» » Корисна iнформацiя про металевi дверi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Корисна iнформацiя про металевi дверi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Корисна iнформацiя про металевi дверi »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Металевi дверi продаються в бiльшостi регiонiв нашої країни, i встановлюються в приватних будинках, житлових примiщеннях, офiсах, магазинах, банках, i так далi. На вiдмiну вiд всiх iнших дверей вони вiдрiзняються бiльшою надiйнiстю, стiйкiстю i хорошими експлуатацiйними якостями, тому їх краще встановлювати в будiвлях рiзних органiзацiй, установ i так далi. Виробництвом металевих дверей займаються як зарубiжнi, так i вiтчизнянi компанiї. Зарубiжнi компанiї, особливо найбiльшi, представленi на нашому ринку, зарекомендували себе добру репутацiю, i їх дверi незмiнно користуються високим попитом. Вiтчизнянi виробники також постачають хорошi дверi, причому вiд захiдних аналогiв вони, природно, вигiдно вiдрiзняються за цiною. Вибiр того чи iншого виробника - справа кожного замовника, але має сенс при цьому звернутися до фахiвця, щоб вiн проконсультував i роз'яснив, яка саме дверi найкраще пiдiйде для того або iншого примiщення.

Сьогоднi металевi дверi - гарне рiшення для установки в якостi вхiдних дверей. Це може бути дверi в квартиру, офiс або магазин. Для дверi в квартиру пiдiйде стандартна дверi, вiдповiдна пiд прорiз, з набором замикаючих пристроїв та ланцюжком. Дверi повиннi iдеально прилягати до косяка, для цього потрiбно ретельно вимiряти всi параметри, а також пiдвiсити дверi на надiйнi петлi. Також дверi повинна добре вiдкриватися i закриватися, тому потрiбно її розташувати таким чином, щоб не було нiяких зазорiв i вибрати, в який бiк дверi буде вiдкриватися. Для вхiдних дверей рекомендується вiдкривання в зовнiшню сторону, в цьому випадку дверi складнiше виламати. Також для вхiдних дверей передбачається спецiальне захисне покриття, щоб їх було складно подряпати або зiпсувати. Особливо це актуально для вхiдних дверей в адмiнiстративнi будiвлi, банки, аптеки, та iншi установи. Інодi при установцi дверей використовуються спецiальнi системи ролерiв, якi забезпечують їм надiйне ковзання, i при цьому роблять їх досить захищеними вiд злому.

Часто дверi металевi вхiднi встановлюються в пiд'їздах. Вони досить економiчнi, стандартнi за структурою, i при цьому досить надiйно захищають будинок. Металевi дверi в пiд'їздi можна захистити вiд вандальних написiв, також можна встановити додатковий захист, що забезпечує шумоiзоляцiю i звукоiзоляцiю. Але, як правило, такi дверi досить стандартнi i встановлюються у всiх пiд'їздах за стандартним шаблоном. Такi дверi найчастiше оснащується системою домофона. Оплачується вона, як правило, спiльними внесками мешканцiв, що проживають в пiд'їздi.

Наступним кроком буде вибiр замикаючого пристрою. Для квартири пiдiйде набiр з двох замкiв, верхнього i нижнього, при цьому бажано, якщо хоча б один з них буде складним, якщо не сейфовим, то, принаймнi, оригiнальної конструкцiї. Додатково можна встановити дверне вiчко i ланцюжок. У випадку з адмiнiстративними будiвлями замикаючi пристрої повиннi бути бiльш надiйними, iдеально пiдiйде кодовий або сейфовий замок, а в зонах спецiального доступу можна навiть встановити замок з сенсорним визначенням вхiдного за вiдбитком пальця або сiткiвцi. Замикаючi пристрої можна комбiнувати один з одним, вибiр залежить знову ж вiд бажань i можливостей клiєнта, але i тут без рекомендацiї фахiвця не обiйтися. У квартирi i на дачi можна встановити замки попроще, у банку i магазинi, природно, надiйнiше.

Варто пам'ятати, що виготовлення металевих дверей - досить складний i вiдповiдальний процес. Технологiя досить складна i пiд силу тiльки фахiвцям. Але дещо про неї можна розповiсти. Для початку роблять коробку, як правило, з гнутого швелера або профiльної труби. У деяких випадках дверi може бути виконана з цiльного металу, а також в комбiнацiї, скажiмо, з металу i дерева, виходячи з iндивiдуальних побажань замовника. Потiм обробляються i вирiзаються деталi, такi, як петлi, ролери, рейки i всi супутнi дверi деталi. І лише пiсля цього до дверей пiдбирається система замикаючого пристрою, яка також виготовляється iндивiдуально. Процес цей досить трудомiсткий, тому, якщо замовник має бажання зробити дверi за iндивiдуальним проектом, звертатися з цим потрiбно заздалегiдь. Інодi зовнiшня сторона дверей робиться з металу, а внутрiшня обшивка - з дерева. Найчастiше поверх металевої конструкцiї дверi обшивається шкiрою або дерматином, щоб надати їй естетичний вигляд.

Замовлення оформляється в офiсi компанiї, пiсля чого виїжджає команда професiоналiв, яка безпосередньо встановлює дверi. У тому випадку, якщо замовлення iндивiдуальний, то на його виконання, тобто попереднє виготовлення дверей, пiде якийсь час. При установцi дверей необхiдно бути присутнiм особисто, особливу увагу варто придiлити двом моментам: наскiльки мiцно i правильно встановленi петлi i наскiльки вiдповiдає призначенню система замикаючих пристроїв - це двi основнi гарантiї вашої майбутньої безпеки. Замовлення можна оплатити готiвкою, за безготiвковим розрахунком, а також за допомогою кредитної картки. Можна також оформити дверi в кредит, особливо якщо замовлення на досить велику суму. Останнiм часом досить популярна послуга замовлення дверей по Інтернету, причому додатково може бути надано такий бонус, як моделювання дизайну дверi он-лайн за допомогою консультанта-фахiвця компанiї. Також компанiї, як правило, надають послугу доставки дверi в потрiбний регiон, особливо якщо мова йде не про мiсто, а про вiддалене населеному пунктi, з подальшою установкою. Для того, щоб забезпечити надiйну роботу дверi, подбайте також про те, щоб компанiя забезпечила вас гарантiйним талоном на певний термiн обслуговування. Це дозволить вам, у разi непередбаченої поломки або збою в роботi замикаючих механiзмiв, отримати безкоштовний ремонт i квалiфiковану допомогу. Перед тим, як звертатися в компанiю з виробництва та встановлення металевих дверей, ознайомтеся з iнформацiєю про цю компанiю - зробити це можна за допомогою пошукової системи в Інтернетi, почитайте вiдгуки клiєнтiв, а також перевiрте у компанiї наявностi сертифiкатiв.
11-05-2017, 07:08
149 просмотров
[/group]