» » Увага до мансардних вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Увага до мансардних вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Увага до мансардних вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Увага до мансардних вiкон

- невiд'ємний елемент сучасного iнтер'єру пiд дахом. Вони забезпечують хороше освiтлення, можливiсть провiтрювання i в той же час гарантують безпеку використання i економiю теплової енергiї.

При монтажi мансардного вiкна необхiдно врахувати такi параметри, як: тип покрiвельного матерiалу - вiкна монтують в наборi з гiдроiзоляцiйними окладами, якi пiдбирають до певної покрiвлi (плоскої, профiльної або iн.); кут нахилу даху -вiн повинен становити 15-90 ° для вiкон з центральною вiссю повороту стулки i 15-55 ° для вiкон з комбiнованою системою вiдкривання.


При цьому в асортиментi гiдроiзоляцiйних окладiв є модель для збiльшення кута нахилу вiкна, що дозволяє монтувати його в покрiвлi з кутом нахилу менше 15 °; висоту установки - мансарднi вiкна бажано монтувати так, щоб нижнiй край був на висотi не менше 120 см вiд пiдлоги для вiкон з центральною вiссю повороту стулки i не менше 110 см для вiкон з пiднятою вiссю повороту i комбiнованою системою вiдкривання.

Дотримання вищезазначених умов гарантує якiсть, герметичнiсть i довговiчнiсть вiконної системи.

8-10-2018, 23:22
196 просмотров
[/group]