» » Установка планки внизу стiни »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Установка планки внизу стiни »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Установка планки внизу стiни »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Установка планки внизу стiни

Установка обробки оригiнального дизайну - прекрасний спосiб виразити свою iндивiдуальнiсть. Тут представлений нескладний за своїм дизайном варiант обробки. Вiн складається з 3 частин: плоскої дошки, верхнього молдинга, який встановлюється вгорi цiєї дошки, i нижнього молдинга шириною 1,9 см. Розмiри цих складових можна змiнити. Перевага такого пiдходу в тому, що в кутах частини стикуються один з одним без перекривання швiв.





Інструменти i матерiали

  • Молоток
  • Набiр для забивання цвяхiв
  • Верстат для рiзання пiд кутом
  • Ручна Лучкова пила
  • Нижнiй молдинг
  • Фiнiшнi цвяхи
  • Клей
  • Клини

1. Щоб встановити таку обробку, необхiдно вирiзати плоскi дошки потрiбного розмiру i перевiрити, чи пiдходять вони. Якщо дошки не лягають на пiдлогу рiвно, пiдставте пiд них клини i вирiвняйте їх горизонтально, а потiм по позначцi (див. «Корисна порада» про те, як її робити) подровняйте нижню частину. На малюнку показанi клини, вставленi пiд дошки для вирiвнювання.

2. Прибийте дошки до стiни, а потiм вирiжте i прибийте верхнi молдинги. Внутрiшнi кути обробляються так: один молдинг робиться повної довжини, т. Е. До самої стiни, а другий край вирiзують за формою першого.

3. На зовнiшнiх кутах в мiсцях з'єднання дощок i верхнiх i нижнiх молдингiв робляться скоси. При цьому немає необхiдностi в перекритих швах.

4. У разi якщо нижнiй молдинг доходить тiльки до деталi для крiплення плiнтуса, яка знаходиться нижче рiвня лиштви, то, утримуючи молдинг, вiдзначте, наскiльки молдинг виступає з-за цiєї деталi.

5. На кiнцi молдинга зробiть зовнiшнiй скiс так, щоб разметочная лiнiя була ледве видно, а потiм прибийте молдинг до дошки. Не прибивають його до пiдлоги, так як стать може з часом розсохтися через коливання вiд ходьби.

Корисна порада: Розмiтка плоскою дошки плiнтуса

Якщо пiдлога нерiвна, дошку потрiбно вирiвняти так, щоб скрадалися всi нерiвностi пiдлоги. Спочатку виставте дошку на клинах за рiвнем, а потiм за допомогою циркуля з олiвцем прокреслите на дошцi лiнiю, по якiй потрiбно вирiвнювати дошку.

23-02-2018, 09:42
155 просмотров
[/group]