» » Вiкно з видом на небо ... »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Вiкно з видом на небо ... »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Вiкно з видом на небо ... »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн У наш час кожному хочеться бути щасливим власником замiського будинку, де можна сховатися вiд мiської суєти i провести час з сiм'єю i друзями. Але будинок - це не просто стiни i дах, це особлива конструкцiя, що втiлює красу i простiр, комфорт i надiйнiсть. А комфорт безпосередньо залежить вiд дрiбниць, якi потрiбно враховувати ще на етапi розробки проекту i будiвництва. Однiєю з таких важливих "дрiбниць" є планування мансарди.

Будинок з мансардою
Зараз "кiмната пiд дахом" отримала "друге народження" i популярна як нiколи. Скептики кажуть, що це всього лише данина модi. У будинку з мансардою є свiй неповторний колорит, вiдчувається витонченiсть i вишуканий смак власника. До того ж мансарда значно збiльшує житловий простiр, а поява мансардних вiкон дозволяє створити справдi комфортнi умови для проживання.

Історiя виникнення мансарди йде корiнням до Францiї другої половини XVII столiття. І дiйсно, де ще вона могла з'явитися, як не в столицi моди i стилю. Саме вiд прiзвища придворних зодчих Людовика XIV Ардуена Мансара i Франсуа Мансара, якi придiляли особливу увагу оформленню даху, виник термiн мансарда.

Єдиним недолiком мансард на той момент залишалося убоге природне освiтлення. Це проблема була з легкiстю подолана в 1942 роцi, коли датський iнженер Вiллум Канн Расмуссен розробив конструкцiю мансардного вiкна, що отримав назву VELUX (ve - вентиляцiя, lux - свiтло).

У нашi днi пiд назвою "мансарда" розумiється горищне примiщення пiд крутим зламаним дахом. Як сказано в енциклопедiї, воно "використовується як для житла, так i для господарських цiлей". Причому навiть якщо спочатку мансарда в будинку не була передбачена, її можна надбудувати, збiльшивши площу будiвлi, придатну для використання. Жити в мансардах завжди вважалося романтичним, тому вони були особливо популярнi серед людей творчих: художникiв, музикантiв, поетiв. Мансарда дарує своїм мешканцям атмосферу незвичайного затишку i можливiсть самоти, таку необхiдну в наш час.

Мансарда - те мiсце в будинку, яке вимагає рацiонального пiдходу до органiзацiї iнтер'єру i в першу чергу освiтлення. Адже будь-яке житлове примiщення, будь то спальня або ванна кiмната, вимагає, визначеного рiвня освiтленостi. При цьому необхiдно враховувати, що мансардний поверх - це не традицiйний кубiчний об'єм примiщення, а своєрiдна форма, якої необхiдно особливе освiтлення для зорового сприйняття iнтер'єру, та й просто для створення комфортних умов життя.

Який комфорт може бути без природного свiтла? Самий рацiональний варiант вирiшення проблеми освiтлення - встановлення мансардних вiкон, оскiльки, проникаючи крiзь них, свiтло по-особливому формує внутрiшнiй простiр iнтер'єру.

До того ж, на думку фахiвцiв, велика кiлькiсть природного свiтла i свiжого повiтря - головнi вiдмiнностi мансарди вiд горища.

Оскiльки в Росiї на даному етапi мансарди набувають статусу елiтного житла, то мансарднi вiкна стали як нiколи популярнi. Мансарднi вiкна надходять до нас в основному з-за кордону. На росiйському ринку будiвельних та оздоблювальних матерiалiв присутнi мансарднi вiкна вiд компанiй Velux (Данiя), Onduline (Францiя), Roto (Нiмеччина), Fakro (Польща).

Свiтло у вiкнi
Недосвiдченому споживачевi може здатися, що мансардне вiдрiзняється вiд звичайного вiкна тiльки тим, що воно знаходиться не в стiнi, а у даху. Це лише перше i саме видиме вiдмiннiсть, але аж нiяк не єдине.

