» » Дерев'янi вiкна - високi технологiї »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Дерев'янi вiкна - високi технологiї »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Дерев'янi вiкна - високi технологiї »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн


Новi технологiї все щiльнiше входять у наше життя i оточення, i тема будiвництва тут не виняток. Особливо це стосується вiкон, i такого вiдносно нового i не традицiйного матерiалу - ПВХ. Як зробити дерев'янi вiкна зносостiйкими i довговiчними i при цьому зберегти їх якiсть на висотi?

Головною проблемою вiконного дерева є ссиханii i розтрiскування, а також таке явище як поява грибка або синяви. Як би сучаснi матерiали не були досконалi, дерево було i буде найприємнiшим i красивим матерiалом для оформлення примiщення. І справа тут не тiльки в зовнiшньому виглядi. Цей матерiал - кращий теплоiзолятор для вашої кiмнати i, одночасно, прекрасно здiйснює повiтрообмiн з вулицею, що допомагає виводити зайву вологу i покращувати атмосферу у вашiй квартирi. Виготовлення рами з дерева (починаючи з сушки i закiнчуючи обробкою i сушкою) - складний технологiчний процес. Особливо, при сушiннi, витримують особливий температурний спецрежим повiтря i його вологiсть (в районi 12-15%), для захисту дерева вiд трiщин i зсихання.

Для посилення технiчних характеристик рами, її роблять з тришарового бруса. Для зменшення зношування рами її кромки роблять трохи закругленими, адже на гострих кутах товщина шару фарби менше. Для того щоб впорається з появою грибкiв i синяви потрiбно нанести ґрунтовку. Або прозору, або бiлу, без рiзницi. Просто, якщо ви хочете зберегти природний вид дерева (зовнiшнiй) то, звичайно, прозора краще. Бiлу краще застосовувати, якщо дерев'яна поверхня рами має видимi вади. Як би там не було, а дерев'янi вiкна iстотно пiдкреслити особливостi вашого iнтер'єру, а вiд того бiла грунтовка або прозора якiсть деревини не помiняється ... Найбiльш схильна втратам вологою торцева сторона рами, адже там розташовуються зрiзи деревних волокон. V-подiбнi кутовi з'єднання теж уразливi. Для уникнення майбутнiх проблем, цi елементи покриваються спецзащiтнимi складами рiзних фiрм. Цi склади називаються покриванiсть. Можна застосувати також усiлякi фарби на основi розчинника. До плюсiв, в їх застосуваннi, вiдносять несцепляемость з поверхнею, що, з часом, допоможе рамi зберегтися гладкою на дотик.

Але все ж, фахiвцi вважають за краще використовувати покриванiсть склади. Вiкна бувають зi спареними, роздiльними i роздiльно-спареними з потрiйним склiнням. Вiконнi плетiння за способом вiдкриття подiляють на вiдкриваються всередину, в рiзнi боки, пiдйомнi i розсувнi. В iндивiдуальному житловому будiвництвi застосовуються вiконнi блоки зi спареними палiтурками. Вiконна коробка являє собою раму, в яку вставляють вiконнi рами. Коробки можуть мати додатковi внутрiшнi бруски - горизонтальнi i вертикальнi, званi iмпостами, або середниками. Імпости служать для навiшування вiконних плетiнь, а також для забезпечення жорстокостi коробок великих розмiрiв. Ось все що стосується характеристики дерев'яних вiкон. Ми дали вам всю потрiбну iнформацiю для правильного вибору якiсних дерев'яних вiкон.
8-01-2019, 10:14
186 просмотров
[/group]