» » Рольштори на пластиковi вiкна »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Рольштори на пластиковi вiкна »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Заслуженим успiхом, завдяки своїй практичностi i стильному мiнiмалiзму, сьогоднi користуються рулоннi штори. У поєднаннi з , такi штори можна побачити все частiше i частiше не тiльки в квартирах, але i в багатьох офiсах, адмiнiстративних будiвлях. Правильно змонтувати рольштори на пластиковi вiкна, досить просто а, крiм того, процес це досить швидкий, якщо врахувати деякi особливостi монтажу.


Рольштори на пластиковi вiкна »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Класифiкацiя рулонних штор

Залежно вiд умов застосування, рольшторние системи розбивають на такi як:
Мансарднi. Мають у своїй внутрiшнiй структурi спецiальнi жорсткi струни, якi не дозволяють тканини провисати в будь-якому положеннi.
Вiдкритi системи рулонних штор. Призначенi для вiльного положення тканини i фiксацiї конструкцiї на стiнах або стелях.
Касетнi рольштори. Саме вони i застосовуються на пластикових вiкнах, завдяки своїй зручнiй конструкцiї та структурою.


Структура i вiдмiннi риси касетних систем

Власне такий матерiал, як рулоннi штори являє собою полотно з тканини, певного розмiру, яке за допомогою валу (виконаного, як правило, з алюмiнiю) скочується в рулон. Маскування полягає в тому, що тканина заходить в спецiальну, напiвкруглу касету, жорстко зафiксовану на поверхнi вiкна. Сама тканина рухається по вертикально встановленим напрямних, якi також покликанi приховувати можливi просвiти мiж поверхнею вiкон i тканиною. Важлива особливiсть, це те, що така система штор встановлюється тiльки паралельно склу. Тобто якщо стулка вiдкривається або вiдкидається, рольштори повнiстю повторюють цi рухи.


Матерiал, з якого можуть бути виготовленi рольштори на пластиковi вiкна - це тканину або полiестер. Також може застосовуватися i соломка. Пiсля проходження особливої ??обробки, будь-який з цих матерiалiв набуває вiдмiнну стiйкiсть до вигорання, мало схильний до впливу пилу, покриттю плямами. Рольштори легко вiдмиваються, при цьому, не втрачаючи своїх зовнiшнiх якостей. Що стосується дизайну, то вiдмiнна особливiсть рулонних штор, це те, що вони можуть використовуватися як самостiйно, так i в поєднаннi з класичними шторами.


Способiв монтажу рольштор декiлька. Це може бути установка iз закладкою всередину стiни, з боку фасаду i безпосередньо на поверхню вiкна.


Послiдовнiсть складання рольштор

Перше що потрiбно зробити при монтажi, це правильно закрiпити фiксатор ланцюжка. Його оптимальне розташування вiд штапика, це 2-3 мм. Крiм того, фiксатор повинен розташовуватися приблизно на одному рiвнi з вiдкриває вiкно ручкою, а також перебувати з боку управлiння такою шторою.


Пiсля цього необхiдно змонтувати приводний вал всередину корпусу. При цьому не можна випускати з уваги ту обставину, що з'єднувач ланцюжка повинен виявитися тiльки з боку рами. А в намотаному положеннi, мiж корпусом приводного валу i таким соединителем має бути хоча б 3-4 ланки самої ланцюжка.


Використовуючи ущiльнювальнi пiдкладки, потрiбно зафiксувати касету на верхнiй край рами. Роблять це як правило за допомогою саморiзiв. При цьому бiчнi горизонталi (напрямнi) повиннi бути строго паралельнi. Як мiж собою, так i щодо самої штори.


Пiсля установки касети з тканиною, потрiбно перевiрити плавнiсть ходу штори. Потiм за допомогою поступового укорочення ходової ланцюжка, необхiдно досягти ефекту, коли штора заходити всередину валового корпусу, але при цьому нiяк не стосується самого валу. При цьому дуже важливо вiдрегулювати правильний натяг ланцюжка. Досягається це за допомогою все того ж укорочення її трохи нижче соединителя.


За допомогою обмежувача, потрiбно виставити горизонтальний рiвень, нижнього краю рольштори. Якщо все виконано правильно, то штора буде рухатися легко i чiтко.

15-02-2018, 12:24
147 просмотров
[/group]