Мансардне вiкно - дуже складне з технiчної точки зору вирiб. Воно пiддається бiльш жорсткого впливу зовнiшнiх факторiв, нiж звичне вертикальне. По поверхнi мансардного вiкна часто бiжать справжнi рiчки. І в цих умовах вiкно повинне зберiгати тепло в примiщеннi, бути герметичним i протягом усього перiоду експлуатацiї зберiгати працездатнiсть.

Мансарднi вiкна випускаються стандартних розмiрiв, а не виготовляються пiд замовлення. При визначеннi розмiру вiкна необхiдно враховувати ухил покрiвлi у майбутнiй мансардi. Чим бiльш полога у вас покрiвля, тим вищим має бути мансардне вiкно. Розмiр вiкна по висотi пiдбирається таким чином, щоб забезпечувати найкращий огляд як стоїть, так i сидить в крiслi людинi. Ширина вiкна пов'язана з вiдстанню мiж кроквами. Воно повинно бути на 4-6 см бiльше ширини вiконної коробки. Як правило, iснуючi розмiри добре узгоджуються зi стандартним вiдстанню мiж кроквами. Можлива також пiдгонка крокв по вiконнiй коробцi.

Рами i коробки мансардних вiкон за традицiєю роблять з деревини. Волокниста структура деревини робить її мiцною, а повiтря, що мiститься в капiлярах, забезпечує низьку теплопровiднiсть. Та й з точки зору естетики дерево поза конкуренцiєю. Для виготовлення вiкон провiднi виробники використовують виключно деревину пiвнiчної сосни - у неї рiчнi кiльця розташованi дуже близько один до одного, тому щiльнiсть деревини бiльш рiвномiрна, нiж у сосен, що виросли пiвденнiше. Деревина ретельно вiдбирається, просушується, сортується. Для мансардних вiкон годиться тiльки нижня частина стовбура, до крони. Деревина повинна бути рiвна, щiльна, без сучкiв i iнших вад. Строгий вiдбiр i пiдготовка матерiалу - гарантiя мiцностi i довговiчностi вiкна. Добре просушенi дощечки склеюються в короткi бруски таким чином, щоб шари деревини розташовувалися в рiзних напрямках. Виходить набiрний-клеєний брус. Потiм з цих брускiв збирають вiконнi коробки i рами, що не розсихаються i не коробляться при перепадах температур i вологостi. Технологiя виробництва передбачає обов'язкову обробку деревини антисептиком, полiрування й покриття вiконної рами декiлькома шарами лаку. У результатi виходить мiцне, красиве, екологiчно чисте вiкно.

Зовнi дерев'янi частини рами i коробка захищенi вiд негоди металевими накладками. По периметру вiкна в мiсцях його з'єднання з покрiвлею установлюються металевi водовiдводи (мовою професiоналiв вони називаються окладами). Їх завдання - не дати волозi проникнути всередину. До речi, щоб уникнути корозiї, метал, з якого зробленi накладки i оклади, повинен "сполучатися" з покрiвельним матерiалом. Це дуже важливо. Тому фiрми зазвичай пропонують стандартний набiр накладок i окладiв з пофарбованого алюмiнiю, вiдповiдний до будь-якого покрiвельного покриття, крiм мiдного. Для мiдної ж покрiвлi пiдходять тiльки мiднi набори i це необхiдно враховувати.

Мiцнiсть вiкна багато в чому забезпечує склопакет. Важливо вiдзначити, що склопакети для мансардних вiкон роблять виключно однокамерними, щоб не обтяжувати вiконну конструкцiю. Для збiльшення безпеки в якостi зовнiшнього скла використовується триплекс. Це скло, що складається з двох четирехмiллiметрових стекол, роздiлених протиударною плiвкою. Навiть розбите, таке скло не розсипається, а залишається в отворi, що утримується межстекольной плiвкою. Скло повинно бути надмiцним, оскiльки воно фактично є частиною даху, а значить необхiдно, щоб воно витримувало тi ж навантаження, що i крiвля: снiг, град, дощ.

