» » Дверi в стилi модерн »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Дверi в стилi модерн »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Дверi в стилi модерн »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Лiто "традицiйний час для будiвельних робiт i ремонтiв, i саме на цей перiод припадає пiдйом попиту на дверну продукцiю. Тому, що дерев'янi дверi повнiстю витiснили своїх конкурентiв з металопластику та iнших замiнникiв, неабиякою мiрою сприяв розвиток мiсцевого виробництва.

Українськi дверi намагаються конкурувати

В останнi роки спостерiгається зростання популярностi натуральних матерiалiв, що, зокрема, позначилося i на обладнаннi житлових примiщень. Так, в Європi дерев'янi вiкна та дверi практично витiснили металопластик, i iноземнi виробники кинулися на наш ринок. Однак якщо металопластиковi вiкна дiйсно користуються в Українi пiдвищеною популярнiстю, то, за словами директора компанiї "В-А" Станiслава Скринника, дверi нашi покупцi волiють з дерева "в першу чергу це стосується житлових примiщень. В даний час пропозицiя дверей досить велике. Цю продукцiю пропонують як вiтчизнянi, так i закордоннi виробники. І якщо до недавнього часу вiтчизнянi "столяри" могли конкурувати iз закордонними колегами лише в масовому сегментi, то тепер великi українськi компанiї поряд з реалiзацiєю iмпортного товару стали активно органiзовувати власне виробництво, використовуючи при цьому європейськi комплектуючi. Незаперечною перевагою мiсцевих виробникiв є те, що вони забезпечують можливiсть надання в найкоротшi термiни бiльш широкого асортименту.

Однак, як повiдомила фахiвець з розширення ринку збуту компанiї "Текко Плюс" Катерина Фiалко, iмпортна дверi обiйдеться на 150 "200 євро дешевше, нiж вироби вiтчизняних виробникiв.

Останнiм часом попит на дверну продукцiю дещо змiнився, i якщо ранiше господарi житла вiддавали перевагу дешевим дверям, то тепер дедалi популярнiшими стають мiжкiмнатнi дверi середньої цiнової категорiї "близько 700" 1500 грн. за вирiб. Заступник директора групи компанiй "Дiм паркету" з iмiджевої полiтики Євген Голубовський вiдзначає також збiльшення обсягу продажiв бiльш дорогої продукцiї.

Дверне рiзноманiтнiсть

На столичному ринку широко представленi дверi з Італiї, Іспанiї, Фiнляндiї, Індонезiї, Польщi, Прибалтики. Присутнiй, хоча i в набагато меншому обсязi, продукцiя канадських, французьких, нiмецьких та англiйських торгових марок. Моду на дверному ринку диктують iталiйцi (Barausse, 3elle, Coolpegno, Legnoform, Tre-Piu та iн.) "Саме вони першими пропонують новi дизайнерськi рiшення. Цiна iталiйських дверей досить висока" вiд 2800 "3000 грн. І вище. Вироби же з Іспанiї (Artevi, Uniarte, Clemar, Luvipol, Norma i iн.) i Фiнляндiї (Viljandy, Alavus, Parma) зазвичай мають класичний дизайн, але й коштують трохи дешевше "2100" 3000 грн. i 1200 "2800 грн. вiдповiдно.

Індонезiйськi дверi (Komodoor) цiнують передусiм за матерiал, з якого вони виготовленi, "червоне дерево (вiд 1100 до 2200 грн.).

Польська (Camden, Porta), чеська (Kronodoor) продукцiя, а також дверi з Литви спiвставнi за цiною з вiтчизняними (200 "280 грн.), Вони досить якiснi i добротнi.

Цiна на вироби залежить не тiльки вiд країни-виробника, а й вiд конструкцiї. Найдорожчi дверi "з масиву, вони найбiльш привабливi i довговiчнi. Однак термiн служби таких дверей залежить вiд того, наскiльки виробник дотримується технологiчнi норми, а також вiд якостi застосовуваних клеїв i лакiв. Тому купувати дорогi дверi з масиву стоїть бiля заслуговують довiри виробникiв. Самi дорогi дверi "з масиву цiнних порiд дерева: мербау, мерантi, кемпас i т. п. Як правило, така продукцiя поставляється або виготовляється на замовлення. Вартiсть її "вiд 2500 грн.

Катерина Фiалко наголошує також зростання популярностi шпонованих дверей "покритих шпоном рiзних сортiв дерева. Зовнi такi дверi виглядають, як дорогi конструкцiї з масиву, а коштують значно менше" 1000 "2000 грн.

Недорогими (170 "260 грн.) Є порожнистi дверi (iз стiльниковим заповненням). До цiєї категорiї належать так званi" канадськi "дверi, якi завдяки своїй невисокiй вартостi були у нас колись дуже популярнi. Пустотiлi дверi вимагають бiльш дбайливого ставлення при експлуатацiї, i вони менш довговiчнi.

За словами Катерини Фiалко, в цiлому вартiсть дверної продукцiї iмпортного виробництва останнiм часом зросла приблизно на 20%, що пояснюється рiзницею курсу долар-євро, а також пiдвищенням транспортних тарифiв. Цiни на вiтчизняний товар економ-класу практично не змiнилися. Що стосується елiтної категорiї, то з'явилися новi стильнi напрямки, якi вимагають закупiвлi дорогих матерiалiв, i цiни на них вiдповiдно зросли.

Дизайнерськi вишукування

За словами Євгена Голубовського, на дверi, як i на iншi елементи дизайну iнтер'єру, iснує мода. Так, зараз перевага вiддається продукцiї в стилi модерн: з лаконiчними формами i мiнiмумом прикрас. Останнiм часом користуються попитом дверi з дерева рожевих вiдтiнкiв "бука, черешнi. Оригiнально виглядають рiзнi комбiнацiї" як порiд дерева, так i вiдтiнкiв одного i того ж матерiалу. Найбiльш смiливi господарi квартир набувають строкатi дверi, прикрашенi геометричними вiзерунками рiзних кольорiв. Пiд замовлення виготовляють дверi з iнкрустацiєю благородними металами.

Важливим елементом вироби є скло. Однак саме ця деталь, за словами директора компанiї "В-А" Станiслава Скринника, у багатьох випадках не задовольняє покупцiв: "Цього року ми вiдмовилися вiд готових засклених конструкцiй, надаючи покупцевi самому вирiшувати, яке скло повинне прикрашати його дверi".
16-07-2018, 05:38
171 просмотров
[/group]