» » Як правильно вибрати ПВХ-вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Як правильно вибрати ПВХ-вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Як правильно вибрати ПВХ-вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Як правильно вибрати ПВХ-о

Роблячи вибiр на користь металопластикових вiкон, слiд розiбратися в їх переваги та недолiки, а також у технiчних характеристиках та особливостях експлуатацiї.

Коли мiняють старi вiкна на новi або остекляют споруджуваний будинок, в 70-85% випадкiв зупиняють вибiр саме на металопластикових вiкнах. І справа не тiльки в їх порiвняльнiй дешевизнi: союз пластика i металу у вiконнiй рамi задовольняє всiм необхiдним прочностним i теплоiзоляцiйним вимогам.
Симбiоз матерiалiв
Власне пластикових вiкон, тобто виготовлених виключно з ПВХ, не буває - їх обов'язково змiцнюють зсередини металевим каркасом. Без такого «кiстяка» ПВХ-профiль не буде тримати форму, тим бiльше протягом десяткiв рокiв: пориви вiтру i перепади температури швидко його деформують. Тому через центральну i, як правило, найоб'ємнiший камеру пластикового профiлю, роздiленого всерединi перегородками, пропускають еше один армуючий профiль з листової оцинкованої сталi, що має П-образний перетин. Таке поєднання дозволяє використовувати найкращi якостi обох матерiалiв - пластичнiсть ПВХ i мiцнiсть сталi.


Анатомiя профiлю
Порожнiй пластиковий профiль, будь то вiконна стулка або рама, таїть у собi небагато - фактично тiльки вже згаданий армирующий металевий профiль, що проходить через одну з камер. Але от кiлькiсть таких камер усерединi профiлю i є його головна таємниця. Чим їх бiльше i чим товщi стiнки перегородок мiж ними, тим краще тепло- i звукоiзоляцiйнi властивостi профiлю. Основний показник теплоiзоляцiйних властивостей вiконного профiлю - опiр теплопередачi, яке вимiрюють у ватах на квадратний метр. Як правило, у трикамерних моделей цей показник дорiвнює 0,5-0,7 м2 • ° С / Вт, у чотирьохкамерних - 0,7-0,76 м2 • ° С / Вт, у п'ятикамерних - 0,8-0,9 м2 • ° С / Вт.

На теплоiзоляцiйнi властивостi металопластикового вiкна впливає не тiльки i не стiльки кiлькiсть камер в його профiлях. Адже як би не була поцяткована перегородками порожнину профiлю, його здатнiсть зберiгати тепло в чому залежить вiд конструктивної ширини (професiонали використовують в цьому значеннi i термiн «глибина»). Наприклад, бiльшiсть популярних моделей профiлiв мають ширину 60-70 мм, однак з бiльш шiрокie, 120-мiлiметровi профiлi зберiгають тепло краще.


Гiдностi й недолiки
Яку б вiконну систему нi винайшли, її завжди будуть порiвнювати з вiдправною точкою - дерев'яними вiкнами. У випадку з металопластиковими вiкнами таке порiвняння дозволяє виявити як переваги, так i деякий, втiм преодолимое, недосконалiсть.

Одне з основних достоїнств металопластикового профiлю - те, що по теплозахисних властивостях вiн поступається деревинi незначно, зате набагато легше неї. Як i дерев'янi, сучаснi вiкна з ПВХ-профiлю стiйкi до впливу опадiв, агресивного середовища, ультрафiолетовим променям, не коробляться i не трiскаються. Вони простi у доглядi i не вимагають додаткових захисних просочень i покриттiв, як деревина, - достатньо час вiд часу мити їх розчином прального порошку або мила. Гарне пластикове вiкно служить 30-40 рокiв, що порiвнянно з термiном служби якiсних дерев'яних вiкон - 50 рокiв. Крiм того, ПВХ витримує високi температури, а також являє собою трудновоспламеняюшiйся i самогаситься матерiал.

Недолiки металопластикових вiкон пов'язанi не стiльки з особливостями матерiалу, скiльки з недбалiстю при їх виробництвi: неправильним вибором сировини, недотриманням технологiї та порушенням правил монтажу. З часом це може призвести до змiни вiдтiнку пластика або провисання стулок. Як правило, у продукцiї великих компанiй, що пiклуються про свою репутацiю, таких вад немає.