Головним секретом мансардних вiкон є спосiб вiдкривання: вiконна рама обертається на спецiальних фрикцiйних петлях, закрiплених трохи вище середини стулки по висотi. При цьому вiдкрита стулка розташована так, що потрапила на неї дощова вода стiкає в бiк вулицi i не потрапляє у вiконний отвiр. Фрикцiйнi петлi дозволяють повернути раму (на 135-160 °). В результатi зовнiшнє скло виявиться усерединi примiщення, i його можна буде абсолютно безпечно вимити. Вiкно можна зафiксувати в повернутому положеннi. Для цього в мансардних вiкнах є спецiальна вбудована засувка. Вона дає можливiсть провiтрювати примiщення i в той же час не дозволяє вiдкрити вiкно зовнi. Фрикцiйнi петлi забезпечують плавне закривання вiкна.

У багатьох моделях мансардних вiкон передбачено вентиляцiйний пристрiй, що дозволяє провiтрювати примiщення при закритiй рамi. Це дуже зручно, особливо коли на вулицi негода. Існує i ще один спосiб вентиляцiї - фiксацiя вiкна в певному положеннi за допомогою ручки.

Для мансардних вiкон iснують додатковi, але аж нiяк не зайвi аксесуари, оскiльки вони знаходяться ближче до сонця, нiж всi iншi. Тому жарким лiтнiм днем ??не обiйтися без «сонцезахисних приладдя». Це затемняющие та рулоннi штори, штори - плiсе, жалюзi, маркiзет та москiтнi сiтки, а так само рольставнi. Кожен з них несе свою функцiю:


Затемнюючi штори, використовуються для захисту вiд сонячного або мiсячного свiтла i забезпечують в примiщеннi абсолютну темряву.

Рулонний штора створена для того, щоб приглушити яскраве сонячне свiтло.

Штора - плiсе приглушує денне свiтло i створює незвичайнi свiтловi ефекти.

Жалюзi дозволяють контролювати iнтенсивнiсть i напрямок свiтлового потоку. Управляються ручкою - планкою без використання шнурiв.

Маркiзет встановлюється з зовнiшньої сторони вiкна i знижує кiлькiсть тепла, що надходить всередину примiщення бiльш, нiж на 60%.

Москiтна сiтка встановлюється з боку примiщення на вiконнi укоси.

Рольставнi встановлюються зовнi на мансардне вiкно i чудово гармонують з будь-яким типом покрiвельного покриття.

Важливий факт: всi вищеперелiченi аксесуари для мансардних вiкон, можливо, використовувати в комбiнацiї один з одним.

Кориснi нюанси
Щоб правильно вибрати потрiбний розмiр вiкна, треба виходити з того, що площа склiння повинна складати не менше 10% вiд загальної площi примiщення.

Пiд розмiр вибраного вiкна завжди можна пiдiгнати конструкцiю покрiвлi. І, навпаки - пiд конструкцiю даху завжди можна пiдшукати вiкно.

Чим вище розташоване вiкно, тим краще освiтлена кiмната.

Оптимальна висота розташування вiкна - 115-130 см вiд пiдлоги до нижньої частини рами (щоб було зручно дивитися у вiкно, сидячи на стiльцi).

Мансарднi вiкна можна комбiнувати, в однiй або двох площинах, залежно вiд розмiрiв i планування примiщення.

Вартiсть монтажу становить приблизно 20-60% вiд вартостi мансардних вiкон i залежить вiд обсягу роботи з покрiвлею.

На завершення слiд сказати, що мансарднi вiкна - це, мабуть, кращий iз способiв спiлкування з природою, не покидаючи свого замiського житла.
30-09-2018, 20:31
190 просмотров
[/group]