» » Ремонт цегляних стiн »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Ремонт цегляних стiн »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Ремонт цегляних стiн »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Ремонт цегляних стiн

Цегла - один з найпопулярнiших матерiалiв для будiвництва. Стiни будинкiв, виконанi з цегли надiйнi, але i вони не вiчнi. І сам цегла, i скрiплює блоки розчин схильнi до рiзних пошкоджень i часто потребують ремонту.

З плином часу будiвельний розчин, що скрiплює цеглини, неминуче розвалюється. Причини цього явища можуть бути рiзними: вплив вологи i температури, сильний вiтер, мороз. Цегляна стiна при цьому втрачає зовнiшню привабливiсть i стає бiльш крихкою. Ця проблема легко усувається звичайною закладенням швiв на пошкоджених дiлянках стiни. Спочатку скришити розчин видаляється електродрилем або iншими iнструментами, оснащеними насадкою для вибiрки пазiв.

З прочищених швiв жорсткою щiткою вимiтається пил i крихта, порожнечi ретельно змочуються водою. Потiм виготовляється новий розчин, бажано густий i в'язкий. Подiбний розчин слiд використати протягом години, а для бiльшої в'язкостi можна додати в нього клей ПВА.

Розчин закладається мiж цеглинами будiвельним кельмою. Закладення починається з вертикальних швiв, тiльки пiсля їх обробки переходять до горизонтальних порожнечам. Пiсля розчин загладжується, всi надлишки зрiзаються, шви оформляються за прикладом iншiй частинi цегляної стiни. Перед проведенням подiбних ремонтних робiт слiд приготувати пробний розчин i обробити їм кiлька швiв. Це пов'язано з тим, що пiсля висихання колiр нового розчину може вiдрiзнятися вiд початкового. Уникнути проблеми допоможуть спецiальнi барвники для будiвельних розчинiв.

Зигзагоподiбна поверхнева трiщина на цеглянiй стiнi по швах - теж легко усунути неприємнiсть. Цегляна стiна в такому випадку не втрачає своєї мiцностi i надiйностi, а вирiшити проблему можна такий же закладенням швiв. У випадку, якщо трiщина йде по самому верху стiни, пошкоджену дiлянку краще розiбрати i заново скласти.

Особливу серйознiсть являє собою трiщина в самому цеглi. Такi трiщини найчастiше йдуть вертикально i виникають при осiданнi фундаменту будинку або сильному ударi. Вони можуть з'явиться i при використаннi занадто рiдкого будiвельного розчину. Стiна може бути пошкоджена i при випинання фундаменту. Якщо трiщина на стiнi призвела до її нахилу або нестiйкостi єдиний вихiд з положення - знесення дiлянки та її нова укладка. Ремонт при цьому не слiд вiдкладати на потiм - це може привести до серйозних наслiдкiв i великих матерiальних втрат. Уздовж стiни, що представляє загрозу обвалення, обов'язково встановлюється огородження у виглядi натягнутої мотузки.

Якщо цегляна за наявностi серйозної трiщини продовжує зберiгати надiйнiсть, слiд проконтролювати розширення цiєї трiщини. Для подiбного контролю поперек трiщини приклеюється тонка скляна смужка. Якщо через кiлька днiв смужка лопається - трешiна розширюється. Таку цегляну стiну необхiдно розiбрати. Закладення значною трiщини можлива лише при її незмiнному станi.

Бувають випадки, коли окремi цеглини виявляються менш мiцними, нiж iншi. У такiй цегла легко проникає волога, вiн руйнується i вiдколюється. Вiдколотий цегла, безсумнiвно, псує весь вигляд стiни, крiм того, пошкоджений вологою дiлянка буде i далi руйнуватися. Термiновий ремонт виправить ситуацiю. Слюсарними iнструментами вибирається навколишнiй цегла бетонний розчин, пiсля чого цегла витягується, а отвiр ретельно змочується i закладається новою цеглою. При цьому використовують розчин з великим вмiстом цементу.

5-10-2018, 01:13
146 просмотров
[/group]