Вентиляцiя
Важлива особливiсть металопластикового вiкна в порiвняннi з дерев'яним, яку деякi трактують як недолiк, - вiдсутнiсть природного вентиляцiї. Однак звинувачувати ПВХ-вiкна у вентиляцiйнiй неспроможностi не зовсiм коректно. Адже сучасне будiвництво передбачає використання в нових будiвлях систем примусової вентиляцiї - з кондицiонуванням або без нього, з використанням тепла виходить вiдпрацьованого повiтря або без такого. Просто всi звикли до того, що дерев'янi вiкна старого зразка забезпечували потужний повiтрообмiн в примiщеннях в будь-який час року, незважаючи на посилене утеплення вiконних конструкцiй. практично позбавленi вiд функцiї вентилювання, тому сприймати їх герметичнiсть як недолiк не варто Адже провiтрювання - це «робота» вентиляцiйних систем, причому iнодi частково вбудованих в тi ж металопластиковi вiкна.

Але це в сучасних будiвлях, а в старих? Тут висока герметичнiсть нових вiкон може призвести до нестачi свiжого повiтря, значного збiльшення вологостi i, як наслiдок, до вiдсирiванню стiн i меблiв. Тому, замiнюючи старi вiкна новими, металлопластiковимн. необхiдно вiдразу вирiшити питання провiтрювання. Частково в цьому може допомогти спецiальна фурнiтура з функцiєю «зимового» провiтрювання: при установцi ручки в певне положення стулка вiдкривається на 2-10 мм, причому зовнi вiкно виглядає закритим. Крiм цього iснують рiзнi пристрої, що регулюють надходження повiтря в будинок, але запобiгають протяги i частково зберiгають тепло- i звукоiзоляцiйнi властивостi вiконного блоку. Повiтря, що проходить по їх каналах, втрачає швидкiсть, чого не вiдбувається при вiдкинутою стулцi.

Бiльш складнi моделi вiконних профiлiв оснащують системами додаткової вентиляцiї, якi встановлюють на верхню чи нижню частину профiлю. В них передбачений клапан, який автоматично закривається при сильному вiтрi, а iнодi є також фiльтри для очищення повiтря. Наявнiсть подiбної системи збiльшує вартiсть вiкна на 40-50 у.о. Бiльш продуктивнi клапани, вмонтованi у верхню частину вiконної стулки, забезпечують приплив повiтря вiд 25 до 40 м / ч, однак через такого розташування зменшують свiтловий отвiр.

Системи, робота яких заснована на використаннi рiзницi зовнiшнього та внутрiшнього тиску, не вiдрiзняються високою продуктивнiстю, адже перепад тиску, необхiдний для їх ефективного функцiонування, виникає тiльки у вiтряну погоду i в зимовий час. Бiльш досконалий тип вентиляцiйних пристроїв благоларя датчику вологостi реагує на вiдповiднi змiни в примiщеннi. Наприклад, при пiдвищенiй вологостi (70%) вiн забезпечує необхiдний приплив свiжого повiтря - вiд 35 до 50 м / ч. Коштує такий прилад 50-80 у.о.

Всi перерахованi пристосування все-таки належать до додаткової вентиляцiї i не замiнюють основний. Крiм них в провiтрюваннi можуть допомогти вентиляцiйнi планки i штапики.


Вiкно як вiкно
Якщо «нутрощi» ПВХ-вiкна вельми своєрiднi, то основна конструкцiя вiдповiдає звичнiй. Мова йде про рамi i глухих або вiдкриваються стулках. Передбаченi також кватирки. Як i в дерев'яних вiкнах, мiж стулками можуть перебувати iмпости. Цi опори не тiльки додатково змiцнюють конструкцiю вiкна, але i дозволяють вiдкривати праву i лiву стулки незалежно один вiд одного. Що неможливо в штульпових вiкнах, де стулки спираються один на одного без iмпоста. Пропонуються вiсiм схем руху стулок: їх повороти навколо рiзних осей i в рiзнi боки, а також ковзання. Однак найбiльш затребуваними залишаються вiкна з поворотно-вiдкидним вiдкриванням, тобто тi, якi вiдкриваються злiва направо або справа налiво i на верхнє провiтрювання пiд невеликим кутом.


