» » Мансарднi вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Мансарднi вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Мансарднi вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Мансарднi вiкна Проектуючи будинок, архiтектурно-планувальнi рiшення пiдпорядковують життєвим потребам що у ньому людей. Але з часом цi потреби можуть змiнитися. Якщо, будуючи замiський будинок, ви свого часу вiдмовилися вiд пристрою на горищi мансарди, при бажаннi все можна змiнити i переробити горищне простiр в житлове примiщення. Зробити це буде нескладно - стiни i дах вже є. Залишилося утеплити їх i додати багато свiтла.

Бiльше свiтла - бiльше комфорту
Всiх примiщеннях пiд дахом (будь то спальня, вiтальня, кабiнет або дитяча) необхiдний денне свiтло, який можуть забезпечити лише мансарднi вiкна. Перебуваючи в похилому положеннi, вони пропускають бiльше свiтла, нiж вертикальнi. До того ж мансарднi вiкна - це природна вентиляцiя, хороша теплоiзоляцiя, пiдвищена мiцнiсть, герметичнiсть i пожежобезпечнiсть, а також можливiсть отримати велику площу освiтлення шляхом групування вертикальних i горизонтальних вiкон за допомогою спецiальних окладiв. Вiкна дають iнтер'єру зовнiшню свободу, що робить його прозорим i повiтряним.

Згiдно з нормативними документами засклена поверхня мансардного вiкна повинна становити не менше 10% вiд плошали пiдлоги, тобто на кожнi 10 м2 площi має припадати 1 м2 склiння. Чим бiльше вiкон, тим бiльше свiтла в примiщеннi, особливо якщо це студiя, дитяча або вiтальня, де площа вiкон може досягати i 20% вiд загальної плошали.

Рiвень освiтленостi залежить вiд висоти установки вiкна: чим вище воно розташоване, тим бiльше свiтла потрапляє всередину. Щоб визначити розмiри i висоту установки вiкна, треба врахувати вiзуальнi та антропометричнi характеристики, якi рекомендують встановлювати вiкно таким чином, щоб низ прорiзу знаходився на вiдстанi 100- 110 см вiд пiдлоги, а верх - на вiдстанi не менше 190-220 см вiд пiдлоги. Тодi й сидить, i стоїть чоловiк зможуть оглядати околицi. Розмiр самого вiкна залежить вiд ухилу даху: чим вiн менший, тим довше вiкно.


З чого складаються мансарднi вiкна
Мансарднi вiкна - це частина покрiвельної конструкцiї, тому їх роблять з мiцних матерiалiв: ПВХ-профiлю, посиленого вкладишами з антикорозiйного металу, або з якiсних хвойних порiд деревини, просочених антисептиком i покритих декiлькома шарами акрилового лаку на воднiй основi. Зовнi дерев'яна рама вiкна захищена металевими накладками з алюмiнiю.

Щоб не створювати зайве навантаження на конструкцiю даху, мансарднi вiкна зазвичай роблять однокамерними, а їх внутрiшнiй простiр заповнюють аргоном. Зовнiшнє скло мансардних вiкон буває рiзним: загартованим, три-комплексний або з двох стекол з розташованої усерединi протиударною плiвкою. На внутрiшнє скло наносять Низькоемiсiйне шар, що вiдображає тепло.

Уникнути освiти на склi конденсату дозволяє не тiльки провiтрювання, а й використання вбудованого в раму вiкна вентиляцiйного клапана з повiтряним фiльтром, який не дає потрапляти в примiщення комахою, снiгу, пилу i цiлорiчно забезпечує приплив свiжого повiтря навiть при закритому вiкнi. Але таким корисним елементом виробники постачають далеко не всi моделi.

Якщо розглядати комплект мансардного вiкна, його можна пошарово роздiлити на наступнi елементи:

  • внутрiшнi укоси - їх використовують для внутрiшньої обробки вiкон;
  • пароiзоляцiйний фартух - призначений для пароiзоляцiї вiконних укосiв;
  • гiдроiзоляцiйний фартух - з'єднує вiкно з подкровепьной гiдроiзоляцiєю;
  • теплоiзоляцiйний контур - забезпечує теплоiзоляцiю периметра вiконної коробки;
  • дренажний жолоб - вiдводить конденсат, що утворюється в подкровел'ном просторi над вiкном;
  • склопакет з рамою i стулкою - забезпечує енергозбереження i освiтлення мансардного примiщення;
  • iзоляцiйний зовнiшнiй оклад - гарантує герметичне з'єднання вiкна та покрiвлi. Його пiдбирають пiд тип покрiвельного матерiалу. Для рельєфного покрiвельного матерiалу вiн матиме одну конструкцiю, а для плоского - iншу.

