» » Як вiдремонтувати стiни? »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Як вiдремонтувати стiни? »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Як вiдремонтувати стiни? »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Як вiдремонтувати стiни?

Поверхня стiн на максимальному рiвнi обумовлює обробку будинку або квартири. Площа стiн перевищує площi пiдлоги i стелi в два рази. Власне, i пiдготовка поверхнi стiн до ремонту i обробцi буде бiльше рази в два. Визначення «пiдготовка поверхнi стiн» передбачає цiлий комплекс рiзноманiтних робiт по змiцненню покриття поверхнi стiн.

Перша i найбiльш потрiбна операцiя при пiдготовцi поверхнi стiн - виявлення вад самої стiни i її покриття.

До цих пiр широко застосовується старий спосiб виявлення самих рiзних дефектiв стiн, якщо вони не помiтнi вiзуально, - це активне простукування тупим предметом послiдовно всiй поверхнi стiни.

Коли слабкi мiсця виявленi, стiни добре очищають i починають роботи з вирiвнювання поверхнi стiн. На сьогоднiшнiй день вибiр матерiалiв для вирiвнювання поверхнi стiн величезний, i можна пiдiбрати шпаклювальнi i штукатурнi сумiшi вiдповiдно до особливостей вирiвнюється стiни.

Поверхня стiни стане рiвною i гладкою, якщо пiдстава, на яке наноситься покриття, мiцне i плоске. Однi стiни досить мiцнi для свiжого покриття з гiпсокартону або пазогребневих панелей, iншi зажадають грунтовної пiдготовки та лiквiдацiї нерiвностей або iнших пошкоджень поверхнi. Щоб оцiнити стан поверхнi стiн, можна використовувати довгий бульбашковий рiвень (ватерпас) - в декiлькох точках обстежте вертикальнiсть стiни. Далi за допомогою правила або прямої довгої планки перевiрте щiлини мiж рейкою i, стiною, проводячи нею по поверхнi. Якщо при обстеженнi значних нерiвностей не виявлено, пiсля необхiдних приготувань можна наносити нове покриття на старе.

Поверхня стiн з невеликими пошкодженнями або недолiками можна вирiвняти за допомогою суцiльної замiни пошкодженої штукатурки або тiльки пошкоджених дiлянок. Якщо поверхня сильно пошкоджена, краще змонтувати на стiну або стелю гратчастий каркас з профiлiв, брусiв або рейок, виставлених за рiвнем, щоб пiдстава була не тiльки прямим, але i вертикальним.

При нерiвностях, створених присутнiстю труб та iнших споруд, якi потрiбно сховати, можна встановити перед справжньою стiною неправдиву стiну або короб. Каркас подiбної стiни потрiбно попередньо зiбрати, а вже потiм встановлювати в необхiдне мiсце.

Слiд завжди пам'ятати, що пiдготовка поверхнi стiн - вельми важливий етап i вимагає серйозного ставлення.

21-09-2018, 00:41
372 просмотров
[/group]