» » Сучаснi високотехнологiчнi способи виготовлення вiтражiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Сучаснi високотехнологiчнi способи виготовлення вiтражiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Сучаснi високотехнологiчнi способи виготовлення вiтражiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Історiя вiтража налiчує бiльше десяти столiть. Вiтражне мистецтво, вперше застосоване Теофiлом в X столiттi, дотепер залишається зразком високого стилю, а вiтражнi вироби - прикрасою iнтер'єру.

Спочатку вiтражi застосовувалися лише для прикраси вiконних прорiзiв - технологiя виготовлення не залишала iншого вибору. Першi вiтражнi картини виготовлялися зi шматочкiв скла дуже трудомiстким способом - вирiзанi за лекалом кольоровi скла з'єднувалися свинцевими смужками, якi розплющувалися i споювали спецiальним припоєм, утворюючи химернi вiзерунки. Очевидно, що такi вiтражi можна було застосовувати лише в досить великих прорiзах - деяка грубуватiсть, викликана особливостями технологiї, не залишала вибору. Зате з вiдстанi такi вiтражi виглядали просто чудово - знаменитi вiкна-медальйони готичних соборiв виготовлялися саме за такою технологiєю. При цьому найчастiше вiтражi були величезних розмiрiв - вiкна площею в десятки квадратних метрiв були повсякденним явищам. Страшно уявити, скiльки працi вимагало їх виготовлення.

Поворот в вiтражному мистецтвi вiд монументальних вiконних композицiй до витончених iнтер'єрних рiшень пов'язаний з iм'ям Тiффанi, американського декоратора, який в останнiй половинi 19 столiття запропонував використовувати як "канви" вiтража НЕ свинцевi прутики, а найтоншу мiдну фольгу, з'єднуючи її за допомогою пайки. Такi вiтражi перестали боятися високих температур, а головне - стали витонченими. Технологiя, винайдена Тiффанi, дозволила з'єднувати дрiбнi елементи, складаючи з них справжнi картини. Так вiтраж прийшов в iнтер'єр. Вiтражi Тiффанi, що вiдрiзняються високою художньою цiннiстю, стали використовуватися в якостi перегородок, абажурiв i в меблях.

При цьому меблi, у якiй застосовувалися такi вiтражi, завжди виготовлялася вручну спецiально пiд вiтражi. Необхiдно було досягти того, щоб вiтраж розташовувався таким чином, щоб можна було дивитися на нього на просвiт, а його крiплення було надiйним. Зазвичай цього досягали за допомогою сiтки з найтонших дерев'яних паличок, на яку спирали вiтраж великих розмiрiв. Вiдомо досить багато творiв меблевого мистецтва, виконаних за цiєю технiкою - комоди, гардероби, буфети, перегородки.

У сучасному варiантi технiка Тiффанi в меблевому виробництвi практично не застосовується. За модифiкованої технологiї (замiсть мiдної стрiчки - полiмерний матерiал) виготовляються тiльки невеликi дизайнерськi абажури, перегородки i вiтражнi картини. У першу чергу це пов'язано з трудомiсткiстю процесу виготовлення подiбних вiтражiв. Класичнi сюжети виготовляються досить масово, а в разi необхiдностi отримати iндивiдуальний малюнок, процес виготовлення може зайняти до пiвроку i вартiсть такого вiтража буде вельми великий при тому, що шансiв стати колекцiйним виробом у майбутньому в нього немає.

А як бути у випадку, якщо хочеться вмонтувати вiтраж у досить масовi меблi або в мiжкiмнатнi дверi? У цьому випадку на допомогу приходять сучаснi технологiї - прямий друк на склi та полiмернi вiтражi.

Прямий друк на твердих матерiалах стала можливою завдяки появi сучасних полiмерних матерiалiв, що застигають пiд впливом УФ випромiнювання. При цьому не потрiбно впливу високих температур для отримання стiйкого зображення i виникає можливiсть друкувати з високою роздiльною здатнiстю на будь-яких твердих поверхнях. Подiбна технологiя iдеально пiдходить для створення мистецьких об'єктiв з меблiв. Наприклад, можна прикрасити будь-яким малюнком меблевий фасад або виготовити оригiнальнi меблевi комплекси для дитячої кiмнати. Але якщо говорити про вiтражi, то така технологiя, незважаючи на швидкiсть виготовлення i невелику вартiсть, не буде iдеальний варiантом. Справа в тiй "канвi", з якою ми за традицiєю асоцiюємо вiтраж. У класичному вiтражi це свинцевi перемички, у вiтражi Тiффанi - мiднi. Але саме вони i створюють те головне i принципове вiдмiну вiтража вiд живопису на склi, з якою зазвичай порiвнюють вироби прямого друку. У вiтража є об'ємнi перемички, у простого зображення на склi їх немає.

Втiм, сучаснi технологiї приходять на допомогу i в цьому випадку. Мова йде про сучасну технологiю виробництва вiтражiв з використанням полiмерних смол. За допомогою спецiального обладнання на скло наноситься об'ємний малюнок ("канва"), який утворює контури майбутнього вiтража. Пiсля цього промiжки заповнюються рiзнобарвним лаком. Точнiсть сучасного обладнання така, що стає можливим перевершити творiння Тiффанi, який працював з елементами, розмiри яких вимiрювалися в сантиметрах. Комп'ютеризоване нанесення полiмерного контуру дозволяє домогтися точностi в 3-5 мiлiметрiв, що дозволяє здiйснити перенесення на скло будь-якого малюнка. При цьому самi полiмернi контури можуть також бути пофарбованi в масi в будь-який колiр i iмiтувати рiзнi метали, а також залишатися прозорими. Важливо й те, що подiбна технологiя залишає скло цiлим. Це робить можливим застосування подiбних вiтражiв у тому числi i в елементах, що несуть навантаження (наприклад, стiльницi, суцiльносклянi дверi шаф i т.д.), а також залишає широкi можливостi для експериментiв - вiтражi можна наносити на дзеркала i тоноване скло.

Стаття надана компанiєю «Центр Нових Технологiй» - виробник вiтражiв.
Сайт cnt-design.ru
1-10-2018, 10:22
164 просмотров
[/group]