Обробка гiпсокартонних панелей

Обробка гiпсокартонних панелей

Не рiдко буває обов'язковим розрiзати гiпсокартонну панель на шматочки необхiдних розмiрiв, що проробляють руками або на круглопильних верстатах. Лист кладуть на рiвну площу i пiсля чого використовуючи невеликий спецрезак, надрiзають картон i звичайно ж елемент гiпсового сердечника. Згодом, надрiзану панель надламують на розi верстата або столу, по закiнченню чого картон iз зворотного частини прорiзають спецрезаком. Обробку кромки «в чисту» виробляють обдирнi рубанком. Необхiдно враховувати, про те, що невеликий рiзаком вiдрiзають смужки до 120мiллiметров, а найбiльшим до 360мiллiметров.

Розкрий гiпсокартонних плит на круглопилковому верстатi виконується аналогiчно ДСП або фанери. Диск пилки зобов'язаний знаходитися вище листа на 3-4мiллiметров. Один працiвник подає гiпсокартонну панель на диск пилки, i пiсля чого iнший придавлює панель до лiнiйки. Потiм того, як половина плити розпиляна, один працiвник пiдтримує розпилянi елементи, не пiднiмаючи їх вiд столу пили i звичайно ж не притягує їх на себе, для цього другий, пiдiйшовши до завершення розпилу, подає панель на диск, притискаючи деревним бруском
15-11-2018, 19:14
516 просмотров
[/group]