» » Хорошi пластиковi вiкна - якi є до них загальнi вимоги? »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Хорошi пластиковi вiкна - якi є до них загальнi вимоги? »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Хорошi пластиковi вiкна - якi є до них загальнi вимоги? »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн


Напевно, дiзнатися, якими мають бути цiкаво всiм, навiть тим, хто вже встановив такi конструкцiї. Адже найчастiше, тiльки пiсля повного монтажу профiлiв, споживач починає розумiти деякi вiдмiнностi в конструкцiях, фурнiтурi i якостi матерiалу.

Звичайно, краще знати заздалегiдь вимоги до сучасних пластиковим вiкнам, але замiнити або доповнити новим обладнанням вже встановленi вiкна, також можна. Так, установка щiлинних провiтрювачiв, дозволила вирiшити проблему з труднощами вентиляцiї примiщення. Особливо порадувало таке рiшення виробникiв тих, хто давно встановив вiкна - провiтрювач можна монтувати у вже готовий профiль.

Отже, однiєю з головних характеристик сучасних вiкон є їх здатнiсть забезпечити якiсну вентиляцiю примiщення. Так як часткове вирiшення проблеми вже є, то споживачам пропонується вiдразу монтувати в конструкцiї новi провiтрювачi. Що ж до нових вимог, то в Європi вони iснують вже давно. Так, європейський виробник завжди прагнути до пiдвищення рiвня екологiчностi своєї продукцiї. Тому ставка робиться на заощадження здоров'я свого споживача, а значить, зводиться до мiнiмуму використання у виробництвi шкiдливих сполук.

Перехiд на новi екологiчнi технологiї передбачає використання тiльки «безсвинцевим» стабiлiзаторiв. Така рецептура має назву green line i скоро стане основною вимогою до виробництва пластикових конструкцiй. Тому новим споживачам слiд взяти це собi на замiтку - адже пластиковi вiкна встановлюються на тривалий час, яке передбачає довгострокову експлуатацiю.

Щоб не займатися перевстановлення вiконних конструкцiй через пару рокiв, краще заздалегiдь усе передбачити i вибрати профiль, вiдповiдний сучасним вимогам енергозбереження та екологiчностi матерiалу. Так, , встановленi в офiсi стабiльно розвивається компанiї, повиннi вiдповiдати вимогам i бути безпечними для персоналу, адже перевiряючi органiзацiї можуть виписувати штрафи за можливу невiдповiднiсть нормам.

Також важливi i теплозахиснi характеристики, особливо, якщо вiкна встановленi в дитячих установах. Для наших широт рекомендується використання вiконних конструкцiй, що мають опiр теплопередачi Ro (m2 C / Вт). Перевiряючи характеристики теплозахисту, потрiбно звернути увагу на поперечний перерiз рами i стулки, кiлькiсть ущiльнювачiв, на ширину дистанцiйної рамки склопакета.

Що ж стосується звукоiзоляцiї, то для промислових районiв i примiщень, расположеннийх в центрi мiста, необхiднi параметри звукоiзоляцiї становлять 43- 48 Дб. Для сiльської мiсцевостi та житлової мiсцевостi 2 класу - 33 Дб. Сам же склопакет повинен бути виготовлений iз загартованого скла i мати здатнiсть чинити опiр сонячного впливу.
1-10-2018, 06:46
192 просмотров
[/group]