Мансарднi вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинкуВибiр мiсця установки
Як вбудувати мансардне вiкно в готову покрiвлю? Враховуючи, що кроквяна система - замкнута конструкцiя з рiвномiрно розподiленими навантаженнями, робити це треба продумано i акуратно, оскiльки помилка може призвести до пошкодження покрiвлi, протiкань i значних втрат тепла. Щоб мiнiмiзувати останнi, деякi мансарднi вiкна «утаплiвают» в покрiвлю на 6 см. Перебуваючи в товщi даху, вiкно виявляється охопленим тепловим контуром, що знижує тепловтрати. Але цей спосiб установки прийнятний для дахiв зi значним кутом нахилу. При малих кутах на вiкнi влiтку буде збиратися вода, а взимку снiг, тому користь вiд такої конструкцiї сумнiвна. Для цих випадкiв розробленi вiконнi системи, що дозволяють вбудовувати вiкна, виступаючi над покрiвлею на 12 см.

Мiсце установки вiкна залежить i вiд типу покрiвельного матерiалу: у даху, покритою керамiчною черепицею, вiкно встановлюють над рядом черепицi, а в разi використання профiльованого покрiвельного матерiалу розмiщують на осi з'єднання елементiв покрiвлi.


Технологiя монтажу
Мансарднi вiкна встановлюють в даху з кутом нахилу вiд 15 до 90 °. Вiкно буде нормально функцiонувати при будь-яких погодних умовах, якщо його правильно змонтувати. Щоб полегшити монтаж вiкна, стулку виймають з рами. Для цього треба вiдкрити вiкно на 120 ° i натиснути на кнопку, розташовану на завiсах. Потiм раму розмiщують в даху в спецiально пiдготовленому мiсцi i крiплять до крокв за допомогою чотирьох монтажних куточкiв, якi розташовують в кутах рами. Куточки повиннi спиратися на крокви. Якщо вiкно велике, то куточкiв може бути шiсть. Тодi їх розташовують не тiльки в кутах, а й на бiчних сторонах рами. Для правильної установки вiкна та запобiгання протiкання треба поєднати лiнiю, нанесену на бiчну поверхню рами, з верхнiм краєм обрешiтки. Далi за допомогою рiвня i дерев'яних клинiв горизонтально виставляють нижню кромку вiкна, а нижнi куточки рами крiплять до крокв Потiм у вiконну коробку встановлюють стулку. Залишивши однаковi зазори мiж стулкою i коробкою, перемiщаючи для цього верхню частину рами влiво i вправо, верхнi монтажнi куточки рами крiплять до крокв. Пiсля цього стулку знову виймають з вiконної коробки.

На наступному етапi установки вiкна по всьому його периметру до вiконної рами пiдводять пiвкрила-вельного гiдроiзоляцiю i крiплять її степлером або цвяхами. Цю ж операцiю проробляють з Паробiй-рьером i утеплювачем покрiвельного пирога. Над мансардним вiкном встановлюють дренажний жолоб.

Мансарднi вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Пiсля установки рами вiкна пiдфарбуй-вельного гiдроiзоляцiю виводять назовнi i крiплять до обрешiтки.


Мансарднi вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Герметичне з'єднання вiкна з покрiвлею забезпечує крiплення гiдроiзоляцiї по всьому периметру.


Мансарднi вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Нижню частину зовнiшнього окладу мансардного вiкна крiплять до покрiвлi за допомогою шурупiв.Мансарднi вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку


Пiсля укладання утеплювача зсередини до рами мансардного вiкна пiдводять i крiплять пароiзоляцiю.


Для з'єднання вiкна з покрiвлею використовують систему гiдроiзоляцiйних зовнiшнiх окладiв. Вони складаються з чотирьох частин: двох бiчних, верхньої та нижньої. Нижню частину окладу зовнi притискають до вiкна i крiплять шурупами, а бiчнi сторони заводять пiд накладки на вiконнiй коробцi i крiплять до неї в мiсцi нахлеста. Потiм верхню частину окладу заводять на бiчнi частини i теж закрiплюють, заливаючи мiсця стику герметиком. Герметичного з'єднання вiкна з дахом досягають i завдяки ущiльнювачам, розташованим з бокiв, а також у верхнiй частинi окладу i фартуха, що виводить воду з окладу на покрiвлю.

Пiсля закiнчення монтажних робiт повертають на мiсце стулку мансардного вiкна i переходять до «внутрiшнiх» роботам. Для початку потрiбно пiдвести утеплювач впритул до вiконної коробки i утрамбувати його по контуру. Звести нанiвець утворення мiсткiв холоду допоможе спецiальний оклад, який крiплять до стулки вiкна, а уберегти теплоiзоляцiю вiд проникнення в неї пара з примiщення - пароiзоляцiйний фартух. Поверх нього встановлюють внутрiшнi укоси, якими виробники комплектують мансарднi вiкна.

Крiм того, для повноцiнного функцiонування мансардного вiкна зсередини примiщення можна встановити декоруючi i сонцезахиснi елементи (жалюзi, штори), а зовнi - москiтнi сiтки, ролокасети або маркiзет - дрiбну сiтку, розсiюють до 65% сонячних променiв. Спростити управлiння цими елементами, контролювати мiкроклiмат i освiтлення в примiщеннi допоможе система дистанцiйного керування. Всi цi аксесуари можуть бути включенi в пакет мансардного вiкна, а можуть продаватися окремо.

17-02-2018, 20:14
162 просмотров
[/group]