Вiконне утеплення
Кiлькiсть камер i конструктивна товщина профiлю не матимуть жодного сенсу, якщо щiлини вiконної системи погано закладенi. Мова йде про стиках склопакета i стулки, стулки i рами, рами i вiконного отвору, мiсце з'єднання склопакета зi стулкою виробники, як правило, iзолюють однаково: за допомогою пористої прокладки. При цьому видимi краю стулки «тримають» склопакет за допомогою гумових ущiльнювачiв. Для iзоляцiї щiлини мiж стулкою i рамою в бiльшостi моделей передбаченi системи з двоконтурним ущiльненням: по зовнiшньому i внутрiшньому периметру примикання стулки до рами. При цьому ущiльнювач зовнiшнього контуру чашi всього притиснутий до зовнiшньої поверхнi стулки, проте iнодi вiн буває зрушать ближче до середини перетину профiлю i розташовується або на самiй рамi, або на стулцi вiкна. Таке серединне ущiльнення в двоконтурних системах не слiд плутати з середнiм ущiльненням, яке крiм внутрiшнього i зовнiшнього ущiльнення є в рядi трьохконтурних систем. Середнє ущiльнення набагато покращує звукоiзоляцiю вiкна, забезпечує велику стiйкiсть при сильних поривах вiтру i надiйнiше захищає вiд вологи механiзм фурнiтури. Дуже добре зарекомендували себе ущiльнювачi iз силiконової гуми, а також мiстять капроновий шнур. Ізоляцiя стику рами i вiконного отвору залежить не тiльки вiд майстерностi i педантичностi установникiв, а й вiд кiлькостi та якостi використаної ними монтажної пiни.


Установка
Поганий монтаж може зiпсувати найякiснiше вiкно. Критерiями хорошого монтажу вважаються:

  • iдеальна вертикальнiсть нового вiкна;
  • його рiвномiрний змiцнення в декiлькох вузлових точках;
  • правильна установка вiдливу i пiдвiконня;
  • ретельне закладення щiлин.

Вiкно постiйно вiдчуває тиск: його по кiлька разiв на день вiдкривають i закривають, а також перiодично миють. Тому, якщо вiкно встановлене пiд кутом або закрiплено нерiвномiрно, велика ймовiрнiсть його деформацiї, а значить, руйнування конструкцiї або iстотного скорочення термiну її служби. Нове металопластикове вiкно повинно становити мiцну цiлiсну систему з пiдвiконням i вiдливом. Пiдвiконня повинен бути iдеально горизонтальним, а вiдплив - з достатнiм кутом для вiдведення дощової води, а не горизонтальним i тим бiльше не розташованим до вiкна пiд гострим кутом. Вiд ретельностi закладення периметра залежать тепло- i звукоiзоляцiя вiкна - економiя монтажної пiни недоречна, особливо якщо при виборi профiлю i склопакета замовник робив акцент саме на цi властивостi.

Перерахованi пункти необхiдно проконтролювати, навiть якщо майстрам здасться, що ви занадто нав'язливi. За сплаченi наперед грошi можна i подокучать, вимагаючи вiд монтажникiв показати за допомогою рiвня вертикальнiсть вiкна, довести мiцнiсть крiплення, повну закладення щiлин по периметру, а також коректнiсть установки вiд нiш i пiдвiконня. Якщо вам скажуть, що необхiдно збiльшити отвiр, значить, завмер був зроблений неправильно, а це вина виробника. Отже, можна наполягати на замiнi вiкна без збiльшення отвору. Обов'язково перевiрте роботу фурнiтури, щоб вона не заїдала i не затирала. Вiкно повинне працювати легко, адже всяке заклинювання веде до розхитування конструкцiї.


Вартiсть
На цiну готової вiконної конструкцiї впливає безлiч факторiв, i в першу чергу вiддаленiсть виробника. Тобто iмпортна продукцiя дорожче вiтчизняної, причому чим "далi" iмпорт. тим вище цiна. Наприклад, нiмецький профiль дорожче аналогiчного польського. Важливi також кiлькiсть камер ПВХ-профiлю i склопакета, забарвленiсть, ламiнування, складнiсть фурнiтури, розмiри вiконного отвору, тип вiкна i вид вiдкривання, послуги з установки, а також ряд iнших особливостей.

Найдешевше вiкно - глухе. Стандартне тристулкове вiкно з трикамерного профiлю бiлого кольору з двокамерним склопакетом розмiром 145 х 175 см, у якому двi стулки глухi, а одна вiдкривається в двох площинах, варто 230-260 у.о.

У цiну нового вiкна слiд включити i демонтаж старого, а також витрати на пiдвiконня i вiдливи - приблизно 50-80 у.о. Утеплення i декоративна обробка укосiв не входять до замовлення, виконуються iншими фахiвцями i тягнуть за собою додатковi витрати.

11-12-2017, 07:51
193 просмотров
[/group]