання, наноситься декоративний штукатурний або облицювальний шар (у разi мiнеральної штукатурки ще й фарба).

Спосiб досить простий i має бiльше переваг, нiж недолiкiв.

Переваги:

 • хороший рiвень теплоiзоляцiї; унiверсальнiсть (монтується майже на будь-яку стiну);
 • вiдносно низька вартiсть робiт i матерiалiв;
 • безлiч варiантiв декорування;
 • довговiчнiсть до 25 рокiв;
 • не потрiбна висока квалiфiкацiя виконавця.

Недолiки:

 • низька механiчна стiйкiсть, яка не нормується законодавчо:
 • обмеженiсть робiт погодними умовами.

Важливо знати: система фасадної iзоляцiї вiд ТМ Ваи Gut це:

 • екологiчна безпека;
 • стiйкiсть до горiння i бiологiчного розкладання;
 • мiнiмальне вологовбирання;
 • низька паропроникнiсть;
 • високий ступiнь теплозбереження;
 • оптимальна товщина матерiалу.
5-01-2019, 13:28
157 просмотров
[/group]