» » Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Оздоблення вiкон Встановлювати обробку для вiкон нескладно, але це вимагає часу, тому що обробка складається з великої кiлькостi частин. Навiть для самої звичайної обробки потрiбно встановити сiм частин: пiдвiконна дошка, пiдвiконна дошка на стiнi, двi розетки, два бокових косяка i один верхнiй. Якщо бiчнi одвiрки не дiстають до стiни, то вам доведеться додати ще 3 штуки. Таким чином, кiлькiсть дощок виростає до 10. Тому не поспiшайте - i отримаєте хороший результат.

Інструменти i матерiали для роботи

  • Основнi теслярськi iнструменти
  • Фрезерна ручна машина
  • Верстат для рiзання пiд кутом
  • Настiльна пила
  • Пневматичний молоток i цвяхи (не обов'язково)
  • Фiнiшнi цвяхи
  • Клей для деревини
  • Матерiал для пiдвiконня
  • Матерiал для косякiв i обробки пiд пiдвiконням
  • Бруси з розетками

Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Якщо необхiдно встановити додатковi косяки, то прибивати їх потрiбно до верхнiх косякiв i по бiчних сторонах вiкна. До кожного косяка прибийте свiй лиштва, вiдзначте розмiри наличникiв на стiнi. Пiсля цього через 1,9 см зробiть ще позначку, вона покаже, куди буде доходити дошка пiдвiконня.
Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Вiдрiжте дошку пiдвiконня потрiбної довжини, прикладiть її до вiкна i вiдзначте, де розташовуються внутрiшнi краю бiчних косякiв вiкна. За допомогою косинця i заточеного олiвця на обох кiнцях дошки пiдвiконня зробiть позначки розташування i глибини вирiзiв, якi необхiдно зробити, перш нiж приставити її на мiсце.
Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Вiдзначте глибину вирiзiв за допомогою косинця i олiвця. Встановiть глибину вирiзу на косинцi i, провiвши олiвцем уздовж дошки, прокреслите лiнiю.


Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Щоб визначити пiдсумкову довжину дошки пiдвiконня, покладiть на неї частину обробки так, щоб її задня сторона розташовувалася на лiнiї паза, i зробiть ще одну позначку через 1,9 см. Розпиляєте дошку пiдвiконня уздовж другої позначки за допомогою вiдрiзного верстата або циркулярної пилки з направляючою розпилу .
Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Зробiть прорiз по лiнiях за допомогою ручної пилки або ножiвки. Пилите повiльно, щоб розпил вийшов гладким i рiвним.


Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Перш нiж встановлювати дошку, приставте її на мiсце i подивiться, якi змiни необхiдно внести. Наприклад, зробити вирiз для обмежувача вiконних стулок.


Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Інодi уздовж краю дошки пiдвiконня необхiдно вирiзати вiконний притвор. Зробити це можна за допомогою вiдрiзного або шлiфувального верстата.


Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Пiсля внесення всiх необхiдних змiн подгоните дошку пiдвiконня за допомогою шлiфувального верстата. Зазор мiж пiдвiконням i рамою вiкна повинен бути не бiльше 0,7 мм, т. Е. Як картонна обкладинка звичайного блокнота.

Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Зовнiшнi i бiчнi сторони дошки пiдвiконня обробляють шлiфувальним верстатом. Для цього зазвичай використовують насадку для заокруглення крайок, як видно на малюнку.


Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Пiдвiконня прибивають 60-мiлiметровими цвяхами. Перш нiж прибивати, покладiть на пiдвiконня рiвень i перевiрте, плоский чи вiн i горизонтально чи розташований. При необхiдностi вбийте пiд пiдвiконня кедровi клини.

Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Пiсля того як ви вирiвняли i прибили пiдвiконня, просвердлите отвори в його виступах по сторонах вiкна i прибийте його до стiни 60 i 75-мiлiметровими цвяхами.


Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Поставте дошку для бiчного лиштви на пiдвiконня бiля косяка. Зробiть на нiй позначку врiвень з нижньою стороною верхнього косяка. За позначцi дошку розпиляєте i прибийте лиштва.


Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Помiстiть розетку вгорi лиштви так, щоб вона виступала з обох його сторiн. Її внутрiшнiй кут не повинен виступати за кут мiж верхнiм i бiчним косяком.


Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Прибийте бiчнi лиштви та розетки, вимiряйте вiдстань мiж розетками i вирiжте верхнiй наличник потрiбної довжини. Прибийте його до верхнього брусу вiконної рами i до каркаса стiни.


Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Вирiжте пiдвiконну дошку потрiбної довжини, зробiть з кожної сторони зворотнi скоси. Потiм вирiжте невеликi вигини зi скосами для обох кiнцiв пiдвiконня i приклейте їх на мiсце, прикрiпiть клейкою стрiчкою i залиште до висихання.

Оздоблення вiкон »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Притиснiть дошку, встановлену пiд пiдвiконням, i перевiрте, чи пiдходить вона за розмiром i формою. Якщо ви побачите угнутiсть посерединi, вирiвняйте її рубанком. Пiсля цього дошку можна прибивати. Використовуйте для цього пневматичний пiстолет i фiнiшнi цвяхи.

12-07-2017, 13:21
135 просмотров
[/group]