Облицювання стiн керамiчними плитками

Облицювання стiн керамiчними плитками

Облицювання стiн керамiчними плитками. Роботи з облицювання поверхонь плиткою починають пiсля прокладки прихованої i вiдкритої електропроводки, установки дверних i вiконних коробок, штукатурення стель i верхньої частини стiн, складання i встановлення стоякiв санiтарно-технiчних трубопроводiв i пристроїв. Перед початком робiт з облицювання поверхнi, потрiбно перевiрити поверхню на мiцнiсть. Облицьовувати стiни можна як до настилання пiдлог, так i пiсля. Якщо роботи з облицювання розпочатi ранiше настiлки полови, то пiд перший ряд плиток необхiдно укласти дерев'яну строганую дошку або брусок, верх якого повинен знаходитися на позначцi майбутньої пiдлоги. При установцi необхiдно пам'ятати, що товщина шару цементного розчину мiж плиткою i облицьовуваної поверхнею повинна бути не менше 7 i не бiльше 15 мм. При установцi плиток на її тильну сторону наносять таку кiлькiсть розчину, щоб при установцi плити на мiсце було заповнене розчином простiр пiд всiєю площею плитки. Зайвий розчин пiдрiзають кельмою i укладають на тильну сторону наступної плитки або скидають у вiдро з розчином.
Облицювання стiн керамiчними плитками

Товщина швiв мiж глазурованими плитками, що укладаються в перев'язку, повинна бути не бiльше 0,3-0,5 мм. Перед облицюванням стiн плитками схилом перевiряють їх вертикальнiсть i кожну сторону по довжинi розмiчають на кiлькiсть плиток в ряду. Потiм по рейцi порядовке або за правилом (з нанесенням на ньому розмiрами рядiв плиток по висотi облицювання) на цементному розчинi встановлюють маяковi плитки (марки). На облицьовуваної стiнi довжиною бiльше 3 м обов'язково встановлюють промiжнi маяковi ряди плиток. Найбiльша вiдстань мiж маяковими рядами не повинно перевищувати 2-3 м. Промiжнi маяковi ряди плиток встановлюють тiльки пiсля того, як буде натягнутий шнурок вiд кутових маякових рядiв, що забезпечить виконання облицювання плитками в горизонтальнiй площинi стiни без опуклостей i западин. Пiсля встановлення маячних плиток в кутах забивають металевi штирi товщиною 4-5 мм або цвяхи i натягують по висотi першого ряду мiцний тонкий шнурок так, щоб не було його провисання, i приступають до укладання першого ряду плиток на цементному розчинi. Встановлюють плитки так, щоб верх кромки кожної плитки був суворо врiвень з лiнiєю шнурка. Тильну сторону кожної плитки перед облицюванням протирають вологою ганчiркою для пiдвищення мiцностi зчеплення плиток з розчином i промазують пензлем, змоченою в цементному молоцi. Облицьовану поверхню протирають змоченою у водi ганчiркою для видалення слiдiв розчину i забруднення. Потiм заповнюють шви гiпсовим розчином або сухим гiпсом, а поверхня остаточно протирають ганчiркою. При закладеннi швiв цементним розчином шви облицьованої поверхнi шлiфують карборундовим бруском, заповнюють розчином, а зайвий розчин з поверхнi плиток видаляють. Керамiчнi плитки, прикрiпленi за допомогою цементно-пiщаного розчину, iнодi вiдшаровуються пiд впливом струсiв, температурних умов та iнших причин. Тому останнiм часом замiсть цементно-пiщаного раcтвоpa крiплення плиток виконують на Глiнобiтумная, казеiнатних та iнших мастиках. Глино-бiтумна мастика дозволяє облицьовувати керамiчними плитками оштукатуренi поверхнi (по маяках), а також перегородки з гiпсолiтових плит.

Облицювання стiн керамiчними плитками

Для штукатурки застосовують як цементнi, так i змiшанi розчини. Поверхня, що пiдлягає облицюванню, ґрунтують мастикою, розведеної водою, потiм плитку з нанесеним на неї за допомогою кистi шаром мастики товщиною 1-3 мм щiльно накладають на поверхню стiни, притираючи її до поґрунтованої поверхнi. Облицювання стiн плитками на казеiнатних мастиках проводиться тiльки на абсолютно сухих поверхнях штукатурки виконаної по маяках. Очистивши поверхню штукатурки i плитки вiд пилу або бруду, металевим шпателем наносять шар мастики товщиною приблизно 1 мм на стiну i плитку, а потiм плитку щiльно притирають до поверхнi стiни. Притирання робиться, щоб уникнути повiтряних бульбашок. Шви залишають завтовшки 3 мм, розшивку Гiпсомеловая мастикою роблять не ранiше 10 днiв пiсля укладання плиток для кращого висихання мастики. Для крiплення полiстирольних плиток можна застосовувати канiфольну та iншi мастики. На поверхню стiни, рiвну площi 5-6 плиток, а також на 5-6 плиток наносять пензлем шар мастики товщиною 0,5 мм i витримують їх 5 хвилин, пiсля чого наклеюють на поверхню. Пiсля закiнчення 2-х годин пiсля закiнчення робiт облицьовану поверхню миють теплою водою i витирають ганчiркою насухо. Вологiсть облицьовується повинна бути не бiльше 8%. Мастики легко спалахують i при роботi з ними слiд дотримуватися особливих застережних заходiв.
27-12-2018, 02:34
182 просмотров
[/group]