» » Установка мансардного вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Установка мансардного вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку

Установка мансардного вiкна »Stroyoka.ru - Правила гарного будинку Установка мансардного вiкна

Мансардне простiр має характерну особливiсть, що вiдрiзняє його вiд iнших примiщень. Це наявнiсть похилих стiн з вбудованими вiкнами, якi забезпечують велика кiлькiсть природного свiтла, свiжого повiтря i всепогодную вентиляцiю.

Пристрiй мансарди - самий простий i швидкий спосiб отримати додаткову житлову площу без значних витрат. В мансардi можна розмiстити кабiнет, спальню, дитячу i ванну кiмнати, а також бiльярдну. Цi примiщення немислимi без свiтла, який здатнi забезпечити мансарднi вiкна. Завдяки тому що вони вбудовуються в покрiвлю i мають похиле положення, вони чудово освiтлюють кiмнату, пропускаючи на 40% бiльше свiтла, нiж вертикальнi вiкна такого ж розмiру.


Інодi деякi примiщення мансарди - холи, ваннi, санвузли, гардеробнi - бувають позбавленi природного освiтлення, оскiльки знаходяться в глибинi мансардного простору, i нiяке iнше вiкно, крiм мансардного, в них встановити неможливо. Поява природного свiтла в спочатку темним примiщеннях не тiльки радикально перетворює їх, але i дозволяє економити електроенергiю.


Вимоги до мансардних вiкон

Похилi мансарднi вiкна - складова частина даху, тому вони повиннi бути надiйними, довговiчними, герметичними, стiйкими до зовнiшнiх механiчних впливiв, якi витримує сама покрiвля, а також мати хорошi енергозберiгаючi характеристики. Крiм того, мансарднi вiкна не повиннi порушувати геометричний профiль даху. Все це вiдноситься до зовнiшнiх ознак вiкон. Зсередини ж вони повиннi естетично виглядати i добре вписуватися в iнтер'єр, легко вiдкриватися, фiксуватися в декiлькох положеннях, а також мати аксесуари, що регулюють свiтловий режим в примiщеннi.


Особливостi конструкцiї

Щоб мансарднi вiкна вiдповiдали високим нормативним вимогам, їх виготовляють з особливо мiцних матерiалiв - ПВХ-профiлю, посиленого вкладишами з антикорозiйного металу, або з якiсних хвойних порiд дерева, просочених антисептиком i покритих декiлькома шарами акрилового лаку на воднiй основi. Крiм того, дерев'яну раму вiкна захищають зовнi металевими накладками з алюмiнiю.

Мансарднi вiкна, як правило, мають однокамерний склопакет, що дозволяє не обтяжувати їх загальну конструкцiю i уникати зайвого навантаження на дах. Внутрiшнiй простiр вiкон заповнений аргоном або криптоном, що забезпечує високий опiр теплопередачi (в середньому R = 0,75 m2 ° С / Вт). Зовнiшнє скло бiля вiкон рiзного виробництва буває рiзним. Воно може бути загартованим (змiцненим за спецiальною технологiєю i не розбивається при ударi). У деяких мансардних вiкнах використовують i триплекснi (багатошаровi) скла. На зовнiшню поверхню внутрiшнього скла завжди завдають Низькоемiсiйне шар, що вiдображає тепловi променi. Крiм того, вiкно може мати вбудований в раму вентиляцiйний клапан з повiтряним фiльтром, що оберiгає вiд попадання в примiщення комах, снiгу, пилу i забезпечує вентиляцiю при закритому вiкнi.

Що стосується конструкцiї мансардного вiкна, встановленого в покрiвлю, то в ньому видiляють такi елементи: внутрiшнi укоси - використовуються для внутрiшньої обробки вiкон; пароiзоляцiйний фартух - призначений для з'єднання з основною пароiзоляцiєю мансардного примiщення; гiдроiзоляцiйний фартух - з'єднує вiкно з пiдпокрiвельної гiдроiзоляцiєю; теплоiзоляцiйний контур - забезпечує теплоiзоляцiю периметра вiконної коробки; дренажний жолоб - вiдводить конденсат, що утворюється в пiдпокрiвельному просторi над вiкном; склопакет з рамою i стулкою - забезпечує енергозбереження i освiтлення мансардного примiщення; гiдроiзоляцiйний зовнiшнiй оклад - гарантує герметичне з'єднання вiкна та покрiвлi, пiдбирається пiд тип покрiвельного матерiалу (для рельєфного покриття вiн матиме одну конструкцiю, а для плоского - iншу).

Для повноцiнного функцiонування мансард- ного вiкна можна також встановити зсередини примiщення декоруючi i сонцезахиснi елементи (жалюзi, штори), а зовнi - москiтнi сiтки, ролокасети або маркiзет (дрiбну сiтку, розсiюють до 65% сонячних променiв). Спростити управлiння цими елементами, а також здiйснювати контроль за клiматом i освiтленням у примiщеннi, тобто зробити вiкно «розумним», допоможе система дистанцiйного керування. Всi цi аксесуари та доповнення до мансардному вiкна продаються окремо.

28-03-2018, 23:19
484 просмотров
[/group]